Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

         ____    _       ____  
__ __ | _ \ | |__ | _ \
\ \/ / | |_) | | '_ \ | | | |
> < | _ < | |_) | | |_| |
/_/\_\ |_| \_\ |_.__/ |____/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Interaktivní tabule - interaktivní a multimediální prezentace

Kapitoly studijního textu:

Druhy interaktivních tabulí

Další příslušenství

Parametry běžně dostupných přístrojů

Využití interaktivní tabule při vyučování a přípravě na vyučování

Výhody a nevýhody v používání interaktivní tabule

Práce s interaktivní tabulí

Vytváření interaktivních materiálů

Doporučené výukové kurzy:

Omlouváme se, začínáme... aneb portál začínajícího učitele

- Autoři kurzu vytvořili komplexní výukový portál pro podporu začínajících učitelů. Dozvíte se jak pracovat s interaktivní tabulí ActivBoard, SmartBoard a InterWrite a vytvářet si tak moderní pomůcky pro podporu své výuky.

 

Interaktivní němčina - použití Interaktivní tabule při výuce německého jazyka

- Kurz nás ve třech fázích provádí interaktivní a multimediální výukou. První fáze se věnuje dostupné technice, interaktivní tabuli, bezdrátovým tabletům, vizualizeru atd. Druhá fáze programu demonstruje pomocí pohyblivé animace funkce a využití programu Smart Notebook pro návrh interaktivní prezentace. Poslední část programu se věnuje konkrétní ukázkové prezentaci s tématem výuky německého jazyka. Tato prezentace je také ke stažení.

 

Activ Inspire - tvorba interaktivních przentací pro tabuli ActivBoard

Doplňkové materiály:

Interaktivní aktivity

Ukázky interaktivních prezentací

Studenti didaktických technologií - fotogalerie

 

E-Learning ZČU - ICT koordinátoři (pro vybrané kurzy)

 


Úvod

 

Interaktivní tabule je novinkou 21. století. Patří k oblíbenému školnímu vybavení jak u žáků nižších ročníků, tak u studentů vysokých škol. Je otázkou času, kdy interaktivní tabule nahradí tabuli klasickou křídovou a magnetickou. Interaktivní tabule pomáhá k lepšímu pochopení látky, a tím i k lepším výsledkům ve škole. Interaktivní tabule a výuka rozšiřuje možnosti vlastní kreativity a posluchači jsou aktivní po celou dobu výuky.

Co je to interaktivní tabule?

Interaktivní tabule je dotykově – senzitivní plocha, prostřednictvím které probíhá vzájemná aktivní komunikace mezi uživatelem a počítačem s cílem zajistit maximální možnou míru názornosti zobrazovaného obsahu. (Dostál, 2009) K Interaktivní tabuli je připojen datový projektor. Projektor promítá obraz z počítače na tabuli a přes ni můžeme speciálními fixy, prstem nebo dalšími nástroji ovládat počítač nebo pracovat přímo na interaktivní tabuli. Tabule bývá připevněna na zdi, ale může být i přenosná na mobilním stojanu.

Druhy interaktivních tabulí

V současnosti můžeme rozlišovat několik základních typů interaktivních tabulí a obrazovek podle druhu snímání pohybu. (Wagner, 2011) Např. odporové, elektromagnetické, ultrazvukové a infračervené, laserové, kapacitní a kamerové.

