Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

 _    __ __  _  _     
| |__ | \/ | | | | | _ _
| '_ \ | |\/| | | |_| | | | | |
| | | | | | | | | _ | | |_| |
|_| |_| |_| |_| |_| |_| \__,_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Ovládací tablet

Kapitoly studijního textu:

Bezdrátový tablet ve výuce

Doporučené výukové kurzy:

Pro tuto kapitolu nejsou jiné výukové kurzy. Doporučujeme se seznámit se zapojením a ovládáním přístroje při kontaktní výuce v laboratoři didaktických technologií na FPE ZČU.

Doplňkové materiály:

Studenti didaktických technologií - fotogalerie

 


Úvod

Bezdrátové tablety používané ve školství jsou zajímavou alternativou zatraktivnění a zefektivnění výuky. Tato zařízení dávají možnost interaktivně vstupovat do procesu výuky a umožňují i nové možnosti v přípravě výukových materiálů.

Bezdrátový tablet ve výuce

Tablet je polohovací zařízení skládající se z pevné podložky s aktivní, zpravidla obdélníkovou či čtvercovou, plochou a z pohyblivého snímacího zařízení v podobě pera nebo tak zvaného puku (obdoba myši s nitkovým křížem a tlačítky). Tato počítačová vstupní periferie umožňuje ovládat počítač podobným způsobem jako počítačová myš (ovládání kurzoru), v případě pera je použitelná i ke kreslení volnou rukou, s pukem pak může sloužit i k digitalizaci výkresové předlohy. Používá se zejména v CAD či grafických programech. Moderní tablety jsou citlivé i na tlak a je možné měnit tloušťku a charakter čáry v závislosti na tlaku na hrot pera. Podle připojení k PC můžeme odlišit tablety připojované kabelem (obvykle USB) a tablety bezdrátové (2). Použití tabletu ve výuce můžeme specifikovat podle toho, jaká uživatelské skupina ho bude používat nebo s jakou kombinací zařízení bude provozován:

- Počítač

- Počítač a datový projektor

 - Počítač, datový projektor a interaktivní tabule

V případě využití tabletu pouze s počítačem je uživatel omezen pouze na zpracování příprav a podpor pro svou výuku nebo na realizaci žákovských „laboratorních“ úloh s tímto zařízením. Kombinace bezdrátového tabletu, počítače a datového projektoru už uživateli umožňuje řídit a vstupovat do výuky. Přidáme-li do sestavy ještě navíc interaktivní tabuli, získáme účinný nástroj pro interaktivní a moderní výuku. V procesu výuky existují prakticky dvě skupiny potenciálních uživatelů. Tablet mohou používat učitel i žáci.

Obr. 1, 2, 3 Tablet Promethean ActivSlate, InterWrite Pad 400 a Smarttech AirLiner

Tablet - nástroj učitele

Učitel využívá tablet při výuce především jako prostředek usnadňující řízení výuky. Díky bezdrátové konektivitě přístroje se vyučující může odpoutat od svého primárního místa v čele třídy a pohybovat se volně mezi žáky. Bezdrátový tablet mu umožňuje spojení přes počítač s doprovodnou projekcí nebo spuštěným programem, který tak na dálku ovládá. Tato volnost učitele při výuce je velice žádoucí a účelná, neboť umožňuje učiteli kontrolovat prácí žáků v lavicích při plnění individuálních nebo skupinových úkolů a to bez nutnosti neustálého odbíhání k projekčnímu počítači nebo interaktivní tabuli. Na druhou stranu tablet může pomoci učiteli i při přípravě podpor výuky. Tablet svoji funkcí spadá mezi polohovací zařízení podobně jako myš, trackball, touchpad u notebooku atd. Jeho konstrukce a princip je předurčen pro práci s grafikou. Můžeme ho tedy s výhodou využít při výrobě grafických částí doprovodných výukových prezentací a programů. S tabletem se lépe pracuje s maskou a výběrem v grafických editorech než například s myší. Do vytvářených podpor můžeme vkládat psané písmo nebo překreslit již vytištěné materiály do počítače a vložit vlastní náčrtky.

Tablet – nástroj žáků

Využití tabletu žáky při hodině je trochu složitější. Bezdrátový tablet umožňuje žákovi využívat možnosti projekce nebo interaktivní tabule ze svého místa. Tímto způsobem se tak dá zvýšit aktivní účast žáků při hodině. Ovšem jestliže používáme při výuce paralelně i interaktivní tabuli, tak s použitím tabletu můžeme brát žákům možnost opustit na výzvu své místo a pracovat s touto tabulí. Je třeba si položit otázku, pro jak velkou třídu, kolik žáků a jaké uskupení třídy by bylo vhodné použití tabletů, aby výuka za podpory tohoto zařízení byla efektivní. Hned na začátku můžeme vyloučit případy nevhodného nebo problematického použití tabletů.

