Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

         ____  _  _ 
__ __ __ _ | _ \ | \ | |
\ \ / / / _` | | |_) | | \| |
\ V / | (_| | | _ < | |\ |
\_/ \__, | |_| \_\ |_| \_|
|___/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Digitální videokamera - tvorba vlastního videopořadu

Kapitoly studijního textu:

Parametry běžně dostupných přístrojů

Kvalita záznamu a rozlišení

Záznamová média

Další parametry digitálních videokamer

Jak natáčet ?

Využití kamery ve výuce

Doporučené výukové kurzy:

Video pro každého - stručný tutoriál pro začátečníky

- Autor kurzu představuje základní techniky používané při natáčení jednoduchého filmu, uvádí čtenáře do problematiky potřebného vybavení a seznamuje s možnostmi střihu videa v počítači v programech MovieMaker a Pinnacle studio.

Doplňkové materiály:

Studenti didaktických technologií - fotogalerie

Ukázky natočeného a zpracovaného výukového videa

 


Úvod

V této kapitole se budeme zabývat hlavně principem, funkcí a parametry digitálních kamer, nebo-li camcorderů. Kromě těchto informací práce zahrnuje, mimo jiné, i stručný pohled na vývoj videokamer od éry analogových přístrojů a popis častých chyb při používání. Z historie Pokud se ponoříme do samých počátků historie záznamových zařízení pohyblivého obrazu, ocitneme se až v roce 1874. V té době se objevil vynález zvaný astronomický revolver, zařízení, které se opravdu podobalo zbrani. S pomocí hodinového stroje otáčel vynález kruhovou fotografickou deskou, na níž se v časovém intervalu ukládaly jednotlivé snímky. [1]

Obr. 1 Fotografická ručnice                                                                Obr. 2 Let pelikána zachycený fotografickou ručnicí

Další velký rozvoj v oblasti kamer přišel s vynálezem celuloidového filmu, který vystřídal otočnou fotografickou desku a stal se hlavním záznamovým médiem. Tento film měl šířku 35 mm a boční děrování, které zaručovalo přesnější posun filmu. Další zdokonalení pak zajistil vynález kinematografu v roce 1895, kdy se z čistě záznamového zařízení stalo zařízení projekční. V této době se řešil zvukový doprovod používáním gramofonových desek, které později nahradil optický záznam zvukové stopy přímo na okraji filmu. Později byl záznam vylepšen o možnost pořizování barevných snímků. Významným technologickým milníkem ve vývoji kamer byl v roce 1953 vynález magnetického záznamu obrazu. Od této doby se začaly kamery dělit na klasické filmové a na kamery se záznamem na magnetický pásek. Uživatelský komfort poté ještě zvýšil výrobek značky JVC a to systém VHS a jeho zmenšená verze VHS-C. Souběžně s vývojem systému VHS běžel i vývoj prvních digitálních záznamových zařízení. Nicméně VHS systém se stal standardem a na digitálním záznamu se tak ještě téměř čtvrt století pracovalo. V roce 1995 se pak objevily první digitální standardy, díky kterým byla tato zařízení vhodná i pro domácí využití.

Parametry běžně dostupných přístrojů

Na trhu je v současné době k dispozici velmi široká nabídka videokamer s různými parametry a pro různou cílovou skupinu. Proto je velmi důležité před nákupem takového zařízení pečlivě uvážit, jaké jsou naše nároky a k čemu budeme kameru nejvíce používat. U digitálních kamer by nás mělo zajímat, do jaké nahrávají kvality, jak velké a kolik mají snímacích čipů a na jaký typ média ukládá snímané video. Velmi důležitý parametr je, jestli je kamera schopna natáčet do obrazového standardu PAL. To by sice mělo být samozřejmostí, ale například u zařízení dovážených z USA je lepší být opatrný, neboť se tam používá standard NTSC.

