Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

 _  __         
| | / _| _ __ __ _
| | | |_ | '_ \ / _` |
| | | _| | | | | | (_| |
|_| |_| |_| |_| \__,_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Nabídka oborů v oblasti celoživotního vzdělávání

Dlouhodobé vzdělávací programy akreditované Ministerstvem školství ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a dle § 2 Vyhlášky 317/2005 Sb. vedoucí k:
a) získání kvalifikace - Studia v oblasti pedagogických věd se zaměřením na:
- speciální pedagogiku pro učitele ZŠ a SŠ,
- speciální pedagogiku pro učitele MŠ a vychovatele,
- vychovatele ,

Olympiáda techniky Plzeň 2010 - 25.5. 2010

Katedra technické výchovy pedagogické fakulty v Plzni pořádá 4. ročník mezinárodní soutěže studentských vědeckých a odborných prací v oboru technická výchova s názvem:
 
Olympiáda techniky Plzeň 2010
 
Tato mezinárodní soutěž je pořádána pod hlavičkou Západočeské univerzity v Plzni a Magistrátu města Plzně. Garantem soutěže je rektor Západočeské univerzity v Plzni

Den otevřených dveří informačního centra Fraus

Nabízíme vám možnost návštěvy Informačního centra nakladatelství FRAUS v rámci dne otevřených dveří, který se koná v pondělí 10.května od 10:00 hodin do 16:00 hodin. V rámci této akce si můžete prohlédnout veškerou produkci Nakladatelství Fraus, jak tištěnou tak elektronickou. V centru bude také k dispozici 6 notebooků mobilní učebny k vyzkoušení práce s E-sadou.
 
 
Kontakt a dotazy:
 

Úvod do práce s programy Write a Draw

Název programu:  Úvod do práce s programem Open Office Writer a Draw

Autor: Studentka FPE

Charakteristika: V tomto návodu se seznámíte se základními možnostmi programu OpenOffice Writer jako je editace textu, formátování, vkládání obrázku nebo vložení tabulky. Část návodu je také věnována popisu nástrojů a možností komponenty pro kreslení Draw.

Interaktivní prvky v prezentaci - rozbor prací

Před časem byly na tomto servru zveřejněny výsledky průzkumu interaktivních prezentací spolu s ukázkami typů různých interaktivních aktivit. Tento článek přináší některé další zajímavé detaily a zjištěné skutečnosti. Průzkum se realizoval na vybraném množství seminárních prací studentů různých typů didaktických technologií na KAT FPE ZČU.

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

200810161854_PICT0060 (640 x 480)