Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

  __  __  __     __      _   ____  
| \/ | \ \ / / | | | _ \
| |\/| | \ \ / / _ | | | |_) |
| | | | \ V / | |_| | | _ <
|_| |_| \_/ \___/ |_| \_\
Enter the code depicted in ASCII art style.

Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod - Září 2012

CZ.1.07/2.2.00/18.0023

V projektu Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod probíhá dokončování elektronických studijních opor. 17. 9. 2012 proběhne úvodní shromáždění studentů prvního ročníku v kombinované formě studia. Na shromáždění budou studenti seznámeni s obsahem projektu, budou jim dány přístupy ke všem studijním oporám.

Koncem září bude v rámci projektu zahájena výuka bakalářského studijního oboru v kombinované formě Informatika se zaměřením na vzdělávání, který se podařilo v rámci projektu úspěšně akreditovat. Projekt také podpořil inovaci navazujících studijních oborů a magisterského studijního oboru Učitelství pro první stupeň ZŠ, které jsou akreditovány v kombinované formě studia na Fakultě pedagogické.

Pro uvedené obory vznikly nové e-learningové kurzy, jejichž výuka bude zahájena koncem září 2012. Do výuky budou nově nasazeny moderní e-learningové kurzy vedené zkušenými tutory. Studenti také mohou ke studiu využít nově vytvořené coursewarové studijní opory, které usnadní zvládnutí jednotlivých předmětů. V projektu byla vytvořena metodika nového modelu přijímacího řízení, podle které dojde k přijímání studentů do akademického roku 2012/13.

V akademickém roce 2012/13 bude rovněž uplatněn další výstup z projektu, a to metodika uznávání předmětů absolvovaných v rámci informálního a neformálního vzdělávání.

 Dne 8. 9. 2012

 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

12