Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

       _  _____ __    __
__ __ __| | | ___| \ \ / /
\ \/ / / _` | | |_ \ \ /\ / /
> < | (_| | | _| \ V V /
/_/\_\ \__,_| |_| \_/\_/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Ohlédnutí za prvním ročníkem projektu Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku.

V srpnu roku 2010 byl zahájen první ročník výuky v projektu Kompetence učitelů a mistrů. Patnáct studentů se sešlo v prostorách SOU elektrotechnického ve Vejprnické ulici v Plzni. Studenti měli před sebou první předměty vyrovnávacího kurzu. Nejdříve však všichni vyplnili vstupní dotazník. Tím si lektoři zjistili, jaké vzdělání a jakou praxi mají jejich studenti. Také jakou mají představu o charakteru výuky, čemu by dávali přednost a co od výuky očekávají. Vyrovnávací kurz studenty připravil na následující, mnohem obtížnější výuku v zimním a letním semestru. Studenti získali první zkušenosti s vysokoškolským charakterem výuky. Museli řešit první seminární práce, aktivně vystupovat před svými kolegy. Již od prvního dne studenti oceňovali výhodnost dotací z prostředků EU. Během celého kurzu měli studenti zabezpečen stravovací a ubytovací servis. Symboly a loga EU a projektu měli studenti denně na očích.

Krátce po absolvování vyrovnávacího kurzu se rozběhla standardní výuka v zimním semestru podle zpracovaného rozvrhu. V tomto semestru studenti absolvovali předměty: 

 • Biologie člověka pro učitele - KBI/BIČ - vyučující Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.
 • Psychologie osobnosti  - KPS/PSOS - vyučující PhDr. Václav Holeček, Ph.D.
 • Sociologie - KPG/SOC - vyučující Mgr. Radomír Bednář
 • Interkulturní výchova  a vzdělávání - KPG/IKVV  - vyučující Mgr. Markéta Zachová
 • Psychologická propedeutika - KPS/PPROP  - vyučující PhDr. Věra Kosíková, Ph.D.
 • Rétorika - KPG/RTF  - vyučující Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.
 • Environmentální výchova v geografii - KGE/EVK  - vyučující RNDr. Jan Kopp, Ph.D.

Dotazník, který studenti vyplňovali před zahájením vyrovnávacího kurzu, nebyl v průběhu studia jediný. Projektová rada si pravidelně pomocí evaluačních dotazníků monitorovala úroveň výuky i stanoviska studentů. Je třeba zveřejnit, že studenti hodnotili výuku velmi pozitivně. Drobné výhrady měli k podmínkám výuky. Tyto nedostatky byly průběžně s vedením SOUE projednávány a odstraňovány. První zápočty a úspěšně složené zkoušky studentům do databáze studia pečlivě zaznamenávala studijní referentka Bc. G. Hrubá.
Po ukončení zkouškového období studentům začal letní semestr. Jeho náplní byly předměty:

 • Osobnostní a sociální rozvoj - KPG/OSR  - vyučující Mgr. Roman Černík, Mgr. Michal Dubec, Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.
 • Výchova k myšlení v globálních souvislostech - KGE/VMEGS - vyučující Doc. PaedDr. A. Matušková, CSc., doc. PaedDr. J. Dokoupil, Ph.D., Mgr. M. Baštová, MA., RNDr. J. Preis, RNDr. J. Kopp, Ph.D.
 • Pedagogika - KPG/PG1 - vyučující PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D., JUDr. Karel Mošna, Mgr. Pavla Soukupová
 • Psychohygiena - KPS/PSHY - vyučující PhDr. Alexandra Aišmanová
 • Psychopatologie a psychodiagnostika pro učitele - KPS/PADIU - vyučující Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
 • Dějiny pedagogiky - KPG/DPG - vyučující Mgr. Pavla Soukupová
 • Vývojová psychologie - KPS/VYPSO - vyučující PhDr. Lenka Novotná
 • Obecná teorie výchovy a vzdělávání - KPG/OTV - vyučující Mgr. Pavla Soukupová, Mgr. Markéta Zachová.

Následující týdny byly věrnou kopií zimního semestru. Opět seminární práce, zápočty a zkoušky. Před studenty však byl ještě jeden úkol, mnohem obtížnější. Všichni se přihlásili ke studiu bakalářského studijního programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku v kombinované formě studia. A jaký byl výsledek - všichni uspěli. Chápeme to jako výraz poctivého přístupu ke studiu ze strany studentů, ale i jako výraz kvality výuky všech předmětů projektu.

Po každé dobré práci má následovat odměna. Tou bylo slavnostní předání výstupní certifikátů našim absolventům prvního ročníku studia. Uskutečnilo se 3. října 2011 v prostorách FPE ZČU v Plzni. Teď nezbývá než popřát našim absolventům úspěchy i v dalším studiu.
Na jejich uvolněná místa nastoupili již studenti druhého ročníku projektu. Propagace projektu ESF se projevila ve vyšším počtu nově přijatých studentů. Letos jich zahájilo 18. Mají za sebou již vyrovnávací kurz a věříme, že budou stejně úspěšní jako jejich předchůdci.

Číslo projektu je CZ.1.07/1.3.08/02.0003.  (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

6. 10. 2011

PaedDr. Petr Mach, CSc.
garant projektu

 


 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

136