 

Obr. 3 Povrch snímacího čipu CCD                                            Obr. 4 Schéma rozkladu přes optický hranol

Snímací čip

Snímací čip je součástka, díky které můžeme na kameru nahrávat video. Kamery pak většinou mají 1 nebo 3 čipy v závislosti na ceně zařízení a jeho kategorii. Tento čip je pokryt miniaturními snímacími senzory. Na čip se jich pak vejde 300 - 500 tisíc. Pokud je kamera vybavena jen jedním čipem, je snímaný obraz přiváděn přes filtrační folii na čip, který pak snímá všechny tři barevné složky modelu RGB. Dražší modely kamer pak bývají vybaveny třemi čipy. V tomto případě je pak snímané video přiváděno na optický hranol, který od sebe oddělí barevné složky obrazu a každou přivede na samostatný snímač. Každý snímač je tedy určen pro jednu barvu. Proto je záznam ze tříčipové kamery vždy kvalitnější než z jednočipové. Mimo čipy CCD jsou vyráběny i kamery s čipem založeným na technologii CMOS. Tyto snímače se vyznačují především vyšší dynamikou záznamu, ale na rozdíl od CCD nezaznamenávají tak kvalitně barvy.

Kvalita záznamu a rozlišení

DV

Dlouhou dobu platila jako standard pro zaznamenávání videa kvalita DV (digital video) a nahrané video mělo rozlišení 704x576 px, 720x576 px při poměru stran 16:9. Na kvalitě záznamu se dále velmi podílí počet a velikost snímacích prvků. Zde platí, že video zachycené tříčipovou kamerou bude ostřejší a bude mít jasnější a věrnější barvy.

HDV

Tato zkratka znamená High Definition Video. Je to video formát určený přímo pro kamery, který popisuje definuje jak záznam, tak parametry videa. Díky podobné zkratce je často zaměňován s HD. Zkratka znamená High Definion a zahrnuje všechny video systémy s vysokým rozlišením včetně nekomprimovaných. Rozlišení vychází z HD, buď 1280x720 nebo 1440x1080 bodů jak pro NTSC, tak pro PAL. Prvně jmenovaný formát je progresivní nebo chcete-li neprokládaný (označuje se jako 720p nebo HD1) a definuje počet (celých) snímků za vteřinu 25, 29.97, 50 a 59.94sn/s (25p, 30p, 50p, 60p), druhý je prokládaný (označovaný jako 1080i nebo HD2) a umožňuje použít 50 nebo 59.94 půlsnímků za vteřinu (50i a 60i). Nesmíme opomenout ani poměr stran, který je vždy 16:9, oproti DV, kde bylo možné 4:3 i 16:9.[2]

Záznamová média

Paměťové karty

Kamery založené na těchto záznamových médiích se vyznačují především svými kompaktními rozměry a běžně jsou schopné zaznamenávat video do HDV. Paměťové karty jsou velmi malé a energeticky málo náročné, opakovaně přepisovatelná média. Nejčastěji jsou využívané SD a SDHC karty, které dosahují kapacit až několik desítek GB.

Magnetický pásek

Kamery se záznamem na magnetický pásek používají jako médium miniDV kazetu, na kterou lze ukládat jak do DV, tak do HDV. Na kazetu se vejde kolem jedné hodiny záznamu. MiniDV kazeta je stále velmi rozšířené médium a používá se i u moderních kamer.

DVD

Kamery zaznamenávající na DVD disky mají vestavěnou optickou mechaniku a natočená data zaznamenávají v digitální podobě na DVD disk. Tento disk má v průměru 80mm a kapacitu 1,4 GB. Velkou výhodou tohoto systému je možnost použít disk z kamery rovnou do PC či DVD přehrávače. Nevýhodou ovšem je náchylnost mechaniky k poškozením nebo zanesením optické části prachem. Ani DVD disky nepatří k nejtrvanlivějším médiím, neboť jsou velmi náchylné k mechanickému poškození.

