Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

       _____  __ __     
_ __ ___ | ___| | \/ | _ _
| '_ ` _ \ | |_ | |\/| | | | | |
| | | | | | | _| | | | | | |_| |
|_| |_| |_| |_| |_| |_| \__, |
|___/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Projekt Fakulty pedagogické ZČU v Plzni z ESF

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Jste učiteli odborného výcviku nebo praktického vyučování na škole v Plzeňském kraji? Potřebujete získat pedagogickou kvalifikaci ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících)? Pak věnujte zvýšenou pozornost následujícím informacím.
Fakulta pedagogická ZČU získala v rámci Evropských sociálních fondů projekt zaměřený na financování studia nekvalifikovaných učitelů praktického vyučování a mistrů odborného výcviku. Projekt má název Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku. Zkrácený název Kompetence učitelů a mistrů si snáze zapamatujete. Číslo projektu je CZ.1.07/1.3.08/02.0003.
Projekt určený všem učitelům odborného výcviku a praktického vyučování Plzeňského kraje, kteří potřebují získat pedagogickou způsobilost ve smyslu výše uvedeného zákona. Vítáni jsou začínající učitelé, i učitelé s delší praxí.

Studium trvá jeden rok a je rozděleno do dvou semestrů, jak je v akademickém prostředí běžné. Máte strach, že vysokoškolské studium nezvládnete? Nemusíte. Organizátoři pro vás připravili vyrovnávací kurz, ve kterém se naučíte vše potřebné pro zvládnutí celého studia.
Můžete se zeptat, zda absolvováním projektu získáte potřebnou pedagogickou kvalifikaci? Nezískáte. Získáte však něco velmi cenného. Absolvováním všech kurzů (předmětů) projektu získáte výhodnou bonifikaci pro přijímací řízení do bakalářského studia Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. Po úspěšném absolvování přijímacího řízení vám budou uznány předměty z projektu a vy můžete pokračovat ve druhém ročníku bakalářského studia. Po jeho zakončení teprve získáte titul Bc. a potřebnou pedagogickou kvalifikaci.
Co vás studium bude stát? Nic. Studium je sice zařazeno do celoživotního vzdělávání. Všechny náklady na studium jsou však hrazeny z prostředků EU, konkrétně z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Navíc získáte zdarma studijní literaturu, přístup k moderním studijním materiálům a elektronickým oporám, rozšířenou možnost individuálních konzultací, vyšší komfort studijního prostředí (možnost ubytování a stravování v průběhu vyrovnávacího kurzu). I tuto přidanou nadhodnotu vám uhradí EU.
Do kdy se můžete rozhodovat? Projekt bude otevřen po dva roky. Pak podpora EU skončí a další studenti si budou celoživotní vzdělávání plně hradit.  Studium začne v srpnu 2010. Přihlášku do projektu můžete získat na www stránkách http://www.zcu.cz/fpe/about/celozivotni_vzdelavani/ESF_mistri/index.html.
Podat ji můžete do konce června 2010 na studijním oddělení Fakulty pedagogické ZČU v Plzni v Sedláčkově ulici. Můžete ji poslat i mailem na adresu Bc. Gabriely Hrubé, studijní referentky pro celoživotní vzdělávání: ghruba@fpe.zcu.cz. Všechny vaše dotazy vám Bc. Hrubá zodpoví na telefonu: 377 636 020.
Pokud jste se rozhodli pro náš projekt, blahopřeji vám a přeji jeho úspěšné zakončení.

(OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

8. 2. 2010
PaedDr. Petr Mach, CSc.
garant projektu
 
 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

dny_vedy_Plzen08_09_12