Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

  ___           ____   ____  
|_ _| ___ / ___| | _ \
| | / __| | | | |_) |
| | | (__ | |___ | __/
|___| \___| \____| |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Učitelé v lavicích

V září 2011 byl v konzultačním středisku Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni v prostorách Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a VOŠ Lidická 40 již podruhé otevřen v rámci celoživotního vzdělávání 1. ročník studijního programu, který je zaměřen na vzdělávání nekvalifikovaných učitelů 1. stupně v Karlovarském kraji. Program je dvouletý a jeho obsah a rozsah odpovídá náplni prvních dvou ročníků studia oboru Učitelství pro 1. stupeň.

Garantem výuky je Fakulta pedagogická ZČU v Plzni. Fakulta má tento obor akreditovaný v prezenční i v kombinované formě. Vzhledem k omezenému počtu studentů financovaných MŠMT však není možné uspokojit všechny zájemce o prezenční či kombinovanou formu studia. Ve spolupráci s Karlovarským krajem se společně snažíme řešit problémy nekvalifikovanosti učitelů Karlovarského kraje jinou cestou.
Podle stávající platné legislativy je možné, aby byla část studijního programu až do maximální výše 60 % kreditů realizována v režimu celoživotního vzdělávání. Celý studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ má kreditní hodnotu 300 kreditů. Výuka první etapy studia (první dva ročníky, 4 semestry) probíhá v Karlových Varech (v režimu celoživotního vzdělávání). Po absolvování 1. etapy studia a po splnění podmínek přijímacího řízení nastoupí student do třetího ročníku a je mu umožněno studium dokončit v kombinované formě na FPE v Plzni.
Vše je řádně administrativně ošetřeno, předměty splněné v režimu celoživotního vzdělávání budou po přijetí do kombinovaného studia následně studentům uznány. Za předpokladu, že budou řádně plněny všechny studijní povinnosti v režimu celoživotního vzdělávání i v režimu následného studia, může v časovém horizontu pěti let získat účastník požadovanou kvalifikaci a titul magistr.


Veškeré náklady na studium 1. a 2. ročníku jsou hrazeny z projektu Karlovarského kraje (OP Vzdělání pro konkurenceschopnost) Odstraňování nekvalifikovanosti učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji (CZ.1.07/1.3.11/03.0005).


Konzultace probíhají vždy v sobotu. Zde se jedná o pravidelnou kontaktní výuku, individuální či skupinové konzultace, psaní kontrolních testů aj. Výuka ale probíhá také nekontaktně, a to pomocí elektronických studijních opor, zejména tzv. coursewaru (http://portal.zcu.cz/wps/portal). Cílem tohoto systému je shromáždit na jedno místo veškeré elektronické informace, materiály a podklady pro studium používané v rámci výuky předmětů na ZČU jako pomoc při každodenní práci studentů a vyučujících. Zde mohou studenti s vyučujícími komunikovat, diskutovat, studenti mohou svým učitelům posílat splněné úkoly, seminární práce či jiné materiály, vyučující na ně mohou okamžitě reagovat. V systému jsou uloženy cvičné úkoly, ukázky zkušebních testů, teze přednášek, podklady pro cvičení, jedním slovem to, co jakýmkoli způsobem nahrazuje kontaktní výuku. Administrativní záležitosti vyřizuje studijní referentka, která podle potřeby přijíždí do Karlových Varů v určených termínech konzultací.

Účastníky uvedeného studijního programu jsou nekvalifikovaní učitelé 1. stupně ZŠ, kteří již různě dlouhou dobu působí ve školách Karlovarského kraje. Nyní však znovu usedají do školních lavic coby studenti a postupně zvládají jednotlivé disciplíny, a to jak teoretické, tak praktické. A není jich málo. Jejich studijní plán zahrnuje český jazyk s didaktikou, matematiku s didaktikou, pedagogiku, psychologii, tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, cizí jazyk a další. Vrátit se znovu do role studenta (často po delší době) není úplně jednoduché. Skloubit náročné podmínky studia s každodenní složitou prací učitele a většinou i s rodinným životem je nesmírně náročné. Ale první zkušenosti ukazují, že to jde zvládnout. V loňském roce nastoupilo do prvního ročníku 43 posluchačů, ve druhém ročníku úspěšně pokračuje 36 z nich. Letošní 1. ročník zahájilo 51 studentů.

Tito učitelé pocházejí většinou z Karlovarského kraje, mají zde svoje bydliště i dlouhodobé zakotvení. Lze tedy předpokládat, že získají-li pomocí projektu Odstraňování nekvalifikovanosti učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji požadovanou kvalifikaci, budou i nadále dlouhodobě v kraji působit, ale už jako plně kvalifikovaní učitelé.
 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

laborator5