HDD

Tento druh kamer ukládá natáčené video přímo na vestavěný pevný disk. Tento systém je velmi oblíbený pro snadnou manipulaci s natočenými záběry a možností dlouhého záznamu. Ta odpovídá velikosti vestavěného disku. V současné době jsou běžné i kapacity přesahující 160 GB a mimo klasických disků jsou do kamer montovány i disky SSD, které fungují na stejném systému jako Flash Paměti. Nicméně při koupi této kamery je třeba mít na mysli, jak je zařízení jako pevný disk náchylné na otřesy a mechanická poškození.

Blue Ray

Nejnovějším typem záznamových médií je Blue Ray disk. Průměr tohoto disku je 8 cm a kapacita 7,5 GB. Na jeden disk se vejde 1 hodina ve FullHD kvalitě. Toto médium zatím ještě není masově rozšířené a na svůj boom zatím čeká.

Jedná se o relativně dlouhou kapitolu plnou teorie, dejte si přestávku 5 minut a pak se podívejte na ukázky didaktických filmů pod výukovým textem. Pak můžete pokračovat.

 

Další parametry digitálních videokamer

Režimy ostření

Digitální videokamery mají dle své kategorie buď ostření plně automatické, či jsou vybaveny ještě režimem manuálním. Kamery s automatickým ostřením obsahují infračervený laser, kterým zaměří snímaný objekt a pomocí motorku obraz patřičně zaostří. Manuální ostření pak probíhá otáčením kroužku na objektivu, a tím dojde k nastavení čoček objektivu do námi chtěné polohy.

Zoom

Zoom nebo-li transfokátor nám zajišťuje možnost přiblížit si natáčený objekt. U transfokátorů rozlišujeme dva druhy a to zoom optický a digitální. Optický zoom funguje na principu změny ohniskové vzdálenosti u čoček objektivu, tím dojde ke zvětšení obrazu. U běžných kamer umožňuje optické přiblížení zvětšit si snímaný předmět až 26x či 30x. Na rozdíl od digitálního přibližování obraz neztrácí kvalitu. Digitální zoom funguje na bázi digitálního zvětšení výřezu. Použití toho druhu přibližování se však nedoporučuje, neboť velmi zhoršuje kvalitu zaznamenávaného videa.

Stabilizátor obrazu

Snažíme-li se s kamerou udělat nějaký dynamičtější záběr, většinou brzy zjistíme, že obraz není zdaleka tak stabilní, jak jsme si představovali. Zejména pokud jsme použili i transfokátor. A právě proto začal vývoj stabilizátorů obrazu. Stabilizátory opět dělíme na optické a digitální. Optické stabilizátory jsou většinou založené na pohyblivé čočce uvnitř objektivu. Díky volnému uložení může čočka kompenzovat a zmírňovat vliv otřesů, a tím zajišťuje stabilnější obraz. Tyto stabilizátory jsou součásti dražších kamer. Digitální stabilizátory pracují na podobném principu jako digitální zoom. Základ je tedy opět v práci s výřezem z natočených dat, který je posouván a tím dochází k jeho stabilizaci.

Display vs klasický hledáček

V době analogových kamer byly všechny přistroje vybaveny optickým hledáčkem, přes který kameraman kontroloval obsah záběru. S nástupem digitálních technologií vystřídaly optické hledáčky LCD displaye. Tyto displaye mají uhlopříčku 3-5" a v mnohém usnadňují používání kamery. Nejen, že nám dávají větší volnost manipulace s kamerou, ale díky novým trendům a dotykovým displayům můžeme přes LCD celou kameru i ovládat. Více funkcí však znamená i větší spotřebu energie, a proto je klasický hledáček stále ceněnou součástí kamery.

