Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

  ____        _           _ 
| _ \ | | __ __ (_)
| |_) | _ | | \ \ / / | |
| __/ | |_| | \ V / | |
|_| \___/ \_/ |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

DVD přehrávač a rekordér

Kapitoly studijního textu:

Jak vybrat DVD přehrávač / rekordér

Využití DVD přehrávačů / rekordérů při vyučování

Základní postup při zprovoznění zařízení

Chyby při používání a možné závady přístroje

Doporučené výukové kurzy:

- Pro tuto kapitolu nejsou jiné výukové kurzy. Doporučujeme se seznámit se zapojením a ovládáním přístrojů při kontaktní výuce v laboratoři didaktických technologií na FPE ZČU.

Doplňkové materiály:

Žádné doplňkové materiály nejsou k dispozici

 


Úvod

Jaké jsou vaše zkušenosti s přehrávači DVD? Jaká zařízení pro projekci používáte ve škole při výuce?

Zrod DVD přehrávačů nebyl jednoduchý. Vše začalo, když se firmy Matsushita Electric, Toshiba, Time a Warner se svým Super Diskem (SD) snažily prosadit proti Sony a Philips a jejich Multimedia CD (MMCD). Obě technologie měly rozšířit možnosti tehdy populárního CD. Oba formáty byly naprosto nekompatibilní. Pod tlakem počítačový průmysl ustanovil DVD Konsorcium, které se mělo dohodnout na univerzálním formátu.

Ten světlo světa spatřil v roce 1995 a byl více podoben Super Disku. Jako první uvedla DVD přehrávač na trh společnost Toshiba. Stalo se tak v listopadu roku 1996 a to jen na území Japonska. Prodej prvních DVD přehrávačů pokračoval na území USA (březen roku 1997). Evropa se dočkala až v říjnu roku 1998.

Jak vybrat DVD přehrávač / rekordér

Ceny na trhu dostupných DVD přehrávačů začínají na cca 700 Kč. Můžeme ovšem pořídit DVD přehrávač i za více než 8.000 Kč. Často se setkáváme s formátem MPEG-4, který využívá kodeky DivX a XviD. Tyto kodeky umí zkomprimovat film o velikosti 4 GB na 650 MB, která se dá pohodlně vypálit na CD. Přehrávač by tedy neměl mít s takto vypálenými filmy problém. Pokud chceme, aby si DVD přehrávač poradil i s hudbou, dbáme na to, aby přehrávač dokázal přehrát i hudební formáty typu např. FLAC nebo OGG. Některé DVD přehrávače dokážou také načíst a zobrazit na svém displeji tzv. ID3 tagy. To jsou informace o skladbách – jméno interpreta, název alba, délka trvání, žánr apod. Zobrazení ID3 tagů je velmi praktické v případě, že chceme mít přehled o tom, co právě posloucháme, aniž bychom kvůli tomu museli zapínat televizi. Jako u televize, platí i u DVD přehrávačů, že čím lepší rozlišení, tím větší kvalita obrazů. Je vhodné, aby DVD přehrávač byl vybaven USB konektorem, který umožňuje přehrávat film nebo hudbu přímo z doneseného flash disku.

Ceny DVD rekordérů jsou o něco vyšší než ceny DVD přehrávačů. Začínají na cca 1.500 Kč. Za dražší modely můžeme zaplatit i 13.000 Kč. DVD rekordéry umožňují nastavení kvality nahrávky. Platí, že čím chceme lepší kvalitu nahrávky, tím více místa na disku nahraný soubor zabere. Většina DVD rekordérů nabízí tři nebo čtyři stupně kvality. Stupnice kvality záznamu obrazu a zvuku se u DVD rekordérů označuje zkratkami XP, SP, LP a EP. Rozlišujeme DVD rekordéry s vestavěným analogovým tunerem nebo digitálním tunerem (DVB-T či DVB-S), případně s oběma tunery najednou. Přítomnost digitálního tuneru nahrazuje funkci set-top-boxu.

Foto 1 Celkový pohled na přední stranu (ovládací panel) DVD přehrávače

 

Foto 2 Celkový pohled na zadní stranu DVD přehrávače

Foto 3 Pohled do DVD přehrávače po sejmutí krytu

Využití DVD přehrávačů / rekordérů při vyučování

Pokud chceme jen reprodukovat videozáznamy, zvukové stopy nebo statické snímky, postačí nám DVD přehrávač. Chceme-li zaznamenávat zvukové stopy či videozáznamy, potřebujeme DVD rekordér.

