Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

 _      _    _   
| | __ ____ | |__ | |__
| |/ / |_ / | '_ \ | '_ \
| < / / | | | | | | | |
|_|\_\ /___| |_| |_| |_| |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Zachytávání obrazovky do videosouboru v programu InterWrite WorkSpace

Interwrite WorkSpace je ovládací a editační software pro systém interaktivních tabulí  Interwrite. Součástí tohoto softwaru je i aplikace IW Rekordér pro zachytávání obrazovky. Technologie zachytávání pohyblivého dění na obrazovce je výborným doplňkem výuky a umožňuje snazší pochopení problémových procesů demonstrovaných lektorem, ať už na zmiňované interaktivní tabuli nebo v jiných elektronických podpůrných výukových systémech a materiálech (1).

 

Interwrite rekordér

Pro používání tohoto programu je třeba vlastnit licenci pro používání celého softwaru Interwrite WorkSpace. Pro bezplatné vyzkušení programu umožňuje výrobce na svých stránkách stáhnout plně funkční, avšak časově omezenou verzi (2). Interwrite Workspace můžete mít nainstalovaný i na počítači, ke kterému není tabule přímo připojena. Samotný rekordér lze tedy využívat i pro zachytávání obrazovky mimo interaktivní režim tabule. Výrobce toto umožnil i přidáním položky „záznam a nahrávání“ do Device Manageru, přístupného přímo z lišty operačního systému.

 

Ovládání

Samotné ovládání rekordéru je velice jednoduché a intuitivní. Okno IW rekordéru obsahuje pět tlačítek pro ovládání a má tu vlastnost, že se drží mezi ostatními okny vždy nahoře. Tlačítko „přehrát záznam“ spouští přehrávač Interwrite media, kde máme možnost zachycené video přehrát, či do pozastaveného videa vstupovat různými popisovacími nástroji. Relativně zbytečné je tlačítko „ukončit“, neboť stejnou funkci má standardní křížek v rohu okna, vzdálený od tlačítka cca 1cm.

Velkou mezerou tohoto programu je neexistující možnost použití klávesových zkratek pro ovládání nahrávání, tak jak je známe např. z programu Wink. Při nahrávání tedy sledovaný kurzor odbíhá z nahrávané oblasti k ovládacím tlačítkům nebo při zachytávání celé obrazovky je nahráváno i samotné okno rekordéru, což není příliš praktické. Tento problém neřeší ani existence programovatelných tlačítek, dostupných přímo na interaktivní tabuli. Programová tlačítka lze jen asociovat s funkcí spuštění samotného rekordéru.

 

Možnosti nastavení

Interwrite rekordér dovede zaznamenávat kromě obrazu také zvuk. Při ukládání se využívá kontejner AVI. Operační systém sdílí s rekordérem potřebné kodeky, ve kterých lze audio a video ukládat.

Obecně zde uvedené možnosti neumožňují příliš experimentovat s jednotlivými audio a video kodeky a jejich nastavením. V audio sekci je přístupná možnost zamezit nahrávání zvuku a vybrat si kromě typu kodeku také kvalitu nahrávaného zvuku, ale to pouze ve třech úrovních.

 

Nastavení v IW rekordéru

Audio kodeky

ADPCM

MS GSM 6.1

Mpeg Layer-3

Dobrá kvalita

33 kb/s, 8kHz

13 kb/s, 8kHz

8 kb/s, CBR 8kHz

Lepší kvalita

89 kb/s, 22kHz

36 kb/s, 22kHz

18 kb/s, VBR 16kHz

Nejlepší kvalita

177 kb/s, 44kHz

72 kb/s, 44kHz

24 kb/s, CBR 24kHz

tab. 1. Detaily nastavení deklarovaných úrovní kvality.

 

Z tabulky 1 můžeme zjistit reálné datové toky a použitou vzorkovací frekvenci při různém nastavení kvality komprese, a to u běžně dostupných audio kodeků (dostupných v systému WinXP a po instalaci Interwrite WorkSpace). Vzorkovací frekvence 8kHz, není vhodná pro kvalitní zaznamenání hlasu, neboť při této frekvenci, jak bylo zjištěno mimo jiné pokusem, dochází k přílišné deformaci původního signálu.

Zachytávanou oblast, respektive její rozměry a umístění máme možnost nastavit pouze těsně před započetím vlastního nahrávání. Výzvu k zadání nahrávané oblasti můžeme nastavit v sekci zachytit v preferencích IW rekordéru.

V části nastavení videa je možností ještě méně. Můžeme volit pouze z typu video kodeku nebo nastavit počet zachycovaných snímků za sekundu.

Ačkoliv mnohé video kodeky mají možnost dalších nastavení, tyto volby nejsou z preferencí IW rekordéru dostupné. Ne všechny kodeky viditelné v nabídce jsou ale vhodné pro ukládání v reálném čase (zejména pro jejich HW náročnost), ke kterému dochází právě při snímání obrazovky (3). Samotný výrobce IW rekordéru doporučuje při nahrávání používání kodeku TechSmith TSCC (2).