Snímání odporu – dvě elektricky vodivé plochy oddělené malou vzduchovou mezerou. Stlačením perem nebo prstem se mezery spojí, tím se odstraní vzduchová mezera a uzavře se elektrický obvod – dojde k detekci místa stlačení. Velikost odporu závisí na stlačení obou ploch. Technologie umožňuje stejné funkce jako počítačová myš – pravý a levý klik, pohyb a rolování. (Wagner, 2011)

Elektromagnetická – soustava drátů umístěná za interaktivní plochou působí na cívku ve špičce pera. Stylus (pero) je buď aktivní, napájením ze sítě nebo s použitím baterie, nebo pasivní, signály vysílá tabule bez potřeby zdroje napětí v peru. V interaktivní tabuli jsou tedy magnetické senzory. Technologie umožňuje přímý kontakt s plochou a umožňuje využití stejných funkcí pro počítačovou myš. (Wagner, 2011)

Ultrazvuková a infračervená – tlak na povrch tabule vysílá ultrazvuk a zároveň infračervený paprsek. Po přijmutí signálů se změří prodleva a vypočte se poloha pera. Technologie umožňuje použití jakéhokoli povrchu tabule, ale není citlivá na tlak. (Wagner, 2011)

Laserová – laserové snímače a vysílače jsou umístěny v obou horních rozích tabule nebo obrazovky. Paprsky jsou za pomoci natáčení otáčivých zrcátek promítány před celou plochu, zrcátka na pasivním peru odrážejí paprsek zpět a jeho pozice se vypočítá triangulací. Technologie není citlivá na dotek. (Wagner, 2011)

Kapacitní – téměř stejný princip jako u elektromagnetické tabule. Snímač pohybu je založen na síti vodičů umístěných za tabulí. U kapacitní tabule ale dochází k ovlivnění elektrického pole pouhým prstem uživatele. U technologie není zapotřebí speciální stylus, elektronika je ukryta za tabulí. (Wagner, 2011)

Optická (kamerová) a infračervená – po stisknutí povrchu (prstem nebo stylusem) se objekt zaměří kamerou nebo infračerveným paprskem umístěným zpravidla v obou horních rozích tabule nebo obrazovky. Ze sejmutého obrazu se potom vypočítá místo dotyku. U některých systémů může být kamera umístěná i v peru a snímá místo na tabuli, kam míří pero. Technologie umožňuje libovolný povrch, není potřeba speciálního stylus. (Wagner, 2011)

Typy projekce

Interaktivní tabule jsou dostupné v různých podobách projekce obrazu. Jde o přední a zadní projekci. A také tabule z projekcí krátkou.

Přední projekce – Projektor je umístěn před tabulí. Nevýhodou je umístění projektoru, který je vystaven mechanickému poškození a vrhá stín na tabuli. (Dostál, 2009)

Zadní projekce – Projektor je umístěn za tabulí, tím odpadá problém vrženého stínu. Výhoda také je, že nehrozí oslnění paprsky projektoru. Velkou nevýhodou je ovšem vyšší cena, větší rozměry a obtížnější montáž na stěnu. Pokud chceme využít tohoto typu projekce, musí být interaktivní tabule částečně průsvitná/průhledná. (Dostál, 2009)

Krátká projekce – Projektor je mnohem blíž povrchu tabule a promítá obraz dolů pod úhlem 45o . Odpadá zde problém dopadu stínu. Tato projekce zaručuje mnohem ostřejší obraz i při vysokém rozlišení.

Obr. 5 Práce u tabule s ultrakrátkou projekcí

Výhody interaktivních tabulí (konkrétně ActivBoard)

- orientace na školní prostředí

- tvrdý a vysoce odolný povrch

- odolnost pro psaní běžným fixem

- spolehlivá technologie

- rychlá reakční doba

- intuitivní ovládání pomocí lišty s nástroji

- součást celého výukového systému (tabule, hlasovací systém, tablety…)

- unikátní autorský software

Výhody, které přináší elektronické pero

- ergonomické a bezbateriové - nedochází k „upatlání“ tabule od prstů

- nahrazuje počítačovou myš

- možnost opřít se o tabuli (tabule reaguje pouze na pero)

- vysoká přesnost i pro rýsování

- rozvíjí psaní u dětí na 1.stupni

Další příslušenství

- zvedací systém – umožňuje přesun interaktivní tabule

- posuvné systémy – např. kolejnice, přemístění tabule, umístění interaktivní tabule před tabuli původní – šetření místa

