Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

  _     _  __  __  __   __  __ 
| |_ | |/ / | \/ | | \/ |
| __| | ' / | |\/| | | |\/| |
| |_ | . \ | | | | | | | |
\__| |_|\_\ |_| |_| |_| |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

Průběžná zpráva o projektu ESF z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem
Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování
a odborného výcviku

Zkrácený název projektu s číslem CZ.1.07/1.3.08/02.0003 je Kompetence učitelů a mistrů.
Projekt organizuje Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni.

Projekt je určen pro učitele odborného výcviku a učitele praktického vyučování v Plzeňském kraji, kteří potřebují získat pedagogickou způsobilost ve smyslu § 9 zákona č. 563/2004 Sb.
a ve smyslu § 1 a § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Blíží se zahájení akademického roku na Západočeské univerzitě v Plzni a tím také zahájení druhého ročníku projektu Kompetence učitelů a mistrů. Již na konci srpna, přesněji řečeno v termínu od 22. 8. do 24. 8. 2011, proběhl vyrovnávací kurz na odstranění vstupních bariér. Nově přijatí studenti v počtu osmnácti obdrželi inovované tištěné pracovní a metodické materiály, byli seznámeni s organizací celého projektu a s možností přístupu na www stránky projektu. Na těchto stránkách jsou dostupné další studijní materiály a elektronické podpory. Pro účastníky byla zajištěna strava. V úvodu byl studentům předán vstupní dotazník. Dotazníky byly vyhodnoceny a na základě analýzy byla korigována organizace vstupního vyrovnávacího kurzu i obsah, metody a formy výuky dílčích předmětů. Po skončení kurzu byla úroveň jednotlivých kurzů evaluována závěrečným dotazníkem.


Letní měsíce neznamenali pro členy rady projektu a celý realizační tým okurkovou sezónu. Projektová rada se úspěšně snažila eliminovat předpokládaná rizika projektu (naplnění indikátoru č. 3). Analyzovala příčiny a realizovala potřebná opatření (v oblasti propagace, aktivního oslovování potencionálních skupin klientů). Garant projektu PaedDr. P. Mach, CSc. vedl úspěšná jednání s Vysokou školou evropských a regionálních studií z Českých Budějovic o odstranění vzájemné konkurence v Plzeňském kraji v této oblasti celoživotního vzdělávání. Při osobním jednání s rektorem prof. PaedDr. Gabrielem Švejdou, CSc. byla uzavřena oboustranně výhodná dohoda. Do dalšího ročníku projektu bylo přijato 18 nových studentů.


Lektoři jednotlivých kurzů (předmětů) upravovali obsah výuky a připravovali inovaci studijních materiálů a elektronických opor studia. Projektová rada se dohodla na převedení většiny elektronický opor předmětů v zimním semestru studia do SW prostředí ProAuthor. Jde o interaktivní multimediální prostředí, které v tomto smyslu rozšíří možnosti didaktického využití studijních opor. Navíc toto prostředí používá ZČU v Plzni a studenti projektu pak při případném dalším studiu na FPE budou s tímto prostředím umět pracovat. Zvyšuje se tím přidaná hodnota projektu. Převádění opor do prostředí ProAuthor průběžně prováděl ICT technik Mgr. J. Krotký ve spolupráci s metodiky projektu Mgr. M. Zachovou a PhDr. V. Holečkem, Ph.D.


Finanční manažer Ing. L. Valeš společně se studijní referentkou Bc. G. Hrubou zajistili po organizační a studijní stránce nejen výuku vyrovnávacího kurzu, ale také celého druhého ročníku projektu na SOUE v Plzni.
Organizátoři projektu zažili významný slavnostní akt. Dne 3. října se uskutečnilo v prostorách FPE slavnostní předání výstupních certifikátů absolventům prvního ročníku studia. Velmi dobrou úroveň výuky předmětů v projektu potvrzuje skutečnost, že všichni absolventi prvního ročníku uspěli v náročném přijímacím řízení do bakalářského studia Učitelství odborného výcviku a praktického vyučování. Jeho absolvováním tak získají úplnou učitelskou profesní kvalifikaci. Tím se potvrzuje vysoká přidaná hodnota projektu.

 


PaedDr. Petr Mach, CSc.
garant projektu

 


 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

laborator28