Další parametry a možnosti kamer

Digitální kamera je zařízení velice složité a povětšinou je k ní dostupné velké množství příslušenství. Zde už se pak musíme rozhodnout, co konkrétně od své videokamery očekáváme. V této práci zmíním například tyto:

Výstup na externí mikrofon - Tento výstup se nám hodí, pokud se chystáme více pracovat se zvukovou stopou. Kamery sice bývají vybaveny poměrně kvalitními mikrofony schopnými pořizovat stereofonní záznam, nicméně točíme-li například rozhovor, integrovaný mikrofon nám stačit nebude. Tímto vstupem bývají vybaveny profesionálnější modely. Vstup bývá realizován buď pomocí konektoru typu jack nebo klasickým, mikrofonním tříkolíkovým konektorem.

Závit pro přidání předsádky - Spoustu možností při natáčení nám otevře závit pro předsádku k objektivu. Předsádka je vlastně čočka, která mění vlastnosti objektivu. K dispozici jich máme nepřeberné množství. Mezi základní vybavení by měla patřit předsádka širokoúhlá, která značně zvětší šířku záběru. Dále jsou k dispozici makro předsádky či třeba tzv. rybí oko, které je tvořeno vypouklou čočkou a úhel záběru je kolem 135 a více stupňů. Rybí oko sice deformuje obraz, ale například pro natáčení sportovních videí je naprosto nepostradatelné, protože díky super velké šířce záběru může být kameraman velmi blízko

Dálkové ovládání - Dálkový ovladač je velice užitečný, chceme-li např. použít při natáčení zoom. Pokud máme kameru připevněnou na stativu a dálkové ovládání v ruce, získáme neroztřesený záběr. Na dálkovém ovladači většinou najdeme všechny potřebné ovládací prvky nezbytné pro používání kamery.

Přídavné světlo - Natáčení v horších světelných podmínkách je problém. Z toho důvodu bývají kamery vybaveny konektorem pro připojení externího reflektoru. Tato světla bývají buď napájena z akumulátoru kamery nebo mají vlastní zdroj energie a na kameře jsou pouze uchycena. V současné době je velký trend používat na přisvícení záběru LED panely. Toto zařízení je tvořeno maticí cca 70 a více vysoce svítivých bílých LED diod.

Obr. 5 Přídavný hledáček, kamera se směrovým mikrofonem, širokoúhlá předsádka, přídavná LED reflektor

Jak natáčet ?

Ani nejlepší kamera nenahradí dobrého kameramana. Proto by si každý, kdo si pořizuje takovéto zařízení, měl prostudovat zásady práce s kamerou. Důležité je pokud začínáme a nemáme veškeré potřebné vybavení, jako je třeba stativ, dodržet několik základních pravidel.

V první řadě je třeba dobře si rozmyslet, jak má celkový snímek vypadat. Není třeba vytvářet kompletní scénář, to je u natáčení například dovolené prakticky nemožné, ale spíše si v několika bodech rozmyslet jak by mělo video vypadat. To nám pak usnadní celé natáčení i následný střih. Ještě předtím než se pustíme do natáčení, je vhodné prohlédnout si důkladně celou scénu a promyslet si a vybrat, co budeme točit.

Pokud s natáčením začínáme a nemáme ještě všechno potřebné vybavení, jako například kvalitní stativ, doporučuji natáčet spíše kratší, statické záběry. Tím se zvětší části eliminují „rozlítané“ a chaotické záběry, které ve videu nepůsobí dobře. Pokud chceme mít video dynamičtější, můžeme ho trochu okořenit lehkým plynulým nájezdem, ale i zde platí, že méně je někdy více.

Velmi častou chybou při natáčení je přílišné používání funkce zoom. Mnoho začínajících kameramanů používá zoom během pořizování záběru. Jistě, někdy se tomu člověk prostě neubrání, ale je vždy lepší si záběr přiblížit předtím, než zapneme nahrávání a až poté scénu natočit. Tím se vyhneme chaotickým záběrům a video pak bude působit lépe. Dále je třeba si uvědomit, že čím více obraz přiblížíme, tím těžší je udržet kameru, aby se neklepala. Při přiblížení větším než cca 10x je to prakticky nemožné. Proto je důležité používat při práci se zoomem stativ.

