Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

     _____  __ __     
__ _ | ____| | \/ | __ _
/ _` | | _| | |\/| | / _` |
| (_| | | |___ | | | | | (_| |
\__, | |_____| |_| |_| \__,_|
|___/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Zpětný projektor - pomůcky pro promítání

Kapitoly studijního textu:

Využití při vyučování a přípravě na vyučování

Techniky při užívání fólií

Zásady používání zpětného projektoru ve výuce

Základní postup zprovoznění

Časté chyby a závady

Doporučené výukové kurzy:

Základy práce v programu Inkscape

- Tento kurz je koncipován pro začátečníky a je rozdělen do 6 jednoduchých lekcí. V těchto lekcích uvidíte jak snadno se s tímto vektorovým editorem pracuje, jak se používají jeho nástroje nebo vkládá rastrová grafika. Pomocí programu inkscape můžete snadno vytvářet složitější grafické návrhy, pracovní listy, kalendáře, výkresy nebo promítací fólie atd. Inkscape je zdarma a ke stažení např. na www.slunecnice.cz

Doplňkové materiály:

Ukázky - pracovní listy vytvořené v programu Inkscape


Úvod

Zpětný projektor je v dnešní době snad již na každé škole a každý učitel s ním už někdy jistě pracoval. Ve srovnání s tabulí má mnoho výhod. Můžete do něj vkládat složité fólie s nákresy či popisy, které byste nemohli zhotovit na tabuli, což ušetří učiteli mnoho času, který může věnovat žákům. Další výhodou je to, že na rozdíl od tabule je učitel ke svým žákům čelem a má tak přehled o tom, co se děje ve třídě.

V posledních letech je však díky integrování počítačů do školství ve velkém nahrazován interaktivními tabulemi či vizualizéry. Zpětný projektor má s vizualizérem velmi společného, provoz zpětného projektoru je však jednodušší a levnější.

Zpětné projektory můžeme zakoupit v několika provedeních. Nejčastěji je používán stolní transmisní projektor, který je určen pro všechny typy prostor. Používají se zde dvě halogenové lampy s modulem pro rychlou výměnu lampy, který umožňuje pokračovat v prezentaci bez přerušení i v případě poruchy lampy. Dalším typem projektoru jsou přenosné reflexivní projektory, ty jsou praktické na cesty. Tyto projektory mají malé rozměry, nízkou hmotnost a dostatečný světelný výkon.

Parametry zpětných projektorů: Stolní projektory mají hmotnost od 8 do 14 kg v závislosti na vybavení. Světelný výkon se pohybuje v rozmezí 2500 lm – 9500 lm (světelný zdroj metalhalogenidová výbojka) a cena od 4 500 Kč do 15 000 Kč.

  

Obr. 1 a 2 Zpětný projektor značky MEOTAR

Přenosné projektory mají hmotnost od 4 do 8 kg v závislosti na vybavení. Světelný výkon je srovnatelný se stolními projektory a cena se pohybuje v rozmezí 10 000 Kč – 13 000 kč.

Parametry zpětných projektorů, kterých bychom se měli při nákupu řídit, jsou: počet žárovek (většinou dvě 24V/250W nebo 36V/400W), počet čoček a hmotnost.

Obr. 3 a 4 Přenosný (skládací) zpětný projektor

Využití při vyučování a přípravě na vyučování

Jak již bylo zmíněno, zpětný projektor svým způsobem nahrazuje tabuli. Jednou z největších výhod je to, že si může učitel připravit folie již předem a neztrácet tak drahocenný čas při hodině. Fólie si také může jednoduše uchovávat a využít v dalších letech. Na rozdíl od tabule můžeme na fólie připravit složité popisy či nákresy, je možné na ně kopírovat části knih nebo obrázky.

Výroba profesionálně vypadajících fólií není těžká. Informace na ně můžeme buď sami psát, kopírovat nebo tisknout. Je však třeba držet se několika základních pravidel:

- Při psaní je vhodné vložit si pod fólii čtverečkovaný nebo linkovaný papír

- Složitější nákresy si nejprve zhotovíme na papír a poté obkreslíme na fólii

- Je třeba, aby písmo bylo větší než běžný rukopis a dobře čitelné

- Důležitá je taktéž grafická úprava

    o Fólie by měla používat co nejméně slov (psát pouze bodově)

    o Měla by mít jistý řád

    o Měla by na první pohled zaujmout

- Příliš mnoho barev na fólii může být matoucí, pokud ovšem nemá každá barva svůj daný účel

- Důležitá slova by měla být zvýrazněna jinou barvou či silnějším fixem

Další nespornou výhodou fólií je to, že z fólie je možné kopírovat na běžný papír. Učitel tak může žákům poznámky z fólií snadno předat a žáci se při hodině zaměří pouze na poslech přednášky a nemusí se soustředit zapisováním.

Techniky při užívání fólií:

1) překrývání: Tato metoda využívá průsvitnosti fólií a dovoluje tak rozdělit složitý diagram či obrázek na jednotlivé části a ukazovat je postupně. Například u funkcí může učitel nejprve ukázat základní průběh funkce, poté na ni přiložit fólii z funkcí posunutou, atd. Žáci si tak lépe představí návaznost jednotlivých kroků a nakonec vidí celkový výsledek.

2) kombinovaná technika: Je založena na překrývání dvou fólií. Na jedné je napsán text a druhá je čistá. Je tak možné vpisovat na čistou fólii další údaje, aniž si zničíme základní text na první fólii. Žáci však vidí vše v jednom sledu.