- tablet – umožňuje práci na tabuli z jiného místa v místnosti

- hlasovací systém – vyplňování testů, formulářů zobrazených na tabuli více uživateli v místnosti najednou

- odpovědní systém

- vizualizér – umožňuje snadno a rychle prohlížet předměty, texty, obrázky

- elektronické ukazovátko - interaktivní pero

Jiné systémy a zařízení

- projektor – slouží k přenosu obrazu z počítače na plochu interaktivní tabule

- držák projektoru – umístění projektoru před tabulí

- držáky tabulí – určené pro posun a přemístění tabule, může být mobilní nebo motorový

Doplňky interaktivní tabule

- popisovače, fixy

- mazací houby

- tiskárna – tisk poznámek z plochy tabule

- bezdrátová jednotka (př. bluetooth) – bezdrátové připojení tabule k počítači

- dálkové ovládání – bezdrátové ovládání přes menu tabule

Parametry běžně dostupných přístrojů

Pořizovací cenu interaktivní tabule ovlivňuje mnoho věcí. Pokud sháníme pouze interaktivní tabuli, pak se ceny pohybují různě od 20 000 do 50 000 Kč. Záleží na tom, zda chceme tabuli připevnit na zeď, nebo máme zájem o tabuli mobilní – tzn. i s mobilním stojanem. Další důležitou položkou je projektor, díky kterému můžeme zobrazit obraz z počítače na interaktivní tabuli. Samotný projektor se pohybuje v různých cenových hladinách. Cenu ovlivňuje i upevnění projektoru (různé držáky) a umístění (před nebo za interaktivní tabulí). Dále musíme pořizovat software, se kterým budeme pracovat. A další příslušenství, které můžeme využít při výuce – např. tiskárna, tablety, hlasovací systémy, dálkové ovládání apod.

Nejlepší je sledovat akční nabídky za celé sestavy. Součástí takových sestav bývá interaktivní tabule a software, někdy se v nabídce vyskytují další doplňkové příslušenství. Takové sestavy můžeme sehnat od 30 000 až po 90 000 i 100 000 Kč. Mobilní interaktivní tabule můžeme sehnat mezi 100 000 a 120 000 Kč.

Interaktivní tabule mají také různou hmotnost. Opět záleží, zda jde o samotnou tabuli, nebo obsahuje i držák s projektorem. Hmotnosti mohou být od 15 kg až po 30 kg i více v závislosti na vybavení. Tabule jsou vyráběny v různých velikostech i v různých formátech. Vyráběny jsou ve formátech 4:3, 16:9, 16:10. Nejčastější úhlopříčka je kolem 200 mm. Při výběru interaktivní tabule nás mimo jiné zajímá také kalibrace, ovládání, rychlost vazby, konektivita, rozlišení, pracovní rychlost, přesnost, napájení tabule a pracovní teplota.

Využití interaktivní tabule při vyučování a přípravě na vyučování

Tradiční výuka je stále více ovlivňována využíváním moderních technologií. V poslední době začínají být využívány ve větším měřítku interaktivní tabule ve všech předmětech (Dostál, 2009). Interaktivní tabule jsou v českých školách stále oblíbenější. Na trhu je SmartBoard, ActivBoard, Clasus, Interwrite i další. (Vaňková, 2010)

Obr. 1 Interaktivní tabule SmartBoard                      

Obr. 2 Datový projektor se širokoúhlým objektivem (krátká projekční vzdálenost)

Díky interaktivní tabuli můžeme zjednodušit a zefektivnit práci. Projektor obraz promítá na tabuli, kterou ovládáme dotykem. Práce je efektivní, jednoduchá a zajímavá. Interaktivní tabuli můžeme využít ve všech částech hodiny jako prezentaci, k vyvozování, řešení problému, ověřování, opakování a procvičování. Při používání interaktivní tabule musí vzít učitel v úvahu možnosti žáků. Musíme zvážit prostorové uspořádání učebny, výukový obsah, množství obsahu, který je žákům viditelný a rozvržení obsahu na tabuli. Důležité je před hodinou tabuli vyzkoušet. Zjistíme, zda jsou zvolená barva a písmo dobře viditelné. (online seminář: www.webinare.cz)

