Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

         __    _ 
__ __ ___ / _| __| |
\ \ / / / _ \ | |_ / _` |
\ V / | __/ | _| | (_| |
\_/ \___| |_| \__,_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod

V projektu Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod probíhá dokončování elektronických studijních opor. V monitorovacím období byl vytvořen 1 e-learningový kurz, který byl nahrán do LMS prostředí moodle. Součástí tvorby e-learningových opor je metodická recenze. Metodici projektu průběžně pomáhají autorům studijních opor s grafickým zpracováním některých výstupů, řeší případné problémy, které vznikají při tvorbě studijních opor. IT specialista LMS zajišťuje zprovoznění a chod jednotlivých studijních opor v prostředí moodle, řeší technické problémy při provozu e-learningových kurzů. K tvorbě studijních opor je využívána technika zakoupená z prostředků projektu.


V průběhu měsíce června 2013 proběhla dvě setkání s řediteli základních a středních škol města Plzně a Plzeňského kraje. Dne 14. 6. 2013 informovala koordinátorka projektu ředitele plzeňských základních škol o průběhu realizace projektu, včetně nově otevíraných oborů v kombinované formě studia pro akademický rok 2013/14. Dne 18. 6. 2013 se uskutečnilo setkání s řediteli středních škol Plzeňského kraje. Koordinátorka informovala přítomné o realizaci projektu Kombinované studium, o podmínkách přijetí studentů středních škol na obory v kombinované formě studia i o možnosti studia nekvalifikovaných učitelů v oborech v kombinované formě studia.


V daném monitorovacím období byly dokončeny akreditační materiály pro další obory připravované v kombinované formě. Jedná se o obory: Biologie se zaměřením na vzdělávání, Učitelství biologie pro SŠ, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Učitelství anglického jazyka pro ZŠ, Učitelství anglického jazyka pro SŠ. Materiály byly předloženy Akreditační komisi.


V monitorovacím období probíhalo zkouškové období. Prokázalo se v něm, že je potřeba věnovat soustavnou a systematickou pozornost kvalitě studijních opor, naplňování tutorské role, individuální pomoci při řešení obtížných etap studia a v neposlední řadě i zajišťování dobrého „zázemí“ studia z pozice studijních referentek. To vše jsou předpoklady minimalizace studijních neúspěchů. I v případě vysoké motivovanosti studentů kombinované formy studia je třeba tyto aspekty soustavně sledovat a posilovat.


V Plzni 28. 6. 2013

CZ.1.07/2.2.00/18.0023


 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

113