Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

      ____ __  __ __    __
__ _ / ___| \ \ / / \ \ / /
/ _` | | | _ \ V / \ \ /\ / /
| (_| | | |_| | | | \ V V /
\__, | \____| |_| \_/\_/
|_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Dataprojektor - možnosti projekce

Kapitoly studijního textu:

Historie

Parametry běžně dostupných přístrojů

Základní postup zprovoznění

Využití dataprojektoru při vyučování a přípravě na vyučování

Doporučené výukové kurzy:

Pro tuto kapitolu nejsou jiné výukové kurzy. Doporučujeme se seznámit se zapojením a ovládáním přístrojů při kontaktní výuce v laboratoři didaktických technologií na FPE ZČU.

Doplňkové materiály:

Pro tuto kapitolu nejsou další materiály


Úvod

Historie

Dříve, než se krátce podíváme do historie dataprojektorů, bylo by vhodné jej nejprve definovat. Dataprojektor je zobrazovací zařízení schopné promítnout přijímaný obraz (např. počítače) na zvolenou plochu (plátno, tabuli, zeď aj.). Název projektorů je vždy odvozen od technologie, na které jsou založeny. Prvním byl CRT projektor, který obsahoval tři obrazovky pracující na principu starší televize nebo počítačového monitoru. Každá obrazovka zobrazovala jinou barvu podle modelu RGB (červená, zelená, modrá), tím bylo docíleno barevného obrazu. Pomocí tří čoček, byl pak obraz promítán na požadovanou plochu. Nevýhodou těchto zařízení byly velké rozměry a složité nastavení. Následně objevená LCD technologie zcela nahradila CRT a přispěla k masivnímu rozvoji dataprojektorů. Oproti CRT měl velkou výhodu v rozměrech a pokročilejší technologii, která umožňovala jeho lepší ovládání. Projektor pracuje na podobném principu jako LCD obrazovky, projekční lampa prosvětluje LCD displej, tím vzniká požadovaný obraz. Pomocí objektivu je obraz zvětšen na požadovaný rozměr. Za nástupce této technologie, lze považovat DLP projektory. LCD displeje jsou zde nahrazeny speciálním DMD čipem s mikrozrcátky. Dopadající světlo v různé barevné složce (RGB) je odraženo díky nastavení jednotlivých zrcátek. Tím vzniká výsledný obraz. Novější zařízení tohoto typu obsahují tři DMD čipy pro každou barvu zvlášť, aby nedocházelo k efektu duhy, který byl nevýhodou u zařízení s jedním čipem. Za nejnovější zařízení lze považovat LCoS projektor, který kombinuje technologie LCD a DLP. U některých projektorů je také označení LED. Znamená to nahrazení zdroje světla (lampy) LED diodami, nejedná se však o jinou technologii zobrazování. Výhodou LED je delší životnost, nižší spotřeba avšak daní za tyto výhody je nižší světelnost.

Parametry běžně dostupných přístrojů

Před pořízením dataprojektoru, je nutné zvážit, k jakým účelům bude sloužit. Zda bude použit jen pro prezentaci dat nebo i k promítání videa. Na trhu lze nalézt zařízení určená pro různé použití. Kromě klasických kancelářských projektorů, existují také velmi malé přenosné a dalo by se říci až kapesního formátu. Naopak jsou k dispozici větší projektory určené pro profesionální nebo filmové použití. Projektor zle dnes pořídit již za cenu přesahující 4 tisíce korun. Výběr projektoru závisí především na udávaných parametrech, je však možné všeobecně určit cenovou hladinu. Projektory mezi 7 a 10 tisíci korun jsou použitelné pro běžné účely. Mezi 10 a 20 tisíci korun se jedná o zařízení s širšími možnosti využití. Pro profesionální použití překračuje cena 20 tisíc korun. Důležitými aspekty pro výběr projektoru jsou následující parametry.

použitá technologie – každá z uvedených technologií má svoje výhody i nevýhody, je proto vhodné zvážit, k jakým účelům bude projektor využíván. V součastné době je možné zakoupit z ekonomického hlediska především LCD a DLP projektory.

rozlišení – rozlišení obrazu je podobné jako u počítačových obrazovek. Hodnota rozlišení udává počet horizontálních a vertikálních obrazových bodů. Kromě klasických rozměrů uvedených v tabulce, existuje řada dalších širokoúhlých nebo nestandardních.

kontrast – poměr mezi nejjasnější bílou a nejtmavší černou barvou, který dokáže zařízení zobrazit. Z toho vyplývá, že větší hodnota znamená lepší barevné podání. Velmi často je udáván dynamický kontrast, který upravuje elektronika zařízení. Pokud některý výrobce uvádí statický a jiný dynamický kontrast je obtížně srovnávat tyto hodnoty.

