Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

   ____   _   _    ___          
/ ___| | | | | / _ \ _ _
| | _ | |_| | | | | | | | | |
| |_| | | _ | | |_| | | |_| |
\____| |_| |_| \__\_\ \__,_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Televize - projekční obrazovky

Kapitoly studijního textu:

Historie zařízení

Parametry zařízení - jak vybrat televizi

Využití televize při vyučování

Základní postup zprovoznění

Chyby při používání a možné závady zařízení

Doporučené výukové kurzy:

Pro tuto kapitolu nejsou jiné výukové kurzy. Doporučujeme se seznámit se zapojením a ovládáním přístrojů při kontaktní výuce v laboratoři didaktických technologií na FPE ZČU.

Doplňkové materiály:

Studenti didaktických technologií - fotogalerie

Prezentace pro výuku principů televizí a obrazovek pro ZŠ (publikováno jako součást výukového projektu "Naše televize" v nakladatelství Raabe (formát pro Smart Notebook)


Úvod

 

Pro demonstraci funkce televize doporučujeme shlédnout video s názvem DVD rekordér a přehrávač

Historie

Počátky vzniku televize bychom mohli datovat již od vynálezu dalekohledu v roce 1605. Poté byla učiněna řada dalších objevu, které také mají na vzniku televize také svůj určitý podíl. Televize vznikla poté, co se podařilo objevit a vynaleznout jejích pět základních stavebních kamenů, tj. objev látek měnících svoje elektrické vlastnosti s množstvím dopadajícího světla; vynález rozkladu obrazu na řádky a obrazové prvky; objev elektromagnetických vln, provázený vynálezem rádia; vynález zesilující elektronky a vynálezy různých elektrických obvodů. (Seger, 1978)

Epocha elektronické televize založena na principu katodových trubic začala kolem roku 1932. Objevily se první televizory, které měly podobu skříněk, ze kterých vyčnívalo malé skleněné stínítko, na kterém se chvíli po zapnutí zjevil obraz. Další významné datum následovalo pár let poté. 4. únor 1938 se zapsal do dějin tím, že byla poprvé představena veřejnosti barevná projekce. Televize na bázi katodových trubic nahradily LCD (tekuté krystaly) a plazmové televize. První plazmová televize byla uvedena na trh v roce 1996 a měla úhlopříčku 42 palců.

Obr. 1 CRT (katodové) televize

Parametry zařízení - jak vybrat televizi

Pokud si chceme vybrat kvalitní televizi, zajímají nás hlavně tři důležité parametry, tj. odezva (ms), rozlišení (čím větší, tím lepší) a vybavenost vstupy/výstupy. Při výběru televize se můžeme zaměřit na úhlopříčku, záleží pouze na nás, jak velký obraz chceme. Pokud nechce mít trhaný obraz, tak by odezva neměla být delší než 8 ms. Dále nás zajímá bodové rozlišení, tj. jak chceme mít kvalitní (detailní) obraz. Čím bude kontrast větší, tím bude lepší obraz. Zajímá nás také jas a pozorovací úhel. Opět platí, že čím větší, tím bude lepší obraz. Můžeme tedy říci, že televizi si vybíráme přesně podle našich představ a očekávání. Záleží jen na nás jakou částku jsme schopni do tohoto přístroje investovat. Televize se dá pořídit již od 2 000 Kč a je možné tuto částku navýšit až do 1 000 000 Kč. Větší ceně by samozřejmě měla odpovídat větší kvalita televize. Na našem trhu existuje několik výrobců televizi, stačí si jen vybrat toho správného.

V dnešní době se můžeme setkat s LED, LCD a plazmovou technologií. Rozdíl mezi LCD a LED technologií je pouze v podsvícení. Pokud je podsvícení televizoru založeno na studených katodových zářivkách, jedná se o LCD. Pokud je podsvícení založeno na světlo emitujících diodách (LED), tak se jedná o LED televizor. Technologie plazmové televize je založena na principu ionizovaného plynu. S principem založeným na bázi katodových trubic se dnes můžeme setkat v obývacím pokoji našich babiček či na sběrném dvoře.