Obr. 3 Fyzické nástroje pro ovládání SmartBoardu

Mýty o používání interaktivní tabule

- výhradní určení pro vyučující předměty, hlavně informatika

- učitel musí všechny výukové materiály vytvářet sám

- tabule je určená pro 1. stupeň základní školy

- tabule je určená pouze pro práci učitele

- tabuli nelze využít v rámci různých výukových metod a organizačních forem

- na tabuli pracuje vždy jen jeden uživatel

- tabule musí být namontována stabilně

- tabule není vhodná pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami

 

Interaktivní tabule je technických zařízením, jehož prostřednictvím jsou při výuce využívány učební pomůcky – tj. vše, co se na interaktivní tabuli zobrazí a obsahově souvisí s výukou. (Dostál, 2009) V dnešní době existují servery, kde je možné sehnat již připravené výukové hodiny. Dále může využívat tzv. i-učebnice. (Dostál, 2009) Uplatňování didaktických zásad souvisejících s interaktivními tabulemi má obecnou platnost a vztahují se na všechny věkové kategorie vzdělávaných. Využít ji tedy lze u všech věkových kategoriích, i u vzdělávání dospělých. (Dostál, 2009) Aktivním zapojením žáků do výuky se žáci efektivněji učí. Interaktivní tabuli může učitel integrovat do výuky, aniž by musel výrazněji změnit styl výuky. Lze ji využívat například v rámci hromadné výuky, individuální, projektové nebo skupinové výuce. (Dostál, 2009) Za velký negativní bod při práci s interaktivní tabulí se považuje jednodotykovost, tj. v danou chvíli pracuje s aktivními prvky pouze jeden uživatel. V dnešní době už ale výrobci nabízí možnost dual touch nebo multi touch, která umožňuje práci dvou žáků najednou. SmartBoard má ještě tzv. chytrý dotyk - tabule pozná, zda píšete (prstem) nebo mažete (dlaní). (online seminář: www.webinare.cz) Interaktivní tabule může být uchycena v pojízdném rámu. To umožňuje snadný přesun do jiné učebny. Při montáži „na stěnu“ existují zase posuvná zařízení a rámy. Velkou výhodou je také výšková nastavitelnost. (Dostál, 2009) Tabule je vhodná nejen pro děti s tyflopedickými, surdopedickými, ale i kombinovanými vadami. Tabule umožňuje například zvětšit písmo pro žáky se zrakovou vadou. Vhodná pro poruchy jemné motoriky, kde se odstraní problém při psaní křídou nebo fixou. Pro imobilní žáky, kteří se mohou zapojit prostřednictvím rádiového tabletu. (Dostál, 2009)

Výhody používání interaktivní tabule

- interaktivita - snadná příprava

- zdroje materiálů – různé galerie (obrázky, videa, fotky…)

- pro děti s DYS poruchami – děti hodina baví, mají pocit úspěchu, nejsou omezené

- zábavný styl výuky - propojení činností v hodině

- elektronické výstupy – práci můžeme uložit a pokračovat v ní

- bezprašná tabule

Nevýhody

- všude kolem je technika, klasická učebnice je odsouvána do pozadí

- omezuje se psaný projev

- časem opadá zájem žáků

- potlačování abstraktního myšlení

- nedostatky v technice – stín na tabuli, nekvalitní projektor apod.

