Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

          _         __   __
_ _ | | ___ \ \ / /
| | | | | | / _ \ \ V /
| |_| | | | | __/ | |
\__, | |_| \___| |_|
|___/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Celoživotní vzdělávání na ZČU v Plzni

Prioritou v oblasti celoživotního vzdělávání na FPE je řešení problematiky nekvalifikovanosti učitelů. Fakulta pedagogická ZČU v Plzni získala v rámci ESF projekt zaměřený na nekvalifikované učitele 1. stupně základních škol. Tímto způsobem se snažíme řešit situaci učitelů, kteří musí do roku 2014 získat podle zákona č. 422/2009 Sb. o pedagogických pracovnících požadované vzdělání. Tento projekt je určen výhradně nekvalifikovaným učitelům základních škol, kteří působí v Karlovarském kraji.


Pokračujeme v řešení projektu ESF v oblasti CŽV Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., který umožní řadě učitelů absolvovat nabízené kurzy dalšího vzdělávání. Tento projekt je zaměřen na oblast výuky jazyků. Většina studií v rámci tohoto projektu je kompletně hrazena z prostředků ESF.


V oblasti celoživotního vzdělávání nabízíme i další typy rozšiřujícího studia. V současné situaci, kdy je kvalifikovanost učitelů celospolečensky velmi sledována, nabízí fakulta řadu programů umožňujících rozšíření či získání kvalifikace. V širokém spektru nabízených oborů si může učitel rozšířit vzdělání o další aprobaci (jak v rámci Učitelství pro ZŠ, tak i Učitelství pro SŠ). Může si však rozšířit svoje vzdělání nejen o obor, ale i o program. Má-li např. učitel vystudovaný obor Učitelství anglického jazyka pro ZŠ, je možné (ve vyjmenovaných oborech) získat kvalifikaci pro SŠ. Veškeré kurzy jsou akreditovány MŠMT.


Výrazně byla rozšířena nabídka v krátkodobých programech, kterými reagujeme na aktuální problematiku a měnící se požadavky současné školy. Řadu programů nabízí také katedra tělesné výchovy. Jedná se např. o kurzy pro instruktory lyžování, in-line bruslení, dále pro cvičitele zdravotní výchovy, kurz pro vedoucí lyžařských zájezdů, kurzy pro cvičitele gymnastických forem a další. Na aktuální potřeby školy reagujeme souborem kurzů Úspěšná škola aneb psychodidaktika ve školní praxi. Jednotlivé kurzy řeší mj. problematiku psychologických aspektů agrese (šikany ve škole), nadaného žáka, tvořivého myšlení, rozvoje kreativity apod. Ani oblast uměnovědná nezůstává stranou naší pozornosti. Dlouhodobě atraktivními kurzy jsou programy Studium muzikoterapie a Studium arteterapie napomáhající výchově ke zdravému životnímu stylu, při volnočasových aktivitách žáků. Novinkou v této oblasti jsou přípravné i pokračovací kurzy rozvíjející hudební dovednosti (klavír, kytara, pěvecká výchova, vokální dovednosti) určené pro uchazeče o studium i současné studenty v prvních fázích jejich studia. Vysoce aktuální problematiku řeší programy Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech zabezpečované katedrou geografie.

Novinka!

FPE se opět vrací ke standardním přijímacím zkouškám z jednotlivých oborů.  Pro uchazeče nabízíme projekt Přijímací zkoušky nanečisto. Student si bude moci napsat test, který obsahem, rozsahem i náročností odpovídá přijímacímu testu. Spolu s vyučujícími pak bude provedena společná analýza, budou vysvětleny jednotlivé úkoly a problémy. Některé katedry dále nabízejí přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, např. katedry německého, ruského a francouzského jazyka, katedry tělesné výchovy, psychologie, biologie a další.


 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

laborator44