Další věcí, před kterou by se měl mít kameraman na pozoru, jsou jeho komentáře. Z vlastních zkušenosti víme, jak dokáže rozčílit povedený záběr, který naruší a prakticky znehodnotí kameramanův proslov. Zde se pak musíte rozhodnout, zda proslov ve videu nevadí nebo se vzdát minimálně části zvukové stopy.

Amatérský film

Chceme-li natočit snímek, který by se měl alespoň vzdáleně podobat filmu, budeme potřebovat více vybavení než jen kameru a stativ. Nezbytnou věcí je externí směrový mikrofon, který by měl být připojen k jinému nahrávacímu zařízení než přímo ke kameře. Tím dáme zvukaři dostatečnou volnost a nemusí být těsné blízkosti u kameramana.

Používáme-li externí záznam zvuku, neobejdeme se ani bez klapky. Klapka, mimo toho že slouží k identifikaci záběrů a pořízených zvukových stop, je nezbytná pro synchronizaci zvuku a videa při střihu. Sesazení těchto dvou stop se provádí podle zvukového přepalu, který je způsoben zvukem klapky. Velmi důležitou věcí je osvětlení scény. To je nezbytné, chceme-li mít záběry pěkně barevné. K nasvícení scény se má používat měkké bílé světlo, ale v případě nouze postačí i klasický halogen. Natáčení filmu je velice komplikovaná a časově náročná práce, proto by se neměla podcenit příprava. Je tedy velmi vhodné mít kromě klasického scénáře, který obsahuje repliky postav, ještě scénář technický, kde je podrobně rozepsán záběr po záběru s označením, pozicí kameramana a druhem záběru.

Úryvek z technického scénáře:

2.ag - polodetail na Jimmyho a Larryho, Jimmy odchází

2.ah - detail na Chada

2.ai - Larry, Chad a Bob - celek- postavy proti zdi

Využití kamery ve výuce

Využití digitálních videokamer ve školství je velmi moderní a přínosné, a to jak z pohledu učitele, tak i z pozice žáka.

Z pohledu žáka

Práce s kamerou při výuce přináší mnoho nových témat, například k tvorbě projektů, při kterých se žáci naučí vytvářet a zpracovávat video. Disponuje-li škola kamerou a střihovým softwarem, příležitosti k natáčení se vždycky najdou. Může jít například o vytvoření reportáže z nějaké školní události. Svěřená kamera podnítí v žácích kreativní schopnosti, pozitivně ovlivní motivaci a v neposlední řadě jim přidá cenné dovednosti. K samotnému natáčení považuji za dostatečné vybavení miniDV kameru a stativ. Pro střih je pak třeba výkonnější PC s velkým diskem a alespoň s dvoujádrovým procesorem. V oblasti střihového softwaru máme k dispozici celou řadu produktů, z nichž bych pro použití na základní škole doporučil Pinnacle studio. Tento program vyniká svým intuitivním ovládáním a příjemným grafickým rozhraním. Pro práci s videem nabízí všechny základní funkce jako střih, různé druhy přechodů, dvě audio a dvě video stopy a mnoho dalšího.

Z pohledu učitele

Z pohledu učitele má kamera také široké využití a ocení ji zejména při používání různých aktivizačních metod výuky. Například při učení metodou didaktických her se použití kamery přímo vybízí, protože poté mohou žáci společně s vyučujícím zpětně analyzovat předchozí výuku. Dále je vhodná k pořizování různých výstupů ze školních činností, modelových situací či virtuálních hospitací. V takovém případě nám stačí pouze kamera a televize, se kterou se propojí.

Vyhledejte na internetu nějakou databázi výukových videí.