Jak si představujete uplatnění 3D technologií projekce obrazu při výuce?

Obr. 2 Moderní televize s plochou obrazovkou (technologie LCD nebo Plasma aj.)

Obr. 3 a 4 Pohledy na zadní stranu televize značky LG a Samsung

Využití televize při vyučování

Klady využití televize při vyučování

• Působí motivačně

• Působí emocionálně

• Spojení teorie a praxe

• Aktivace žáků při vyučování

• Názornost výuky

Zápory využití televize při vyučování

• Rozptylování a tříštění pozornosti žáků

• Nedostatečně zajímavé téma může způsobit, že se žák začne nudit

Využití televize by mělo být učitelem předem promyšlené a s jasně stanoveným cílem. Níže uvedeny jsou modelové situace, které mohou při výuce nastat.

Televize jako výuková pomůcka

Žáci devátého ročníku právě probírají tematický okruh Využití digitální technologií. A jako jeden prostředek může právě sloužit televize. Žáci se seznámí s jejím ovládáním, funkčností, jednotlivými druhy televizí. A nakonec se mohou podívat i do útrob televize. Pro zajímavost si mohou porovnat vnitřek televizí vyráběných jinými technologiemi.

Televize jako prostředek k projekci výukových a jiných filmů (didaktická technika)

Žáci právě probírají české spisovatele a jedním z těchto spisovatelů je Božena Němcová. Ne všichni žáci samozřejmě četli díla od této spisovatelky. Pro seznámení s jejím dílem můžeme využít filmové zpracování knihy Babička. K televizi jednoduše připojíme video, dvd či ntb a je možné spustit daný film.

Žáci si v rámci Mediální výchovy měli natočit svůj vlastní dokument na dané téma na kameru. Nejjednodušším způsobem, aby tento film viděli i ostatní, je promítnout jej na televizi. K televizi můžeme připojit videokameru a sledovat právě natočený film.

Základní postup zprovoznění

První zprovoznění

Používání televize jistě nebude pro učitele problémem, jelikož pravděpodobně každý z nich doma nějakou televizi má.

Nejdůležitější věc při prvním zprovoznění je přečíst si návod. Neměli bychom zapomínat na připojení antény do správného konektoru a zapojení napájecího kabelu. Pokud chceme televizi používat jako druhý monitor, tak je potřebné zapojit videokabel a případně i kabel do sluchátkového jacku. Dále můžeme připojit zařízení pomocí HDMI kabelu, komponentního kabelu, SCART, D-sub, DVI.

Základní nastavení provedeme pomocí dálkového ovladače, do kterého jsme nezapomněli vložit dvojici baterií. Přístroj nám umožňuje nastavení obrazu, zvuku, času, zámku, základního nastavení a další možnosti. Ladění programů provedeme ručně nebo si zvolíme automatické ladění programů.

Pro další používání televize už stačí pouze zmáčknout tlačítko POWER na ovladači či přímo na přístroji. A dále už se řídit podle samotného ovladače. Pro základní zapojení nám stačí vědět, kam strčit anténu a napájecí kabel. Zapojení je uvedeno na obrázku níže.

Obr. 5 Zapojení antény a napájecího kabelu

Chyby při používání a možné závady zařízení

Použití televize je jednoduché. Zapneme tlačítko POWER, ať už se nachází přímo na televizi nebo na jejím ovladači. Dále už stačí přepínat tlačítka na ovladači na požadovaný televizní kanál. Tudíž by neměl nastat žádný problém. Pokud se již nějaký problém objeví, nejprve se ho pokusíme vyřešit sami. Když na problém nestačíme, bude nejjednodušší obrátit se na odborníka, protože dnešní techniku už sami sotva opravíme.

