Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

    __   __  _     
____ \ \ / / (_) _ _
|_ / \ \ / / | | | | | |
/ / \ V / | | | |_| |
/___| \_/ _/ | \__,_|
|__/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Akce pro veřejnost

Účast ZČU na Veletrhu vědy pořádaném Akademií věd

Veletrh vědy pořádala ve dnech 21. – 23. 5. 2015 Akademie věd ČR v rámci svého projektu Otevřená věda. Akci hostil výstavní areál PVA EXPO Praha v Letňanech a účastnila se jí celá řada výzkumných a popularizačních institucí a vysokých škol.

Kurzy projektu Nové technologie pokračují i po prázdninách!

Od září budou otevřeny další kurzy projektu směřované tentokrát spíše do roviny počítačově odborné. Kurzy jsou vhodné především pro učitele zajímající se o programování a tvorbu didaktických pomůcek technologiemi, které umožňují vstup dalších médií a hypermédií. Kurzy jsou vhodné i pro začátečníky v těchto oblastech a speciálně pro ně obsahují celou řadu pomocných prvků usnadňujících učení.

V polovině září plánujeme otevřít následující kurzy:

Ompiáda techniky Plzeň 2013

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy – oddělení technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni pořádá mezinárodní studentskou konferenci se soutěžní přehlídkou prací pod názvem
 

Olympiáda techniky Plzeň 2013

 

Tato mezinárodní konference je pořádána pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně a společnosti Czech Didac.

Nové technologie v praxi učitelů ZŠ a SŠ - kurzy již od Září 2013!

V rámci uvedeného projektu nabízíme možnost zdarma se zúčastnit vzdělávacích kurzů pro podporu výuky technických a přírodovědných oborů, využívání ICT ve výuce a kurzů ke zlepšení kompetencí učitelů a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.

Projekt je zaměřen pro učitele ZŠ a SŠ z Plzeňského kraje. Obsah, místo i čas konání kurzu přizpůsobíme požadavkům vaší školy. Kurzy jsou akreditované MŠMT a budou zdarma. Účastníci obdrží certifikáty DVPP.

Další vzdělávání pro pedagogické pracovníky v Plzeňském kraji - od září 2013

V rámci uvedeného projektu nabízíme možnost zdarma se zúčastnit vzdělávacích kurzů pro podporu výuky technických a přírodovědných oborů, využívání ICT ve výuce a kurzů ke zlepšení kompetencí učitelů a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.

Projekt je zaměřen pro učitele ZŠ a SŠ z Plzeňského kraje. Obsah, místo i čas konání kurzu přizpůsobíme požadavkům vaší školy. Kurzy jsou akreditované MŠMT a budou zdarma. Účastníci obdrží certifikáty DVPP.

Interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE

O konferenci

Hlavním cílem konference je seznámit nové a stávající studenty doktorských studijních programů s problematikou pedagogického výzkumu a didaktiky vysokoškolské výuky.

Přednášející: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc, Mgr. Roman Švaříček, Ph.D, doc. RNDr. Michal Mergl, CSc., prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D., PhDr. Václav Holeček, Ph.D., doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., doc. PhDr. Miroslav Somr, DrSc.

Multimediální učebnice ve výuce na ZŠ i VŠ

Název akce: Multimediální učebnice ve výuce na ZŠ i VŠ 

Datum: 7. 10. 2011, 14:00 do ???

Místo: FPE, Klatovská 51, místnost KL 305.

Cílová skupina: vhodné pro všechny učitele i studenty FPE.

Mechatronika na ZŠ - atraktivní výuka technických oborů

Název akce: Mechatronika na ZŠ

Datum: 13. 12. 2010, 11:30

Místo: FPE, Veleslavínova 42, místnost VC 120.

Cílová skupina: vhodné pro učitele technických předmětů, techniky, strojaře, modeláře atd.

Olympiáda techniky Plzeň 2010 - 25.5. 2010

Katedra technické výchovy pedagogické fakulty v Plzni pořádá 4. ročník mezinárodní soutěže studentských vědeckých a odborných prací v oboru technická výchova s názvem:
 
Olympiáda techniky Plzeň 2010
 
Tato mezinárodní soutěž je pořádána pod hlavičkou Západočeské univerzity v Plzni a Magistrátu města Plzně. Garantem soutěže je rektor Západočeské univerzity v Plzni

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

138