3) odhalování: Je to velmi účinná metoda, kdy učitel zakryje část textu či obrázku a odhaluje jej postupně. Tato metoda je vhodná u vysvětlování složitějších témat.

Obr. 5 Vytvořené nebo zakoupené prezentační materiály

Na zpětný projektor je možné také pokládat různé předměty. Například rentgenové snímky mají u žáků velký úspěch. Tohoto je možno využít při rýsování, kdy na plochu umístíme pravítka či úhloměry a žáci tak jasně vidí, jak postupovat (pravítka a úhloměry však musí být z průhledného plastu). Taktéž můžeme jednoduše ukázat siluetu jakéhokoliv předmětu.

Další možností je na zpětný projektor položit pohyblivou učební pomůcku z průhledného plastu (příklad jedné takové pomůcky je na obrázku), na které je možné předvést činnost některého složitějšího zařízení. Takovéto pomůcky je vhodné používat ve fyzice a jí podobných oborech.

Zásady používání zpětného projektoru ve výuce

Mezi hlavní zásady, kterých by se měl učitel držet, aby bylo používání zpětného projektoru účinné, patří postoj k projektoru. Učitel by měl stát čelem k žákům tak, aby jim nezastiňoval promítací plochu. Svoje poznámky by měl adresovat žákům, nikoli promítacímu plátnu. Problém může nastat u učitele, který píše levou rukou a při psaní tak stíní text. U takovéhoto učitele je výhodnější připravit si text předem a při hodině jej buď ukázat celý, nebo postupně odkrývat.

Obr. 6 Chyby při projekci

Na obrázku vidíme, že učitel sice stojí čelem k třídě a sleduje text na fólii nikoli na plátně, ale svým postojem částečně stíní obraz na plátně. Taktéž není vidět, co učitel píše, jelikož píše levou rukou a zakrývá tak text.

Základní postup zprovoznění

- Sklopte systém čoček (zrcadel) tak, abyste správně umístili text na plátno

- Přesvědčte se, že je kabel veden bezpečně

- Zapněte přístroj pomocí přepínacího knoflíku (některé přístroje se zprovozňují pomocí páčky)

- Nastavte vhodnou velikost obrazu – změnu je možno provést buďto nastavením čoček nebo posunutím přístroje (blíže k plátnu = zmenšení, dále od plátna = zvětšení obrazu)

- Zaostřete obraz – u některých přístrojů se obraz zaostřuje otáčením knoflíku, který pohybuje systémem čoček u jiných otáčením samotných zrcadel

- Zvolte správnou intenzitu osvětlení – u ovládacího mechanismu bývá přepínač mezi dvěma možnosti (tlumenější a jasnější osvětlení)

- Nyní je přístroj připraven k používání

Časté chyby a závady

Nejčastější chybou používání zpětného projektoru je zkreslený obraz. Obraz na plátně je v horní části rozšířen a navíc není jedna část obrazu dokonale zaostřena. Toto je způsobeno špatně zvoleným plátnem. Ideálně by mělo být plátno nakloněno k projektoru, aby paprsky vycházející z projektoru byly stejně vzdáleny.

Obr. 7 Schéma projekce

Další ze závad, která je často způsobena nevhodným zacházením s projektorem, je prasklá žárovka. To se obvykle stává, pokud se pohybovalo se zapnutým projektorem nebo s dosud horkou žárovkou. Některé přístroje jsou vybaveny páčkou, kterou zapojíme náhradní žárovku, kterou mají již uvnitř. Nemusíme tak zdlouhavě montovat novou a zdržovat se tak ve výkladu.

Obr. 8 Detail žárovky a výměnného mechanismu

Pokud však nevlastníme přístroj vybavený náhradní žárovkou, odpojíme před otevřením přívodní šňůry. Musíme počítat s tím, že prasklá žárovka bude horká, nebereme proto žárovku rovnou do ruky, ale počkáme, dokud nevychladne nebo si pomůžeme hadříkem. Do čistého hadříku bereme i novou žárovku, protože stopy po prstech snižují životnost.

Na zpětném projektoru se mohou vyskytnout i další závady, ty však odstraňují především k tomuto povolané osoby. Jedná se o závady typu:

- Nejde zaostřit obraz: pokud nepomůže manuální ostření ani posunutí přístroje dále od plátna a nejedná se o rozostření z důvodu zkresleného obrazu, musí povolaná osoba seřídit optiku.

- Obraz na plátně je barevný, i když být nemá: Jde o tak zvané zbarvení okrajů. Ve většině případů tuto závadu napravíme změnou vzdálenosti od plátna. Jestliže posunutím problém neodstraníme, přístroj dáme do servisu

- Část obrazu je příliš jasná: tuto závadu lze odstranit buď seřízením optiky, nebo výměnou žárovky

Závěr

Kapitolu vypracovala: Kateřina Šmausová, studentka FPE ZČU. Upravil: Jan Krotký, www.cdmvt.cz

Použitá literatura

Petty Geoffrey: Moderní vyučování, Portál 2004, ISBN: 978-80-7367-427-4

 


Ukázky - pracovní listy vytvořené v programu Inkscape

Při tisku na průhlednou fólii lze i takovéto pomůcky promítat prostřednictvím zpětného projektoru viz výukové video k tomuto tématu.

Tyto materiály jsou součástí publikace Člověk a svět práce na ZŠ, kterou vydává nakladatelství RAABE

 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

200906121149_IMG_4238 (800 x 600)