Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

      _   ____            _ 
__| | | __ ) __ _ | |
/ _` | | _ \ / _` | | |
| (_| | | |_) | | (_| | | |
\__,_| |____/ \__, | |_|
|___/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Tiskové zprávy

Projekt Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu...

Leden 2014

V rámci řešení projektu Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod proběhl zimní semestr akademického roku 2013/14.

            Účastníci podepsali při zahájení studia slib, dále si také volili vedlejší sloup (modul zahrnující základ druhého aprobačního předmětu). Od 2. 2. – 7. 2 bude probíhat upřesňující předzápis.

Projekt Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu...

Září 2013

V rámci projektu Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod byla v  září akademického roku 2013/14 zahájena výuka zimního semestru oborů v kombinované formě studia. V průběhu měsíce září proběhlo také úvodní shromáždění pro studenty této formy studia.

Projekt Rozšíření odborné kvalifikace, Tisková zpráva – 5. 9. 2013

Pedagogické fakulty v Plzni, Liberci a Českých Budějovicích jsou řešiteli partnerského projektu ESF OPVK „Rozšíření odborné kvalifikace“, v rámci kterého jsou proškolování pedagogičtí pracovníci. Účastí v projektu si frekventanti kurzů rozšíří svou kvalifikaci o učitelství na vyšším stupni nebo o další aprobační předmět, což je jistě významných prvkem pro jejich budoucí učitelskou práci. V novém akademickém roku nabízí Fakulta pedagogická ZČU v rámci projektu tyto studia:

Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod

V projektu Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod probíhá dokončování elektronických studijních opor. V monitorovacím období byl vytvořen 1 e-learningový kurz, který byl nahrán do LMS prostředí moodle. Součástí tvorby e-learningových opor je metodická recenze.

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků - zpráva z projektu, Květen 2013

Pedagogické fakulty v Plzni, Liberci a Českých Budějovicích jsou řešiteli partnerského projektu ESF OPVK „Rozšíření odborné kvalifikace“, v rámci kterého jsou proškolování pedagogičtí pracovníci. Účastí v projektu si frekventanti kurzů rozšíří svou kvalifikaci o učitelství na vyšším stupni nebo o další aprobační předmět, což je jistě významných prvkem pro jejich budoucí učitelskou práci. V tomto semestru byli proškoleni další zájemci o tento projekt.

Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod

CZ.1.07/2.2.00/18.0023

Tisková zpráva 03/2013
V projektu Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod probíhá dokončování elektronických e-learningových studijních opor.

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků - zpráva z projektu, Únor

Další učitelé, kteří mají zájem zvýšit si kvalifikaci, budou proškolováni i v tomto letním semestru 2013. Vzhledem k tomu, že studium je součástí projektu ESF OPVK „Rozšíření odborné kvalifikace“, mohou pedagogičtí pracovníci studovat buď zcela nebo částečně zdarma. Do projektu jsou zapojeni pedagogické fakulty v Plzni, Liberci a Českých Budějovicích.

Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod

Tisková zpráva o konání semináře zaměřeného na prezentaci výsledků projektu
Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod, registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/18.0023 financovaného Evropským sociálním fondem ČR.

Učitelství pro MŠ na Dni otevřených dveří

Studijní obor Učitelství pro MŠ v prezenční formě nabízí FPE ZČU již o roku 1998. Ale teprve v letošním akademickém roce byla zahájena kombinovaná (dříve dálková) forma studia. V rámci Dne otevřených dvěří 11.1. 2013 byly zájemci infomováni o přijímacím řízení, o nárocích studia tohoto oboru, ale také o prvních zkušenostech studentů kombinované formy studia.

ESF OPVK „Rozšíření odborné kvalifikace“ - tisková zpráva 10. října 2012

I v zimním semestru 2012 si mohou na půdě ZČU (FPE) v Plzni, TUL v Liberci a JČU v Českých Budějovicích zájemci o studium z řad učitelů rozšířit nebo zvýšit svou kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že studium je součástí projektu ESF OPVK „Rozšíření odborné kvalifikace“, mohou pedagogičtí pracovníci studovat buď zcela nebo částečně zdarma.

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

dny_vedy_Plzen08_09_16