Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

  ____    ____   __   __       
/ ___| | _ \ \ \ / / _ __
\___ \ | |_) | \ V / | '__|
___) | | _ < | | | |
|____/ |_| \_\ |_| |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

Průběžná zpráva o projektu ESF z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem
Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování
a odborného výcviku
Zkrácený název projektu s číslem CZ.1.07/1.3.08/02.0003 je Kompetence učitelů a mistrů.
Projekt organizuje Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni.

Projekt je určen pro učitele odborného výcviku a učitele praktického vyučování v Plzeňském kraji, kteří potřebují získat pedagogickou způsobilost ve smyslu § 9 zákona č. 563/2004 Sb.
a ve smyslu § 1 a § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Studenti úspěšně ukončili výuku předmětů v zimním semestru. K úrovni výuky se studenti mohli vyjádřit prostřednictví evaluačního dotazníku. Z vyhodnocení dotazníků vyplývá, že jsou studenti s jednotlivými předměty spokojeni.
Projektová rada řešila závažné úkoly v oblastech další udržitelnosti a propagace projektu. S předstihem je řešeno ukončení druhého roku studia a jeho slavnostní zakončení.
Projektová rada prosadila princip rovných příležitostí v rámci přijímacího řízení do bakalářského studia Učitelství odborného výcviku na FPE. Tento princip se osvědčil i v minulém ročníku projektu. Vyřešena je i možnost dalšího studia neúspěšných uchazečů z přijímacího řízení do bakalářského studia. Fakulta neúspěšným uchazečům nabídne možnost zařazení do Studia v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů praktického vyučování a odborného výcviku na středních školách.
Rada projednala postupy pro zajištění další udržitelnosti a s tím související propagaci projektu v dalších letech. Především půjde o spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu krajského úřadu Plzeňského kraje a předávání informací na pravidelných poradách ředitelů středních škol. Na jednání bude zastupovat projekt proděkanka FPE PhDr. J. Vaňková. Podklady pro jednání zpracuje garant projektu a grafické dokumenty pak vytvoří ICT technik.
Projektová rada sleduje průběžně plnění hlavní indikátorů.
Realizační tým upravil podmínky studia v letním semestru tak, aby studenti měli dostatek času na splnění studijních povinností. Metodici projektu spolu s lektory dokončili inovaci obsahu předmětů a studijních opor (využívání interaktivních a multimediálních prvků). Dokončuje se převádění studijních opor do prostředí ProAuthor.
Studijní referentka průběžně komunikuje se studenty a řeší všechny studijní problémy studentů, poskytuje především informace o možnosti dalšího studia na FPE.
Finanční manažer pečlivě zpracovává finanční dokumentaci projektu.

PaedDr. Petr Mach, CSc.
garant projektu

 


 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

200810161856_PICT0107 (640 x 480)