Využití DVD přehrávače ve výuce musí být vždy učitelem promyšlené a s jasně stanovým cílem. DVD přehrávač lze při výuce využít k prezentaci různých záznamů natočených např. během exkurze a pro prezentaci výukových filmů.

Klady použití DVD přehrávače při výuce

- zpřístupnění učiva různými cestami

- aktivizace žáků při vyučování

- působí motivačně

- působí emocionálně

- racionalizují a zintenzivňují práci učitele

- pomáhají spojení teorie s praxí.

Zápory použití DVD přehrávače při výuce

- rozptylování pozornosti žáků

- tříštění pozornosti žáků

- při delší projekci se dostavuje „kino-efekt“, který se projevuje tím, že se žák usadí jako v kině, s psychickým stavem „teď bude zábava“, nepřijde mu projekt dostatečně zajímavý, nebo dělá něco jiného.

Jako obzvláště vhodně je použití DVD přehrávače k promítnutí instruktážních videí při výuce technické výchovy. Žáci mohou vidět názorné provádění jednotlivých výrobních operací (např. u ručního obrábění). Když žáci přijdou do školní dílny, mají již přehled o práci, která je čeká, a při dalším názorném předvedení práce vyučujícím získají výrazně lepší informace, než kdyby předchozí výukové video neshlédli.

Foto 8 Studenti KMT FPE při práci s videorekordérem a DVD rekordérem

Dejte si 5 minut přestávku, přijdou složitější věci ohledně zapojení zařízení!

Základní postup při zprovoznění zařízení

Zprovoznění DVD přehrávače není složité a vzhledem k tomu, že většina učitelů má jistě podobný přístroj doma, nebude pro ně problém jej zapojit. Je třeba mít pevnou, rovnou plochu, např. stůl, poličku, apod., na kterou je možné DVD přehrávač položit. K přehrávači je potřeba audio/video kabel (červený / bílý / žlutý konektor), napájecí kabel a televizor. Druhou možností je propojení DVD přehrávače s televizorem pomocí kabelu AV SCART. Jako třetí možností je propojení televizoru s DVD přehrávačem pomocí S-Video výstupu.

Foto 4 - Zdířka pro napájecí kabel

Propojení pomocí audio / video kabelu

Pomocí audio/video kabelu (který je součástí příslušenství DVD přehrávače) propojíme DVD přehrávač a televizor. Červené a bílé konektory připojíme k audio výstupu a žlutý konektor k video výstupu. Dbáme na to, aby levý a pravý audio výstup odpovídal vstupu pro zajištění správného stereofonního zvuku.

Obr. 1 Propojení DVD přehrávače s televizorem pomocí A/V kabelu (kompozitní video)

Foto 5 Výstupy pro A/V kabel

Propojení pomocí kabelu AV - Scart

DVD přehrávač s televizorem můžeme propojit i pomocí kabelu AV SCART. Tento kabel nebývá součástí příslušenství a bývá nutné jej dokoupit. Na konektoru AV SCART je výstup analogového zvuku, takže není nutné připojovat zdířky AUDIO OUT L/R.

Obr. Připojení s použitím kabelu AV Scart

Foto 6 AV konektor Scart

Připojení pomocí S- video výstupu

Pokud má televizor, který máme k dispozici S-video (S1) vstup, můžeme použít S-Video výstup DVD přehrávače místo standardního výstupu pro lepší kvalitu obrazu.

Obr. 3 Připojení pomocí S-video výstupu

Foto 7 S-video výstup DVD přehrávače

Připojení pomocí dalších typů propojení a konektorů

Pro přenos obrazu existuje celá řada různých standardů a konektorů. Výše uvedené příklady propojení reprezentují přenos analogového videosignálu. Dnešní moderní  projekční přístroje (televize, dataprojektory aj.) lze také připojit přes digitální rozhraní. Hojně zastoupeno bývá rozhraní HDMI, které navíc přenáší přes svůj konektor i kvalitní zvukovou stopu. Díky tomuto rozhraní můžeme snadno přenášet i videosignál ve vysokém rozlišení (HD).

