Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

          _____   _        
__ _ | ____| | | __ __
/ _` | | _| | | \ \/ /
| (_| | | |___ | | > <
\__,_| |_____| |_| /_/\_\
Enter the code depicted in ASCII art style.

Další vzdělávání pro pedagogické pracovníky v Plzeňském kraji - od září 2013

V rámci uvedeného projektu nabízíme možnost zdarma se zúčastnit vzdělávacích kurzů pro podporu výuky technických a přírodovědných oborů, využívání ICT ve výuce a kurzů ke zlepšení kompetencí učitelů a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.

Projekt je zaměřen pro učitele ZŠ a SŠ z Plzeňského kraje. Obsah, místo i čas konání kurzu přizpůsobíme požadavkům vaší školy. Kurzy jsou akreditované MŠMT a budou zdarma. Účastníci obdrží certifikáty DVPP.

Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod

CZ.1.07/2.2.00/18.0023

Tisková zpráva 03/2013
V projektu Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod probíhá dokončování elektronických e-learningových studijních opor.

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků - zpráva z projektu, Únor

Další učitelé, kteří mají zájem zvýšit si kvalifikaci, budou proškolováni i v tomto letním semestru 2013. Vzhledem k tomu, že studium je součástí projektu ESF OPVK „Rozšíření odborné kvalifikace“, mohou pedagogičtí pracovníci studovat buď zcela nebo částečně zdarma. Do projektu jsou zapojeni pedagogické fakulty v Plzni, Liberci a Českých Budějovicích.

Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod

Tisková zpráva o konání semináře zaměřeného na prezentaci výsledků projektu
Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod, registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/18.0023 financovaného Evropským sociálním fondem ČR.

Učitelství pro MŠ na Dni otevřených dveří

Studijní obor Učitelství pro MŠ v prezenční formě nabízí FPE ZČU již o roku 1998. Ale teprve v letošním akademickém roce byla zahájena kombinovaná (dříve dálková) forma studia. V rámci Dne otevřených dvěří 11.1. 2013 byly zájemci infomováni o přijímacím řízení, o nárocích studia tohoto oboru, ale také o prvních zkušenostech studentů kombinované formy studia.

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

03