Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

 _____          ____ 
|_ _| _ __ _ _ | _ \
| | | '_ \ | | | | | |_) |
| | | | | | | |_| | | _ <
|_| |_| |_| \__,_| |_| \_\
Enter the code depicted in ASCII art style.

Tiskové zprávy

Projekt na podporu praktické výuky biologie, fyziky a chemie ve finiši

Pracovníci centra biologie, geověd a envigogiky (CBG), oddělení fyziky katedry matematiky, fyziky a technické výchovy (KMT-F) a katedry chemie (KCH) Fakulty pedagogické navázali na předchozí spolupráci a v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.30/02.0024 „Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ“ připravili společně 33 vzdělávacích programů.

Projekt Nové technologie ve výuce - nabídka a průběh realizace

Cílem projektu je zvýšení profesních kompetencí učitelů základních a středních škol v Plzeňském kraji se zaměřením na rozvoj ICT dovedností učitelů a podporu využívání ICT ve výuce. Projekt poskytuje školám vzdělávací kurzy pro učitele zaměřené na ovládání počítačů, interaktivních tabulí a mobilních zařízení, práci s textovými editory a tabulkovými kalkulátory, instalaci a administraci počítačů, metodologii e-learningu, využití ICT ve výuce různých předmětů apod.

Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji - Nabídka oblíbených prezenčních kurzů

V rámci realizace projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji proběhnou v roce 2015 prezenční kurzy Chemie v laboratoři, Astronomie 1 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky, Astronomie 2 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky, Astronomie 3 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky, Experimenty ve výuce fyziky I a Experimenty ve výuce fyziky II, o které projevila cílová skupina zájem.

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách

Tisková zpráva - V rámci projektu Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách (CZ.1.07/1.3.00/48.0033), který realizuje FPE ZČU v Plzni s partnery Step by Step ČR, o.p.s. a Hlasovým centrem, o.p.s., proběhla v listopadu další část vzdělávání pedagogů MŠ zaměřeného na rozvoj mentorských dovedností. Získané dovednosti jsou pro učitele velmi důležité zejména při poskytování podpory studentům FPE ZČU, kteří dochází do jejich MŠ na souvislé praxe.

Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji - kurzy a informace

Realizace projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji, který probíhá od března 2013 do února 2015, se nyní blíží do poslední fáze projektu. Učitelé a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, pro něž je projekt určen, mají možnost zúčastnit se vzdělávacích programů zaměřených na podporu výuky chemie, fyziky, matematiky a technické výchovy a psychologie. Doposud byly v rámci projektu realizovány tyto kurzy:

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách

Od července 2014 probíhá na FPE ZČU projekt „ Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách“  (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0033). Podstatnou část projektu tvoří kurzy DVPP zaměřených na kognitivní rozvoj dětí prostřednictvím přiměřených činností. Pěticí doposud realizovaných kurzů absolvovalo cca 100 učitelek a učitelů mateřských škol.  

Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji

Realizace projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji, který probíhá od března 2013 do února 2015, se nyní blíží ke konci druhé třetiny. Učitelé a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, pro něž je projekt určen, mají možnost zúčastnit se vzdělávacích programů zaměřených na podporu výuky chemie, fyziky, matematiky a technické výchovy. Doposud byly v rámci projektu realizovány tyto kurzy:

Projekt Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu - Tisková zpráva – 31.3.2014

S koncem projektu „Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s §6 Vyhlášky č. 317/2005 Sb. (CZ.1.07/1.3.00/19.0007)“ se sluší provést krátkou bilanci. Závěrem tohoto tříletého projektu můžeme jistě stručně konstatovat, že právě v době, kdy se mluví stále intenzivněji o kvalifikaci učitelů, byl tento projekt jednoznačně přínosný. Už jen tím, že byl zaměřen na pedagogy více krajů ČR (Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský, Ústecký a Liberecký), je jeho význam v oblasti problematiky kvalifikace učitelů velký.

Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji (CZ.1.07/1.3.47/02.0010)

 • Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Název výzvy: Plzeňský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.3
 • Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
 • Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 

Projekt Rozšíření odborné kvalifikace, Tisková zpráva – 23.1.2014

Pedagogické fakulty v Plzni, Liberci a Českých Budějovicích jsou řešiteli partnerského projektu ESF OPVK „Rozšíření odborné kvalifikace“, v rámci kterého jsou proškolování pedagogičtí pracovníci. Účastí v projektu si frekventanti kurzů rozšíří svou kvalifikaci o učitelství na vyšším stupni nebo o další aprobační předmět, což je jistě významných prvkem pro jejich budoucí učitelskou práci. V průběhu září až prosince probíhala výuka zimního semestru v oborech:

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

dny_vedy_Plzen08_09_13