Pro úplnost lze na fotografii č. 7 vidět konektory analogového komponentního videa, zde se přenáší jednotlivé barvy obrazu jednotlivě, zjednodušeně řečeno. Tento typ přenosu je též vhodný pro práci s HD videem. Zvukové kanály se přenáší zvášť (analogově, digitálně metalicky, digitálně opticky)

Nastavení přehrávače pro televizor

Pokud máme k dispozici běžnou TV (4 : 3), nemusíme nastavovat správné zobrazení obrazu. Toto děláme pouze v případě, že máme širokoúhlou TV (16 : 9) (záleží na typu TV). Jako další nastavujeme jazyk pro zobrazování informací na TV obrazovce. Nastavení zdroje signálu provádíme na projekčním zařízení a to obvykle tlačítkem“ AV“ nebo „Source“ na zařízení nebo jeho ovladači. 

Prozkoumejte vstupy a výstupy DVD přehrávače nebo rekordéru. Pokuste se ho propojit s televizí.

Chyby při používání a možné závady přístroje

Přístroj nesmíme používat na místech s vysokou teplotou nebo vlhkostí, event. v blízkosti jiných zdrojů tepla.

Nevystavujeme přístroj přímému slunečnímu svitu (nestavíme jej např. na okenní parapet, kam by přímo svítilo slunce).

Nepoužíváme přístroj na extrémně prašných místech.

Přístroj nestavíme na koberec nebo podobnou podložku, protože by mohlo být sníženo větrání přístroje.

Přístroj nestavíme na nestabilní podložku.

Při nefunkčnosti zkontrolujeme:

    - funkčnost elektrické zásuvky, kam máme napojené napájecí kabely

    - správné polarita baterií v ovladači a jejich kapacita

    - správné propojení A/V kabelu, event. AV SCART kabelu mezi televizorem a DVD přehrávačem

    - kvalitu DVD nosiče (možné mechanické závady – poškrábání)

    - kompatibilita mezi DVD nosičem a DVD přehrávačem.

Závěr

Zásada názornosti patří bezesporu k nejstarším didaktickým zásadám, které hlásal již Jan Ámos Komenský. Tato zásada požaduje, aby se žáci učili co nejvíce pomocí vjemů a ukazováním reálných jevů. Zrak je u člověka velmi důležitý a každý žák si jistě zapamatuje více z informací, které jsou mu prezentovány i vizuální formou, nežli formou jen sluchovou. Pokroky moderních technologií nám dávají velký přínos pro oblast vzdělávání.

Proto využití DVD přehrávače při výuce shledávám jako velmi přínosné. Pokud jsou k dispozici vhodné výukové programy, jistě poskytnou žákům výbornou audiovizuální představu o probírané problematice. Ať už se jedná o programy ohledně provozů, kam se žáci běžně nemohou podívat, tak i o programy ohledně činností, které posléze žáci budou sami vykonávat např. ve školní dílně (práce se dřevem, apod.). Použití těchto výukových programů zpestří výuku a nenásilnou formou poskytnou žákům patřičné informace.

Kapitolu vypracovala: Petra Konjatová, studentka FPE ZČU. Upravil: Jan Krotký, www.cdmvt.cz

 

Použitá literatura a zdroje

1. Technické výukové prostředky na stránkách časopisu Pedagogika v letech 1951 – 2005 [online]., autor neuveden, Brno, 2007. 96 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Dostupné z WWW: http://is.muni.cz/th/52114/ff_m/Diplomka_-textova_cast.pdf

2. KOLÁŘ, Milan. Optimální využití didaktických technologií ve výuce odborného výcviku [online]. Brno, 2008. 30 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně. Dostupné z WWW: http://is.muni.cz/th/79758/pedf_b/Bak_Prace_Kolar.txt

3. LETKO, Karel. TV Freak [online]. 2011 [cit. 2011-06-24]. Historie spotřební elektroniky. Dostupné z WWW:

http://www.tvfreak.cz/art_doc-C2C7196CC12C6DFCC125789C007BD94D.html

4. NAKUPKA.cz [online]. 2011 [cit. 2011-06-24]. DVD rekordéry, přehrávače. Dostupné z WWW: http://www.nakupka.cz/audio-video/dvd-rekordery-prehravace/

5. DVD přehrávač : Návod k použití. Praha : [s.n.], 2005. 43 s.

 


 

 

 

 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

200810161856_PICT0109 (640 x 480)