 

TechSmith TSCC

Tento kodek byl vyvinut firmou TechSmith a je optimalizován pro programy pro zachytávání obrazovky. TSCC je dodáván spolu s programem Interwrite WorkSpace nebo jej lze stáhnout ze stránek výrobce (5). Kodek lze použít pro kompresi videa jen programu IW rekordér nebo v programech podporovaných výrobcem TechSmith (Camtasia studio, Jing nebo Snaglt). Kodek můžeme využívat volně jen v případě přehrávání video souborů. Nahrávání za jeho pomoci v jiných programech není umožněno.

Jak už bylo naznačeno v předcházející kapitole, IW rekordér neumožňuje přístup k dodatečným nastavením kodeků. Avšak v ovládacích panelech systému Windows XP můžeme mezi instalovanými kodeky v systému najít samotný TSCC kodek a dostat se až na jeho kartu upřesňujících možností. Na této kartě se nachází jediný posuvník jako volba mezi rychlejší (Faster) nebo lepší (Better) kompresí. Nastavení provedené na této kartě zůstane aktivní i při použití IW rekordéru.

 

 

Hodnoty nastavení kodeku v ovládacích panelech

Faster

Default

Better

60 sec. Videa s převahou statických snímků [MB]

7,1

6,4

5,2

60 sec videa s převahou dynamických snímků [MB]

129

89

85

tab. 2. Závislost velikosti video souboru na nastavení Faster/Better při 15s./sec.

 

Jak se projeví nastavená hodnota počtu snímků v programu IW rekordér na velikosti výsledného souboru si můžeme prohlédnout v tabulce 3.

 

počet snímků / sec.

5

10

18

15

21

25

50

60

60 sec. Videa s převahou statických snímků [MB]

22,3

23,6

19,4

19,4

19,43

24,9

25

32,4

60 sec videa s převahou dynamických snímků [MB]

104

100

106

108

105

107

84

105

tab. 3. Závislost velikosti video souboru na nastaveném počtu snímků.

 

Ze zjištěných hodnot je patrné, že výsledná velikost videosouboru je ovlivněna nastaveným počtem snímků jen minimálně. Optimální volba pro zachycení například standardně se pohybujícího kurzoru po obrazovce je asi 15 snímků za sekundu. Za povšimnutí stojí také prudký nárůst datového toku videa při zachycování pohybujících se snímků (rychle měnícího se obrazu), který má za následek zvýšení velikosti výsledného video souboru. Tento jev je způsoben zvýšeným počtem různých klíčových snímků, od kterých se ostatní snímky videa dopočítávají. Zjištěno rozkladem v GSpot (4).

 

Závěr

Program IW rekordér je i přes zmiňované svoje nedostatky dobrým doplňkem softwaru pro ovládání interaktivní tabule Interwrite WorkSpace. Použití kodeku TSCC při tvorbě videa pro interaktivní programy umožňuje vytvářet video soubory s nízkým datovým tokem a zároveň vysokou kvalitou obrazu. Ovšem pro „profesionální“ zachytávání obrazu například s  možností následné editace či exportu do dalších formátů (flash), existuje celá řada lepších nástrojů než je IW rekordér. Zajímavou alternativou je použití některých free kodeků TrueMotion VPx od společnosti „on2“ (6) s podobnými dobrými technickými vlastnostmi jako u kodeku TSCC. Video komprimované uvedenými videokodeky je samozřejmě spustitelné pouze na počítačích, které tyto kodeky mají nainstalované. Tato závislost je velkou nevýhodou při využití zachycených sekvencí na webových stránkách.

Pro testování byla použita sestava: Athlon XP 2000+, 256 MB RAM, Windows XP SP2, rozlišení obrazovky a zachytávaného videa 1024x768/32bit, IW WorkSpace 7.03.0004, TSCC kodek 2.0.6, GSpot 2.70a.

 

Literatura

1.     Krotký, J., Honzíková, J. INTERWRITE – řešení v oblasti interaktivní výuky. Sborník referátů z mezinárodní konference Infotech 2007, pořádané Univerzitou v Olomouci. Olomouc: Votobia 2007. ISBN 978-80-7220-301-7.

2.     InterWrite WorkSpace  [online]. 17. 6. 2007 [cit. 2007–20–09]. Dostupné z <http://www.interwritelearning.com>.

3.     Dejwy a Lucie - Software - Kodeky v AVI  [online]. 14. 5. 2003 [cit. 2007–20–10]. Dostupné z <http://www.dejwy.net/softw_avi.html>.

4.     GSpot v2.60 [online]. 22. 2. 2007 [cit. 2007–20–10]. Dostupné z <http://www.headbands.com/gspot/v26x/index.htm>.

5.     TechSmith Screen Capture Codec (TSCC)  [online]. 27. 6. 2007 [cit. 2007–20–10]. Dostupné z <http://www.techsmith.com/codecs/tscc/default.asp>.

6.     VP7 Personal Edition  [online]. 1. 10. 2007 [cit. 2007–23–10]. Dostupné z <http://www.on2.com/index.php?>

 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

laborator18