Dbáme na dodržení několika zásad:

• Nepoužíváme přístroj na extrémně prašných místech

• Přístroj nestavíme na nestabilní podložku

• Nevystavujeme přístroj přímému slunečnímu záření

Možné závady, které mohou nastat:

Nefunguje dálkový ovladač

- Zkontrolujeme, zdali máme správnou polaritu baterií

- Zkontrolujeme, zdali nemáme baterie vybité

- Zkontrolujeme, zdali nám v „cestě“ nestojí nějaký předmět

Televize se náhle vypnula

- Zkontrolujeme, zdali nemáme zapnutý časovač vypnutí

- Zkontrolujeme, zdali nedošlo k výpadku elektrického proudu

Nejde obraz ani zvuk

- Zkontrolujeme, zdali je televize zapnutá

- Zkontrolujeme, zdali je napájecí kabel připojen do elektrické zásuvky

- Zkusíme vyzkoušet jiný kanál. Problém může být ve vysílání

Televize má nekvalitní obraz nebo žádné či málo barev

- Zkusíme upravit barvy v nabídce

- Zkontrolujeme, zdali jsou video kabely správně propojené

Na televizi se objevují vodorovné či svislé pruhy

- Zkontrolujeme, zdali nedochází k místnímu rušení, např. elektrickým zařízením

Obraz běží, ale neslyšíme zvuk

- Zkontrolujeme, zdali nemáme zapnuté tlačítko MUTE

- Zkusíme na ovladači zmačknout tlačítko VOL+ -

- Zkontrolujeme, zdali jsou správně zapojené zvukové kabely

 

Závěr

Vyzkoušejte k televizní obrazovce připojit nějaké další videozařízení a zobrazit jeho video výstup (obraz)

V současném školství se televize využívá velmi často. Obsluhu tohoto digitálního přístroje ovládá každý učitel. Můžeme jí propojit s dalšími externími zařízeními, jako je například DVD, video, digitální fotoaparát, digitální kamera aj. Výuka prostřednictvím televize je pro žáky více zajímavá a poutavá. Žáci mají lepší představu o probíraném učivu a snáze si danou látku zapamatují. Využívají jak sluchový, tak i zrakový kontakt. Proto zapojení televize do výuky určitě není na škodu.

Dnešní moderní televize jsou schopné prezentovat různé druhy mediálního obsahu. Lze k nim připojit například paměťovou kartu, flash disk, externí disk nebo LAN kabel s internetem. Díky těmto novým možnostem můžete při výuce rovnou bez dalšího zařízení prezentovat výukový obsah (prezentace v JPG, výukové filmy) nebo si vychutnávat přístup na různé mediální servery typu youtube.

Kapitolu vypracovala: Michaela Němcová, studentka FPE ZČU. Upravil: Jan Krotký, www.cdmvt.cz

 

Použitá literatura

1. LCD televize [online]. 2002 - 2011 [cit. 2011-06-22]. Dostupný z <http://www.videoplaneta.cz/b/lcd-televize/>.

2. LED televizory: skvělý obraz, který dlouho vydrží a nežere energii [online]. 2011 [cit. 2011-06-22]. Dostupný z <http://www.rady-testy.cz/led-televizory-skvely-obraz-ktery-dlouho-vydrzi-a-nezere-energii>.

3. LG. Owner’s Manual [CD-ROM]. 2009 [cit. 2011-06-23].

4. Plazmová televize [online]. 2011 [cit. 2011-06-22]. Dostupný z <http://www.rady-testy.cz/plazmove-televize>.

5. Plazmová televize je dnes známý pojem. Ale jak to bylo s historií? [online]. 2010 [cit. 2011-06-22]. Dostupný z <http://www.plazma-tv.cz/>.

6. SEGER, J.: Televize – dílo generací, Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1978

7. Televizor[online]. 3. červen 2011 [cit. 2011-06-22]. Dostupný z <http://cs.wikipedia.org/wiki/Televizor>.


Studenti didaktických technologií - fotogalerie

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

laborator20