 

Obr. 6 a 7 Děti a učitel při použití kamery

Závěr

Téma digitálních kamer je natolik rozsáhlé, že je prakticky nemožné ho vyčerpat v kapitole o tomto rozsahu. Nejprve jsme se zaměřili na pohled do historie a na vývoj videokamer. Velká část práce pak popisuje kritéria, podle kterých by měl postupovat potenciální zájemce o koupi digitální kamery. Je zde popsána celá řada parametrů a přídavných komponentů, které můžeme při práci s kamerou potřebovat. Celá kapitola je pak věnována použití videokamer ve výuce, a to jak z pohledu žáka, tak i učitele. Zbytek textu je pak věnován základním zásadám práce s kamerou a radám, které se mohou hodit, natáčíme-li nějaký amatérský snímek. Zde autor čerpal hlavně ze svých zkušeností získaných při natáčení amatérských filmů Bratrstvo meče, Pomsta šíleného fantóma, Last Schift (Poslední služba) a Klikaři. Tato Fotografie produktů a schémat jsou získané na internetu, fotografie z praxe jsou pak z vlastní produkce.

Kapitolu vypracoval: Tomáš Voříšek, student FPE ZČU. Upravil: Jan Krotký, www.cdmvt.cz

 

Použitá literatura

HOSZOWSKI, Mgr. Radek . MOŽNOSTI VYUŽITÍ DIGITÁLNÍ KAMERY : METODIKA VÝUKY [online]. Hranice : 2005. 24 s. Diplomová práce. SSOŠ Hranice. Dostupné z WWW: <www.ssos.cz/uploads/download/sipvz/dig_kamery.pdf>.

[1] KASAL, Jaroslav . Cesta do hlubin digitální kamery : - jak pracuje digitální kamera. PCWorld [online]. 01.02.2002, 1, [cit. 2011-05-21]. Dostupný z WWW: <http://pcworld.cz/hardware/cesta-do-hlubin-digitalni-kamery-jak-pracuje-digitalni-kamera-12943>.

Digitální videokamery : informace o videokamerách [online]. 2008 [cit. 2011-05-21]. Technické informace. Dostupné z WWW: <http://www.digitalnivideokamery.cz/index.php?id=technicke-informace>.

Rady-Testy : Průvodce spotřebitele [online]. 2007 [cit. 2011-05-21]. Jak vybírat domácí kameru? Alfou i omegou je kvalitní snímač. Dostupné z WWW: <http://www.rady-testy.cz/jak-vybirat-domaci-kameru-alfou-i-omegou-je-kvalitni-snimac>.

TV Freak : Natoč to [online]. 2005 [cit. 2011-05-21]. Úvod do HDV. Dostupné z WWW: <http://www.tvfreak.cz/art_doc-DAD437640571E108C125727C005943DB.html?lotus=1&Highlight=0,%C3%BAvod,od,hdv>.

[2] TV Freak : Natoč to [online]. 2005 [cit. 2011-05-21]. Úvod do HDV. Dostupné z WWW: <http://www.tvfreak.cz/art_doc-DAD437640571E108C125727C005943DB.html?lotus=1&Highlight=0,%C3%BAvod,od,hdv>.

Digitální videokamery : informace o videokamerách [online]. 2008 [cit. 2011-05-22]. Jak správně natáčet. Dostupné z WWW: <http://www.digitalnivideokamery.cz/index.php?id=jak-spravn-nataet-digitalni-videokamerou>.

DVOŘÁKOVÁ , Martina . VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ V RÁMCI VÝUKY CIZÍHO JAZYKA : NĚMECKÝ JAZYK [online]. České Budějovice, 2008 . 103 s. Diplomová práce. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH . Dostupné z WWW: <theses.cz/id/16j7i9/downloadPraceContent_adipIdno_12511>

 


Studenti didaktických technologií - fotogalerie

 

 

Ukázky natočeného a zpracovaného výukového videa

 

 

 

 

 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

200810161856_PICT0097 (640 x 480)