Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

  _____   ___    ____   __  __ 
| ____| |_ _| / ___| | \/ |
| _| | | | | | |\/| |
| |___ | | | |___ | | | |
|_____| |___| \____| |_| |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Tiskové zprávy

V rámci projektu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele Karlovarského kraje reg. č. CZ.1.07/1.3.11/03.0005 realizuje Fakulta pedagogická ZČU v rámci celoživotního vzdělávání studium oboru Učitelství pro 1. stupeň

Z tohoto projektu je financováno jednak studium 2. ročníku prvního běhu, jednak studium 1. ročníku druhého běhu studijního programu realizovaného v režimu celoživotního vzdělávání. Program pomáhá řešit dlouhodobě neutěšenou situaci v kvalifikovanosti učitelů Karlovarského kraje, zejména pak učitelů 1. stupně.

V únoru 2012 byl ukončen zimní semestr obou ročníků, projektem bylo podpořeno 35 studentů 1. ročníku a 21 studentů 2. ročníku. V současné době probíhají ještě zkoušky za zimní semestr, byla zahájena výuka v letním semestru.

ESF projekt - Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia...

V rámci projektu Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod inovujeme předměty zařazené do studijních plánů těch oborů, pro něž má fakulta akreditovánu kombinovanou formu studia. Jde jednak o magisterský nestrukturovaný studijní obor Učitelství pro 1.

Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

Průběžná zpráva o projektu ESF z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem
Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování
a odborného výcviku
Zkrácený název projektu s číslem CZ.1.07/1.3.08/02.0003 je Kompetence učitelů a mistrů.
Projekt organizuje Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni.

Projekt Kvalifikace

Tisková zpráva č. 4 – 20. leden 2012

Během zimního semestru 2011/2012 studovali první zájemci v rámci projektu ESF „Rozšíření odborné kvalifikace“ na naší fakultě i na partnerských institucích v Liberci a Českách Budějovicích.
V příštích týdnech budou dokončeny coursewarové opory, které bude pak možno použít při výuce v letním semestru.

Dějiny a literatura po roce 1945 - Tisková zpráva projektu, prosinec 2011

V rámci projektu OPVK „Dějiny a literatura po roce 1945. Moderní odborné a didaktické trendy“ již proběhly první tři plánované moduly po čtyřech tématech (1945: osvobození a jiné události; Rok 1945 a obraz osvobození Československa v západočeských muzeích; Některá díla české poezie v období 1945 – 1948 v kritických ohlasech; Tři koncepty člověka; Třetí republika – oddechový čas?; Kdo byl kdo v poválečném Československu; Příběh Divadla satiry; Obraz války a života za protektorátu v literatuře; Jak se dělá socialismus: 50.

Projekt Kvalifikace

Tisková zpráva č. 3 – 10. říjen 2011

S počátkem zimního semestru začali s rozšířením své kvalifikace na NJ, AJ a ČJ pro ZŠ učitelé celé řady škol našeho regionu. V rámci projektu ESF mohou studovat buď zcela bezplatně (NJ a ČJ) nebo platí pouze část studia (AJ). Vyučující FPE zároveň inovují předměty, které jsou do programů zapojeny, případně vytvářejí pro tyto předměty elektronické opory.

Ohlédnutí za prvním ročníkem projektu Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku.

V srpnu roku 2010 byl zahájen první ročník výuky v projektu Kompetence učitelů a mistrů. Patnáct studentů se sešlo v prostorách SOU elektrotechnického ve Vejprnické ulici v Plzni. Studenti měli před sebou první předměty vyrovnávacího kurzu. Nejdříve však všichni vyplnili vstupní dotazník. Tím si lektoři zjistili, jaké vzdělání a jakou praxi mají jejich studenti. Také jakou mají představu o charakteru výuky, čemu by dávali přednost a co od výuky očekávají.

„DĚJINY A LITERATURA PO ROCE 1945. MODERNÍ ODBORNÉ A DIDAKTICKÉ TRENDY“

září 2011

Projekt zaměřený v rámci OPVK na prohlubování a rozšiřování odborných a didaktických znalostí a dovedností učitelů základních a středních škol Plzeňského kraje bude zahájen v soboru 15. října 2011 prvními čtyřmi moduly, s jejichž tématy – jakož i dalšími podstatnými informacemi – se zájemci mohou seznámit na webových stránkách projektu (http://fpe.zcu.cz/DL45/).

Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

Průběžná zpráva o projektu ESF z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem
Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování
a odborného výcviku

Zkrácený název projektu s číslem CZ.1.07/1.3.08/02.0003 je Kompetence učitelů a mistrů.
Projekt organizuje Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni.

Učitelé v lavicích

V září 2011 byl v konzultačním středisku Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni v prostorách Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a VOŠ Lidická 40 již podruhé otevřen v rámci celoživotního vzdělávání 1. ročník studijního programu, který je zaměřen na vzdělávání nekvalifikovaných učitelů 1. stupně v Karlovarském kraji. Program je dvouletý a jeho obsah a rozsah odpovídá náplni prvních dvou ročníků studia oboru Učitelství pro 1. stupeň.

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

03