- cena

- závislost na PC a elektrickém připojení

Při vyučovací hodině je ideální propojení učebnic, pracovních listů, interaktivní tabule a reálných pokusů. (Dostál, 2009, online seminář: www.webinare.cz)

Přínosy z pohledu učitele i žáka

- názornost

- atraktivní styl vyučování

- motivace

- aktivita žáků

- využití materiálů, které vznikly přímo z výuky

- elektronické výstupy – lze je uložit a ukázat / poslat rodičům, pokračovat v práci

- elektronika slouží nejen ke hraní, ale i k učení (online seminář: www.webinare.cz)

Obr. 3 Studenti KMT FPE při práci s interaktivní učebnicí Fraus

Příprava na vyučování

Nejjednodušší přípravou na vyučování s nejmenší vynaloženou námahou je využití profesionálně připravených hodin pro interaktivní tabule. Bohužel je těchto příprav k dispozici zatím malé množství. Dále můžeme využít již hodiny připravené jinými učiteli, kde ale není zaručena kvalita. I tak se pro začátek a vlastní modifikaci mohou hodit. Další možností je připravit si svojí hodinu sám, což je pro začátečníka dost složité a zabere to hodně času. Také můžeme použít příslušenství dodané přímo s interaktivní tabulí, které nám nabízí realisticky zaměřené zpracování obrazových materiálů, kreslené až dětsky pojaté obrázky, flash animace, zpracované výukové objekty a dokonce předpřipravené hotové výukové aktivity. V dnešní době také existují hotové digitální učebnice, které předpokládají práci s interaktivní tabulí (např. interaktivní učebnice Fraus). (Vaňková, 2010)

Vyhledejte na internetu některé databáze výukových prezentací a prozkoumejte strukturu vyhledaných webů.

Práce s interaktivní tabulí

Kreslení / psaní: Všechny typy interaktivních tabulí umožňují uživateli psát přímo na tabuli nebo v editorech počítače. Nejprve používáme barvy k rozlišení bodů výuky, zvýrazňovač k doplnění textu a obrázků, pojmenování grafů a obrázků, psaní jednoduchých poznámek na prázdnou stránku. Pera umožňují zvolit velikost, barvu a další vlastnosti čar. Většina softwarů také nabízí elektronické mazací houby, abychom mohly napsaný text odstranit.

Přetažení / přiřazení: Uchopení objektu a jeho následné přetažení na obrazovce je nejjednodušším úkonem. Mnoho interaktivních aktivit je založeno právě na tom.

Textové nástroje: Umožňují umístit na obrazovku textové pole a vpisovat jednotlivá slova i delší text. Nástroje zahrnují všechny běžné aplikace textových editorů.

Reflektor / světelný kužel: Umožňuje zaměřit se na určité části obrazovky. Označenou oblast si můžeme zvětšit, zmenšit a měnit její tvar. Často se využívá k prohlížení obrázků, textů, webových stránek.

Roleta, clona, stínítko: Představuje celé nebo částečné zakrytí obrazovky. Nejčastěji používán k postupnému ukazování jednotlivých bodů výuky.

Rozpoznání ručně psaného textu: Software umožňuje uživateli psát na obrazovku perem a následně dokáže rukopis přeměnit v text. Většinou se nabízí více možností přepisu, podle stylů rukopisu.

Klonování / duplikování: Kopírování objektů je často využívanou funkcí softwaru. Vytvoření jedné kopie nazýváme duplikování objektu, vytvoření libovolného počtu je klonování. Tato funkce je výhodná pro učitele při vytváření učebních materiálů. Zkopírují si celou stránku a pozmění ji místo toho, aby vytvářeli podobnou stránku od začátku.

Měřič času / stopky / hodiny: Měřič můžeme použít k řízení jednotlivých částí hodiny. Lze ho naprogramovat tak, aby upozornil na konec aktivity zvukem nebo melodií. Hodiny lze používat místo tradičních hodin v různých formátech.

