Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

 __     __          ____      _ 
\ \ / / __ _ | __ ) (_)
\ \ / / / _` | | _ \ | |
\ V / | (_| | | |_) | | |
\_/ \__, | |____/ _/ |
|_| |__/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Projekt Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu...

Září 2013

V rámci projektu Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod byla v  září akademického roku 2013/14 zahájena výuka zimního semestru oborů v kombinované formě studia. V průběhu měsíce září proběhlo také úvodní shromáždění pro studenty této formy studia.

            Jde jednak o magisterský nestrukturovaný studijní obor  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, jednak o bakalářský studijní obor Informatika se zaměřením na vzdělávání, bakalářský studijní obor Historie se zaměřením na vzdělávání, navazující studijní obory Učitelství informatiky pro základní školy i střední školy.

            Při studiu mohou studenti využít nové kvalitní studijní opory vzniklé s podporou projektu, a to jak v systému courseware, tak kurzy e-learningové. Courseware umožňuje propojení se základními informacemi univerzitního informačního systému, ale zároveň je systémem umožňujícím interaktivní komunikaci vyučujících se studenty, odevzdávání písemných prací, jejich korekturu, diskuze s vyučujícími atd.

             V přijímacím řízení do prvního ročníku byly využity závěry metodiky zpracované v rámci Aktivitě č. 04 Úprava přijímacího řízení zohledňujícího specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí.

 

 

 

 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

laborator30