Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

 __   __  _   ____   __   __
\ \ / / (_) | _ \ \ \ / /
\ V / | | | |_) | \ V /
| | | | | _ < | |
|_| |_| |_| \_\ |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

ESF projekt - Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia...

V rámci projektu Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod inovujeme předměty zařazené do studijních plánů těch oborů, pro něž má fakulta akreditovánu kombinovanou formu studia. Jde jednak o magisterský nestrukturovaný studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, jednak o navazující studijní obory Učitelství fyziky pro základní školy i střední školy, Učitelství tělesné výchovy pro základní školy i střední školy, Učitelství biologie pro základní školy, Učitelství informatiky pro základní školy i střední školy.


S podporou projektu vznikají nové kvalitní studijní opory, a to jak v systému courseware, tak kurzy e-learningové. Courseware umožňuje propojení se základními informace univerzitního informačního systému, ale zároveň je systémem umožňujícím interaktivní komunikaci vyučujících se studenty, odevzdávání písemných prací, jejich korekturu, diskuze s vyučujícími atd.


Byly zahájeny práce na dílčí aktivitě projektu, a sice na části Proces uznávání informálního vzdělávání a Aktivitě č. 04 Úprava přijímacího řízení zohledňujícího specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí. K řešení každé dílčí aktivity byl sestaven řešitelský tým tvořený odborníky z jednotlivých kateder.

 


 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

laborator40