Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

          _           _____ 
__ _ (_) __ _ | ___|
/ _` | | | / _` | | |_
| (_| | | | | (_| | | _|
\__, | |_| \__, | |_|
|_| |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Tiskové zprávy

Odstraňování nekvalifikovanosti učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji

CZ.1.07/1.3.11/03.0005

Projekt Odstraňování nekvalifikovanosti učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji se již blíží do finální části realizace. V projektu vznikly kvalitní studijní opory, které usnadňují studium nekvalifikovaným učitelů 1. stupně ZŠ.

Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod - Září 2012

CZ.1.07/2.2.00/18.0023

V projektu Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod probíhá dokončování elektronických studijních opor. 17. 9. 2012 proběhne úvodní shromáždění studentů prvního ročníku v kombinované formě studia. Na shromáždění budou studenti seznámeni s obsahem projektu, budou jim dány přístupy ke všem studijním oporám.

ESF OPVK „Rozšíření odborné kvalifikace“ - tisková zpráva 7. července 2012

I v právě ukončeném letním semestru 2012 probíhaly kurzy pro učitele, kteří mají zájem rozšířit si kvalifikaci. V průběhu června ukončila celá řada studentů své studium závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce.

V akademickém roce 2012/2013, jenž bude začínat v druhé polovině září, pokračujeme se studenty ve stud. programech, které jsou víceleté. Zároveň proběhne zahájení studia těch, kteří se mohou hlásit ke studiu právě v těchto dnech. Čas na přihlášení ke studiu je zhruba do poloviny září.

V rámci projektu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele Karlovarského kraje reg. č. CZ.1.07/1.3.11/03.0005

realizuje Fakulta pedagogická ZČU v rámci celoživotního vzdělávání studium oboru Učitelství pro 1. stupeň.
Z tohoto projektu je financováno jednak studium 2. ročníku prvního běhu, jednak studium 1. ročníku druhého běhu studijního programu realizovaného v režimu celoživotního vzdělávání. Program pomáhá řešit dlouhodobě neutěšenou situaci v kvalifikovanosti učitelů Karlovarského kraje, zejména pak učitelů 1. stupně.

Dějiny a literatura po roce 1945 - Moderní odborné a didaktické trendy - ukončení projektu

Závěrečná tisková zpráva – květen 2012

Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod - Květen 2012

CZ.1.07/2.2.00/18.0023

Dne 25. května 2012 proběhla v salonku "Plzeň" kongresového centra Courtyard Marriott Pilsen tisková konference Fakulty pedagogické ZČU.

Jedním z bodů programu bylo vystoupení hlavní řešitelky projektu Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod PhDr. J. Vaňkové.

Odstraňování nekvalifikovanosti učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji

CZ.1.07/1.3.11/03.0005

Dne 25. května 2012 proběhla v salonku "Plzeň" kongresového centra Courtyard Marriott Pilsen tisková konference Fakulty pedagogické ZČU.

Jedním z bodů programu bylo vystoupení hlavní řešitelky projektu Odstraňování nekvalifikovanosti učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji PhDr. J. Vaňkové.

Na konferenci byly prezentovány hlavní cíle projektu – umožnit nekvalifikovaným učitelům postupně dosáhnout plné kvalifikace.

ESF projekt - Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia...

V rámci řešení projektu Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod máme první úspěšně podpořené osoby. V inovovaných předmětech studijních plánů kombinovaného studia bylo k tomuto období podpořeno 130 osob, úspěšně podpořeno 91 osob.

Projekt Kvalifikace

Tisková zpráva č. 5 – 23. duben 2012

V uplynulém období byl zahájen letní semestr, na jehož počátku bylo úspěšným absolventům zimního semestru předáno Osvědčení o získání základních znalostí a dovedností v rámci programu celoživotního vzdělávání. Studenti pokračují dále ve svém buď zcela bezplatném (KNJ a KČJ) nebo částečně bezplatném studiu (KAN), kterým si rozšíří svou kvalifikaci i na výuku daných oborů na základních školách.

Dějiny a literatura po roce 1945 - Moderní odborné a didaktické trendy

Tisková zpráva – březen 2012

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

dny_vedy_Plzen08_09_15