úhlopříčka zobrazení – při výběru se můžeme setkat také s velikostí úhlopříčky zobrazení. Od této hodnoty se odvíjí možná velikost plochy, na kterou lze obraz promítat. Kromě klasického poměru zobrazení existují i širokoúhlé projektory. V dnešní době již lze pořídit i širokoúhlé tabule a projekční plátna. Vzhledem k trendu širokoúhlých monitorů je vhodné uvážit koupi širokoúhlého projektoru.

projekční vzdálenost – dalším důležitým parametrem je minimální a maximální projektová vzdálenost. Zařízení lze používat jen v určeném rozmezí vzdálenosti od promítací plochy.

svítivost – tento parametr ovlivňuje výsledný obraz v tmavých a nezatemněných místnostech. S vyšší udanou hodnotou svítivosti bude v místech s nedostatečným zatemněním obraz lépe vidět. Některá zařízení obsahují LED diody, které lampu nahrazují. Tyto přístroje nemusí dosahovat stejné svítivosti, přesto můžou být dostačující pro běžné použití. Před zakoupením je doporučeno zařízení vyzkoušet v podmínkách blízkých prostředí kde bude využíván.

životnost lampy – velmi důležitým aspektem výběru je životnost lampy. Jedná se o jednu z nejdražších součástí projektoru, kterou je nutné po nějaké době vyměnit. Je vhodné vybírat přístroje s pokročilou funkcí úsporného režimu, ve kterém lze snížit svítivost a tím prodloužit životnost lampy. Některé přístroje obsahují LED lampy, které výrazně zvyšují její životnost.

propojovací schopnosti – pokud bychom chtěli projektor připojit k různým zařízením, musí obsahovat potřebné konektory. Je proto nejdříve nutné zjistit, jaké konektory budeme potřebovat.

způsob promítání – ke zvážení je také využití projektoru a jeho umístění. Projektor může být umístěn na stole nebo zavěšen k tabuli, případně ke stropu. Při zavěšení k tabuli je vhodné vybírat projektory se schopností promítání na krátkou vzdálenost. K dispozici jsou speciální projektory se zpětným zrcadlem.

rozměry – pokud bychom chtěli přístroj často přenášet, je vhodné zvolit vhodnou velikost.

hlučnost – v některých podmínkách může být hlučnost přístroje narušovat své okolí, např. pozornost žáků.

Srovnejte parametry dvou datových projektorů, využijte server www.heureka.cz

Obr. 1 Projektor se zpětným vypuklým zrcadlem

Obr. 2 Projektor se zpětným vypuklým zrcadlem, pohled zdola

Tabulka srovnání rozlišení projektorů

Tabulka srovnání vybraných technologií

Základní postup zprovoznění

Než budeme projektor používat, je vhodné jej nejprve ustavit na zvolené místo. Drobnou úpravu obrazu a zaostření provedeme až po spuštění projektoru. Projektor propojíme s počítačem pomocí vhodného kabelu. Nejčastěji se používá propojení pomocí staršího rozhraní D-Sub, které je analogové. Projektor lze připojit také digitálně pomocí DVI a HDMI rozhraní. Konektory jsou vhodně označeny a jedná se o odlišné typy, nemůže proto dojít k záměně. Před použitím projektoru je však důležité vyzkoušet jeho funkčnost. Nejjednodušším způsobem připojení je propojit obě zařízení ve vypnutém stavu. Spustit nejprve projektor a následně počítač. Po startu systému se automaticky aktivuje i projektor. V opačném případě je nutné ve vlastnostech obrazovky zvolit druhé zobrazovací zařízení a nastavit jej jako hlavní. Tento způsob je vhodný zejména u operačního systému Windows XP i novějších systémech, pokud nedojde k automatické aktivaci projektoru. V případě novějšího operačního systému Windows 7 je aktivace projektoru provedena ihned po jeho připojení k počítači při spuštěném systému. Ve všech případech však platí, že pokud nedojde k automatickému spuštění a není zobrazen obraz, je nutné nastavit projektor jako hlavní zobrazovací zařízení. Po spuštění projektoru upravíme směr jeho projekce a provedeme zaostření obrazu otočením objektivu na přední straně projektoru. Velmi důležité je zvolit vhodnou projekční plochu. V ideálním případě máme k dispozici projekční plátno, kde je výsledný obraz dostatečně čistý. Vždy však využíváme zejména plochy, které jsou bílé a bezbarvé.

