Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

 ____    _     _  ___ 
| _ \ / \ | | / _ \
| |_) | / _ \ _ | | | | | |
| __/ / ___ \ | |_| | | |_| |
|_| /_/ \_\ \___/ \__\_\
Enter the code depicted in ASCII art style.

Výukový kurz "Využití digitálních technologií"

Název programu: Využití digitálních technologií

Autor: Student FPE, KAT, KVD

Charakteristika: Výukový kurz je zaměřen na aktuální digitální technologie a jejich užití. Dozvíte se základní informace a principy například počítače jeho a periferních zařízení, digitálního fotoaparátu, videokamery, PDA, DVD přehrávače, e-Knihy, mobilního telefonu, sítě GSM, GPS atd. Své znalosti si následně můžete ověřit prostřednictvím on-line testů.

Videokamera v praxi učitele netechnických aprobací – vyhodnocení dotazníku

Před nedávným časem byl na webu CDMVT zveřejněn odkaz na on-line výukový kurz základů digitálního videa. Tento kurz je součástí praktické části diplomové práce "Zpracování digitálního videa - tvorba výukových filmů".
 

Projekt Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni získala projekt Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku
Zkrácený název projektu je Kompetence učitelů a mistrů, přidělené číslo je CZ.1.07/1.3.08/02.0003.

Projekt je zaměřen na učitele odborného výcviku a učitele praktického vyučování v Plzeňském kraji, kteří potřebují získat pedagogickou způsobilost ve smyslu § 9 zákona č. 563/2004 Sb. a ve smyslu § 1 a § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Interaktivní němčina - použití Interaktivní tabule při výuce německého jazyka

Název programu: Interaktivní němčina - SmartBoard 

Autor: Studentka FPE

Charakteristika:  Program nás ve třech fázích provádí interaktivní a multimediální výukou. První fáze se věnuje dostupné technice, interaktivní tabuli, bezdrátovým tabletům, vizualizeru atd.

Paint.NET - rastrový editor

Název programu: Paint.NET 

Autor: Student FPE

Charakteristika:  V tomto programu se dozvíte o volně šiřitelném rastrovém fotoeditoru Paint.NET a o jeho možném využití při kreativní grafické tvorbě. Autor uváděné postupy přehledně a krok za krokem popisuje na konkrétních příkladech.

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

18