Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

       _  _  _  __ 
__ _ | | | \ | | / _|
/ _` | _ | | | \| | | |_
| (_| | | |_| | | |\ | | _|
\__, | \___/ |_| \_| |_|
|___/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji (CZ.1.07/1.3.47/02.0010)

 • Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Název výzvy: Plzeňský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.3
 • Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
 • Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 

Fakulta pedagogická ZČU nabízí v rámci projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji kurzy zaměřené na zlepšení profesní kompetence pracovníků škol v Plzeňském kraji. Aktivity projektu podpoří výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, zlepší kompetence učitelů pro udržitelný rozvoj a rozvinou řídící kompetence vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.

Během  prvního roku realizace projektu vznikaly a vznikají studijní opory v podobě kvalitních studijních materiálů v elektronické podobě s podporou snadného tisku. Studijní materiály zahrnují odborné informace a metodické poznámky k efektivnímu zařazení probíraných témat do výuky na ZŠ a SŠ.

Koncem roku 2013 byly realizovány kurzy Algebra zajímavě: nové podněty a úlohy, Hry v matematice 1. stupně a Chemie potravin a výživy. V únoru proběhly kurzy Chemické látky v našem životě a Astronomie 1 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky. Bylo podpořeno 65 učitelů základních a středních škol.

Na jaře budou realizovány kurzy Astronomie 2 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky, Astronomie 3 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky, Experimenty ve výuce fyziky I a Experimenty ve výuce fyziky II.

24. 2. 2014

Valeš
 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

141