Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

  _____             _   _     
|_ _| __ _ (_) | |__
| | / _` | | | | '_ \
| | | (_| | | | | | | |
|_| \__, | _/ | |_| |_|
|___/ |__/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Články a novinky

Tour de Science 2012 - akce Techmánia Science Center Plzeň

Na konci února 2012 jsme podnikli expedici s názvem Tour de Science po zajímavých science centrech v západní Evropě.  Cílem expedice bylo mimo jiné načerpat zkušenosti z tvorby expozic a přípravou atraktivních programů pro celou řadu cílových skupin. Tyto nabyté zkušenosti můžeme zúročit při realizaci projektu na rozšíření plzeňského science centra Techmánia.

Interaktivní výuka v kontextu nových zařízení a pomůcek

Interaktivní a multimediální výuka je pojem již dobře zakořeněný v pedagogické teorii, ovšem méně již v pedagogické praxi. Jedním z jejích cílů je zatraktivnit a zefektivnit dnešní proces výuky a nabídnout žákům nové možnosti, aby se tak mohli aktivně zapojit do získávání uplatnitelných vědomostí a dovedností. 

Celoživotní vzdělávání na ZČU v Plzni

Prioritou v oblasti celoživotního vzdělávání na FPE je řešení problematiky nekvalifikovanosti učitelů. Fakulta pedagogická ZČU v Plzni získala v rámci ESF projekt zaměřený na nekvalifikované učitele 1. stupně základních škol. Tímto způsobem se snažíme řešit situaci učitelů, kteří musí do roku 2014 získat podle zákona č. 422/2009 Sb. o pedagogických pracovnících požadované vzdělání. Tento projekt je určen výhradně nekvalifikovaným učitelům základních škol, kteří působí v Karlovarském kraji.

Olympiáda techniky Plzeň 2011

Již po páté se v Plzni sešli učitelé technických předmětů na tradiční mezinárodní soutěži s názvem Olympiáda techniky Plzeň 2011. Letos byla soutěž pořádána i jako studentská vědecká a odborná konference, které se zúčastnilo na 30 studentů ze sedmi univerzit a čtyř států Evropy.

Nabídka oborů v oblasti celoživotního vzdělávání

Dlouhodobé vzdělávací programy akreditované Ministerstvem školství ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a dle § 2 Vyhlášky 317/2005 Sb. vedoucí k:
a) získání kvalifikace - Studia v oblasti pedagogických věd se zaměřením na:
- speciální pedagogiku pro učitele ZŠ a SŠ,
- speciální pedagogiku pro učitele MŠ a vychovatele,
- vychovatele ,

Interaktivní prvky v prezentaci - rozbor prací

Před časem byly na tomto servru zveřejněny výsledky průzkumu interaktivních prezentací spolu s ukázkami typů různých interaktivních aktivit. Tento článek přináší některé další zajímavé detaily a zjištěné skutečnosti. Průzkum se realizoval na vybraném množství seminárních prací studentů různých typů didaktických technologií na KAT FPE ZČU.

Videokamera v praxi učitele netechnických aprobací – vyhodnocení dotazníku

Před nedávným časem byl na webu CDMVT zveřejněn odkaz na on-line výukový kurz základů digitálního videa. Tento kurz je součástí praktické části diplomové práce "Zpracování digitálního videa - tvorba výukových filmů".
 

Tvorba vlastní prezentace pro interaktivní tabuli - Interaktivní prvky v prezentaci

Autor článku: Jan Krotký

Citace: Krotký, J., Interaktivní aktivity v prezentaci z hlediska typu a použití. In Trendy ve vzdělávání 2009. Olomouc : Votobia, 2009a, s. 472-475. ISBN: 978-80-7220-316-1.

 

Interaktivní tabuli s datovým projektorem můžeme využívat při výuce ke statické distribuci poznatků k žákům. Při připojení vizualizeru lze tímto celým kompletem nahradit i tradiční zpětný projektor...

 

Bezdrátový tablet – součást interaktivních výukových systémů

Bezdrátové tablety používané ve školství jsou zajímavou alternativou zatraktivnění a zefektivnění výuky. Tato zařízení dávají možnost interaktivně vstupovat do procesu výuky a umožňují i nové možnosti v přípravě výukových materiálů.

 

Bezdrátový tablet ve výuce

Zachytávání obrazovky do videosouboru v programu InterWrite WorkSpace

Interwrite WorkSpace je ovládací a editační software pro systém interaktivních tabulí  Interwrite. Součástí tohoto softwaru je i aplikace IW Rekordér pro zachytávání obrazovky.

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

200906121148_IMG_4237 (800 x 600)