Obr. 5 Připojovací konektory přístroje

Časté chyby při používání a možné závady zařízení

Velmi častou chybou jej již nevhodný způsob nastavení obou zařízení. Projektory mají kromě hlavního vypínače na zadní straně také tlačítko pro přepínání vstupních zařízení a tlačítko pro úsporný režim. Vzhledem k tomu, že projektor obsahuje mnoho vstupních konektorů, může se stát, že nebude obraz zobrazen okamžitě. Nejprve bude nutné vyzkoušet tlačítko pro přepínání vstupních zařízení. Pokud nebude projektor stále zobrazovat, může být v úsporném režimu. Je proto vhodně vyzkoušet tlačítko pro přepnutí mezi aktivním a úsporným módem, kdy je projektor vypnut. V případě počítače mnozí zapomínají zvolit projektor jako hlavní zobrazovací zařízení ve vlastnostech zobrazení operačního systému.

Projektor by měl být zapojen ve stejné elektrické zásuvce jako počítač, např. pomocí rozbočky. Zásuvky mohou být připojeny na odlišné vedení a díky elektrickým vlivům může docházek k blikání obrazu. Stejně tak včasnou výměnou lampy lze předejít degradaci obrazu. Pokud chceme projektor co nejvíce šetřit, je vhodné jej uvádět při delším nevyžití do úsporného režimu, kdy je vypnuta lampa. Přesto je stále aktivní chlazení projektoru. Nesmíme zapomínat, že při jeho využívání vzniká teplo, které je potřeba odvádět. Je proto nevhodné projektor předčasně vypínat. Projektor vypneme tlačítkem Power off a necháme jej ochlazovat. Proces ochlazení trvá 1–2 minuty a předčasné odpojení od elektrického zdroje povede k výraznému snížení životnosti lampy. Je vhodné pravidelně kontrolovat a čistit vzduchové filtry, které mají také vliv na životnost lampy projektoru.

Využití dataprojektoru při vyučování a přípravě na vyučování

Využití dataprojektoru při výuce závisí na způsobu jeho instalace. Projektory u interaktivních tabulí mají mnohem větší využití oproti běžnému, např. prezentace nové látky. Díky tabuli je možné provádět více úkonů a projektor je pouze zprostředkovatelem potřebného obrazu. Interaktivními tabule jsou však samostatná kapitola, a proto se podíváme na využití projektoru samotného. Pevně instalovaný i přenosný projektor nám bude sloužit zejména k ukázce elektronický zpracovaných materiálů. Prezentovat je možné text, fotografie, video ale i postupy ovládání zvoleného programu v počítači. Pokud zvolíme přenosný projektor, je možné provést prezentaci téměř kdekoliv. Pokud máme elektronicky zpracované materiály, je škoda nevyužít dataprojektor. Pokud nechceme při hodinách ztrácet čas zdlouhavým přepisováním svých poznámek je využití projektoru ulehčením práce. Čas, který se tímto ušetří, je možné využít pro větší interakci se žáky. Někteří mohou namítat, že zapojení projektoru je časově náročné a podstatná část hodiny by byla věnována pouze této činnosti. V dnešní době jsou však zařízení na takové úrovní, že většinu nastavení provádí sama. Jednoduše řečeno, stačí projektor připojit k počítači, správně nasměrovat na projekční plochu a začít jej používat. Následně jsou představeny modelové situace, kdy je možné projektor využít ve výuce.