Nástroje pro konkrétní předměty: Jsou to nástroje vhodné pro určité vyučovací předměty. Například řada nástrojů pro matematiku – nástroje fungují stejně jako reálné předměty a pracují se stejnou přesností. V dnešní době vznikají i nástroje na vytváření časových os, kontrolu pravopisu, vytváření slov a mnoho dalších.

Záznam / videokamera: Zaznamenává veškerou aktivitu na interaktivní tabuli včetně zvuku. Lze použít na celou obrazovku nebo jen její část. Videoklip můžeme uložit v různých formátech a přehrát pomocí různých přehrávačů.

Seskupování: Umožňuje zkombinovat více obrázků nebo textů a vytvořit tak složený obraz. Užitečné k vytváření popisků a přiřazování.

Průhlednost: Díky tomuto nástroji můžeme změnit obrázky a texty tak, aby byly částečně nebo zcela průhledné.

Vrstvení: Na obrazovku můžeme umístit objekty v požadovaném pořadí. Nástroj můžeme využít mnoha způsoby. Např. můžeme skrýt text pod bublinou, odhalování skrytých obrázků nebo postupů řešení apod.

Mazání a odkrývání: Pod vrstvou „inkoustu“ skryjeme nějaký objekt, text nebo obrázek. Inkoust může mít stejnou barvu jako pozadí nebo kontrastní. Až bude potřeba, použijeme digitální gumu k setření vrstvy inkoustu a odhalení skrytého objektu.

Vybarvování a vyplňování: Umožňují změnit barvu objektu, textu, pozadí.

Digitalizace obrazovky a vystřihování: Můžeme vyjmout část obrázku umístěného v softwaru tabule nebo v externím zdroji. Výřezy mohou mít různý tvar.

Animace: Nejjednodušší je vytvořit stránku a pak ji zkopírovat. Na každé stránce objekt mírně posuneme tak, jak je běžné při animaci. Při obracení stránek se objekty pohybují. Metoda je vhodná při výuce procesů nebo cyklů. Druhou animační technikou je zmizení nebo objevení objektu při kliknutí na tabuli.

Vytváření interaktivních materiálů

Díky tomuto nástroji můžeme jednoduše vytvářet aktivity, kombinující pohyb, zvuk, obrázky, text, označením správnosti odpovědi apod.

(Bannisterová, 2010)

Interaktivní tabule přináší žákům více zábavy. Učitelům přináší možnost, jak udělat výuku zajímavější a zapamatovatelnější. Školy, které už interaktivní tabule mají si je nemohou vynachválit. Žáci jsou při hodinách aktivní a zapojují se do společné práce, dokonce se i předhánějí, kdo půjde první k tabuli. V testech jsou daleko lepší, než žáci ze tříd bez interaktivní tabule. Interaktivní tabule je věcí, kterou bude mít v budoucnu každá škola.

Interaktivní aktivity (dle J. Krotký 2009)

Základní aktivity: spojovačky - přesouvačky - přiřazovačky - dokreslovačky - dopisovačky - doplňovačky

Doplňkové aktivity: odkrývačky

Pokročilé aktivity: poznávačky - animace - hry (cdmvt.cz)

 

Citace: Krotký, J., Interaktivní aktivity v prezentaci z hlediska typu a použití. In Trendy ve vzdělávání 2009. Olomouc : Votobia, 2009a, s. 472-475. ISBN: 978-80-7220-316-1.