Využití u klasické třídy pro frontální výuku

Jak už bylo řečeno, tak tablet je pouze polohovací zařízení a nic na něm nezobrazuje. Toto zařízení musíme vždy kombinovat se zobrazovacím zařízením. Ve třídě to obvykle bývá projekce datovým projektorem na promítací plochu o určitém rozměru. Při práci s tabletem je nutná dostatečná viditelnost detailů na projekční ploše z místa použití tabletu. Ve třídě pro 20 – 30 dětí není zabezpečeno, že žáci z posledních lavic budou dobře na tuto projekci vidět. Také žáci sedící v prvních lavicích po stranách sledují projekci z příliš velkého úhlu nato, aby mohli účinně a pohodlně tabletem do projekce zasahovat.

Použití tabletu stylem „každý žák má svůj tablet“ v běžné třídě.

Toto je druhý extrém. Je těžko představitelné, že by ve třídě pro 20-30 dětí měl každý žák vlastní tablet a měl tak možnost, kdykoliv do výuky zasahovat. To „kdykoliv“ není zas až tak přesné, neboť software zabezpečující komunikaci tabletů s PC má obvykle možnost tablety nebo lépe vybrané tablety od systému dočasně odpojit. Tabletů může být připojeno k systému několik. V systému interaktivní výuky InterWrite (2) je možno na jeden BlueTooth adaptér připojit až 7 tabletů. Při požadavku na větší počet zařízení musíme do systému připojit další BlueTooth adaptér (3). Technologie samotného zařízení neumožňuje současnou činnost na více tabletech zároveň. Pracuje-li někdo aktivně s tabletem, tak na tu chvíli jsou ostatní do systému připojené tablety blokovány. Pro blokaci zařízení obvykle stačí držet pero v aktivní oblasti nad tabletem. Podobně nelze zpřístupnit také pracovní prostor interaktivní tabule pro více uživatelů. Ovšem objevují se u výrobců interaktivních tabulí nová řešení a technologie, které tuto vlastnost odstraňují, takže se jistě v budoucnu můžeme dočkat i „kooperace“ několika připojených tabletů. Ještě existuje jeden faktor, který omezuje použití tohoto zařízení ve větší míře a to, že bezdrátový tablet je relativně drahé zařízení jehož cena se počítá přibližně na 10 000 Kč za kus. Vybavit tedy tabletem 20 dětí v jedné třídě je prakticky nereálné.

Tablety při práci ve skupině

Schůdnější alternativou je použít při výuce jen několik málo těchto zařízení. Tyto komponenty mohou podpořit práci ve skupině, kde každá skupina může mít vlastní přístroj. V rámci vytvořené skupiny pak může tablet „obíhat“ mezi jejími členy nebo ho bude mít na starosti vybraný žák – mluvčí skupiny. V tomto případě se dá i s úspěchem využít funkce vzájemného blokování tabletů při jejich používání (např. u skupinové soutěže). Dále může jeden nebo několik tabletů ve třídě působit jako jakási štafeta, kterou si žáci mohou sami předávat a vstupovat do výuky podle jednoduchého pravidla „kdo má tablet může mluvit“.

Závěr

Použití tabletů ve výuce nebo v přípravě může být pro učitele, ale i pro žáka přínosné. Tento druh zařízení v kombinaci s ostatními částmi interaktivních výukových systémů přináší nové možnosti do výuky a dělá ji tak pro žáky zajímavější a atraktivnější. Na druhou stranu bychom se měli vyvarovat používání těchto technologií za každou cenu a to tedy i v podmínkách pro ně nevhodných.

Kapitolu již dříve vypracoval a publikoval: Jan Krotký, www.cdmvt.cz

Použitá literatura

1. Tablet [online]. 25. 4. 2007 [cit. 2007–04–25]. Dostupné z <http://cs.wikipedia.org/wiki/Tablet>.

2. KROTKÝ, J., HONZÍKOVÁ, J. INTERWRITE – řešení v oblasti interaktivní výuky. Sborník referátů z mezinárodní konference Infotech 2007, pořádané Univerzitou v Olomouci. Olomouc: Votobia 2007. ISBN 978-80-7220-301-7.

3. InterWrite Pad [online]. 24. 7. 2007 [cit. 2007–04–25]. Dostupné z <http://www.interwritelearning.cz/products/pad/detail.html>


Studenti didaktických technologií - fotogalerie

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

200906121145_IMG_4205 (800 x 600)