Matematika

V hodině matematiky bychom chtěli žáky seznámit s výrazy a jejich úpravou. Následovat by měli příklady na procvičení. Připravíme si proto prezentaci s vysvětlením a způsobem úpravy výpočtů. Na závěr prezentace umístíme zadání příkladů. Zahájíme výklad, který bude doplněn o ukázky prostřednictvím projektoru. Části, které je potřeba blíže vysvětlit můžeme zaznamenávat na tabuli. Následně zobrazíme žákům zadaní příkladů, které zkusí samostatně vypočítat. V každém ohledu je nutné mít na hodinu vytvořenou přípravu. Proč ji tedy nevytvořit v elektronické podobě? Místo zapisování všech potřebných informací na tabuli bude stačit jen jejich část. Zbývající bude zobrazeno pomocí projektoru.

Přírodopis

Žáci se v dalších hodinách seznámí s různými živočišnými druhy. Při přípravě hodiny vyhledáme na internetu různé fotografie, které umístíme do prezentace, nebo vhodně pojmenujeme. V hodině pak bude možné pomocí projektoru doplnit výklad o konkrétní ukázky.

Zeměpis

V součastné době, kdy je většinu informací možné vyhledat na internetu by mohlo být pro žáky zajímavé je seznámit s elektronickými mapami. Prostřednictvím projektoru lze žákům ukázat, jak s mapami pracovat a seznámit je různými typy. Kromě map existuje řada aplikací a ukázek, na kterých by žáci mohli lépe pochopit probíranou látku.

Fyzika

Součástí předmětu jsou i praktické ukázky k probírané látce. Není vždy možné zakoupit všechny potřebné pomůcky nebo provádět potřebné pokusy. Pokud však zakoupíme některou z interaktivních učebnic, budeme mít k dispozici nejen učebnici v elektronické podobě, ale i řadu praktických ukázek z mnoha pokusů. Díky projektoru bude možné předvést žákům jednotlivé pokusy, které by nebyli ve školním prostředí možné realizovat.

Dějepis

Žákům bychom rádi v hodině prezentovali film k probírané látce. Využitím televizoru bude pro žáky v zadních řadách obtížné film sledovat. Díky projektoru a jeho schopnosti promítat na mnohem větší plochu bude pro žáky sledování zajímavější a především více přístupné.

Chemie

Obdobně jako u fyziky může být obtížné provádět některé pokusy. S využití projektoru je možné prezentovat žákům i takové, které by byli v prostředí školy nerealizovatelné nebo nebezpečné.

Pracovní činnosti

V hodině, ve které se žáci učí technické kreslení, je vhodné využít dataprojektor k zobrazení různých výkresů a způsobů kreslení technického výkresu. Překreslování na tabuli je velmi zdlouhavé a zabere vyučujícímu mnoho času. Tabuli využije zejména k vysvětlení některých méně pochopitelných částí. Díky využití projektoru se také může více věnovat žákům.

Informatika

Využití dataprojektoru v informatice není třeba zdůvodňovat. Vyučující běžně používá projektor každou hodinu výuky. Zejména pokud je potřebné žáky naučit různé postupy a způsoby práce při ovládání aplikací i operačního systému.

 

Závěr

Vyzkoušejte si při semináři propojení datového projektoru a PC, vyřešte případný problém s nezobrazením signálu podle instruktážního videa.

Kapitolu vypracoval: Pavel Benajtr, student FPE ZČU. Upravil: Jan Krotký, www.cdmvt.cz

 

Použitá literatura a zdroje

KUCHAŘ , Martin. PCTuning [online]. 10.12.2008 [cit. 2011-12-20]. Technologie projektorů a jejich kvality. Dostupné z WWW: <http://pctuning.tyden.cz/hardware/monitory-lcd-panely/12213-technologie_projektoru_a_jejich_kvality>.

PAPEŽ, Petr; KOLÁČEK, Michal. TV Freak [online]. 15.10.2008 [cit. 2011-12-20]. Projektory: technologie promítání obrazu. Dostupné z WWW: <http://www.tvfreak.cz/art_doc-CA13435E5313E1E3C12574DA002D6D45.html>.

LIŠKA, Petr. HD World [online]. 24.03.11 [cit. 2011-12-20]. Tenký LED projektor Asus P1. Dostupné z WWW: <http://hdworld.cz/projektory/tenky-led-projektor-asus-p1-2078>.

 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

200810161851_DSCF0958 (1600 x 1200) (640 x 480)