Než začneme s tabulí pracovat

Namontování a prvotní zprovoznění tabule necháme na odborníkovi. V ceně interaktivní tabule bývá i základní zaškolovací kurz zaměřený hlavně na obsluhu tabule a základní funkce tabule. Prvním krokem při práci s interaktivní tabulí je kalibrace, neboli zaměření pozice pera. Ta by měla být co nejjednodušší. Tabule ActivBoard disponuje rychlou kalibrací prostřednictvím puntíku v levém horním rohu, stačí u něj pouze přidržet pero. SmartBoard nabízí pouze komplikovanější kalibraci ze spodní části hlavního panelu. Občas to může dojít až tak daleko, že tabule je k práci nepoužitelná, protože dotyk pera na tabuli je i o deset centimetrů vedle, a tak se musíme dát do kalibrování. Čím je snadnější, tím lepší. Dále se musíme zamyslet nad tím, jak budou učitelé s tabulí pracovat. Jestli se spokojí s ovládáním pomocí speciálního pera nebo je pro ně příjemnější k manipulaci využívat dotyk ruky. Domníváme se, že pro menší žáky je výhodnější manipulace rukou, jako je u tabule typu SmartBoard. Dalším bodem je zvolení softwaru. Důležitá je jednoduchost. Složité panely nástrojů mohou odradit nové uživatele a učitele, které si teprve zvykají na novou techniku. Chceme si vyhnout zbytečným otázkám, jak tabuli v hodině použít, k čemu je jaká ikona, na co nesmím zapomenout, kde to mám hledat apod. Velmi přehledně zpracovaný panel nástrojů má SmartBoard. (Vaňková, 2010)

 

Závěr - Co bychom měli mít, vědět a na co nezapomenout

Škola by měla mít zásobu náhradních lamp do projektoru, obzvlášť, když má velký počet učeben s interaktivními technologiemi. Zamezí se tím doba čekání na výměnu lampy a nevyužívání technologií. Nesmí se zapomenout na pravidelné čištění filtrů. Zabrání se tím opravě projektoru v servisu mimo budovu školy, která by znemožnila plné využívání tabule. Učitel by měl vědět, kdy a jak provádět potřebnou aktualizaci softwaru. Výhodou je mít vedle interaktivní tabule ještě další plochu na psaní. Běžná tabule slouží zaznamenání cílů hodiny, výstupů, domácích úkolů, klíčových slovíček apod. Tyto důležité informace jsou žákům i učiteli neustále k dispozici. Zamezí se tam nejasnostem ze strany žáků. Prostor okolo interaktivní tabule by měl být volný, aby žáci nebyli rozptylováni. Velmi výhodné je (obzvlášť na 1. stupni), když si učitelé rozdělí předměty, které budou zpracovávat. Vznikne tím větší množství kvalitních učebních materiálů. (Bannisterová, 2010)

Stáhněte si 30 denní verzi programu InterWrite Workspace a vytvořte několik různých interaktivních aktivit.

 

Kapitolu vypracovala: Jana Kováčová, studentka FPE ZČU. Upravil: Jan Krotký, www.cdmvt.cz

 

Použitá literatura a zdroje

Bannisterová, D. a Learning Technologies team: Jak nejlépe využít interaktivní tabuli, Dům zahraničních služeb 2010

Petty Geoffrey: Moderní vyučování, Portál 2004, ISBN: 978-80-7367-427-4

Vaňková, P. Spomocnik.rvp.cz [online]. 13.5.2010 [cit. 2011-07-07]. Chytře, aktivně nebo jinak? Už víte jak? Dostupné z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/12355/CHYTRE-AKTIVNE-NEBO-JINAK-UZ-VITE-JAK.html>

Wagner, J. Česká škola.cz [online]. 16.5.2011 [cit. 2011-07-07]. Interaktivní tabule v roce 2011. Dostupné z WWW: <http://www.ceskaskola.cz/2011/02/jan-wagner-interaktivni-tabule-v-roce.html>

www.webinare.cz - online seminář na téma: Efektivní využití interaktivní tabule při vyučování

Dostál, J., Interaktivní tabule ve výuce. Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 1, Číslo 3, s. 11 - 17. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).

 


 

Ukázky interaktivních prezentací

 

Ukázky jsou vyrobeny v editačním SW InterWrite Workspace, Smart Noteboook, Powerpoint, Activ Studio nebo Activ Inspire.

Pro prohlížení musíte mít nainstalované patřičné programy viz odkazy.

 

 
Activ Inspire
 

 

Studenti didaktických technologií - fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

139