Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

 _     _  _  _     
| |__ (_) | | | | _ _
| '_ \ | | | |_| | | | | |
| |_) | | | | _ | | |_| |
|_.__/ _/ | |_| |_| \__, |
|__/ |___/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Interaktivní výuka v kontextu nových zařízení a pomůcek

Interaktivní a multimediální výuka je pojem již dobře zakořeněný v pedagogické teorii, ovšem méně již v pedagogické praxi. Jedním z jejích cílů je zatraktivnit a zefektivnit dnešní proces výuky a nabídnout žákům nové možnosti, aby se tak mohli aktivně zapojit do získávání uplatnitelných vědomostí a dovedností. 

Celoživotní vzdělávání na ZČU v Plzni

Prioritou v oblasti celoživotního vzdělávání na FPE je řešení problematiky nekvalifikovanosti učitelů. Fakulta pedagogická ZČU v Plzni získala v rámci ESF projekt zaměřený na nekvalifikované učitele 1. stupně základních škol. Tímto způsobem se snažíme řešit situaci učitelů, kteří musí do roku 2014 získat podle zákona č. 422/2009 Sb. o pedagogických pracovnících požadované vzdělání. Tento projekt je určen výhradně nekvalifikovaným učitelům základních škol, kteří působí v Karlovarském kraji.

Dějiny a literatura po roce 1945 - Tisková zpráva projektu, prosinec 2011

V rámci projektu OPVK „Dějiny a literatura po roce 1945. Moderní odborné a didaktické trendy“ již proběhly první tři plánované moduly po čtyřech tématech (1945: osvobození a jiné události; Rok 1945 a obraz osvobození Československa v západočeských muzeích; Některá díla české poezie v období 1945 – 1948 v kritických ohlasech; Tři koncepty člověka; Třetí republika – oddechový čas?; Kdo byl kdo v poválečném Československu; Příběh Divadla satiry; Obraz války a života za protektorátu v literatuře; Jak se dělá socialismus: 50.

Projekt Kvalifikace

Tisková zpráva č. 3 – 10. říjen 2011

S počátkem zimního semestru začali s rozšířením své kvalifikace na NJ, AJ a ČJ pro ZŠ učitelé celé řady škol našeho regionu. V rámci projektu ESF mohou studovat buď zcela bezplatně (NJ a ČJ) nebo platí pouze část studia (AJ). Vyučující FPE zároveň inovují předměty, které jsou do programů zapojeny, případně vytvářejí pro tyto předměty elektronické opory.

Ohlédnutí za prvním ročníkem projektu Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku.

V srpnu roku 2010 byl zahájen první ročník výuky v projektu Kompetence učitelů a mistrů. Patnáct studentů se sešlo v prostorách SOU elektrotechnického ve Vejprnické ulici v Plzni. Studenti měli před sebou první předměty vyrovnávacího kurzu. Nejdříve však všichni vyplnili vstupní dotazník. Tím si lektoři zjistili, jaké vzdělání a jakou praxi mají jejich studenti. Také jakou mají představu o charakteru výuky, čemu by dávali přednost a co od výuky očekávají.

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

laborator15