Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

   _      _    ____ 
/ \ ___ | |__ | __ )
/ _ \ / __| | '_ \ | _ \
/ ___ \ \__ \ | | | | | |_) |
/_/ \_\ |___/ |_| |_| |____/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Technické výukové prostředky - didaktická technika

Úvod

Didaktické prostředky

Podle J. Maňáka jsou didaktické prostředky „Předměty a jevy sloužící k dosažení vytyčených cílů. Prostředky v širokém smyslu zahrnují vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacích cílů.“ „K didaktickým prostředkům patří i materiální prostředky zajišťující, podmiňující a zefektivňující průběh vyučovacího procesu“. (Maňák, 2003)

Obr. 1 Pozice didaktických prostředků v procesu výuky dle J. Maňáka

Obr. 2 Dělení didaktických prostředků dle J. Gerschwindera

Didaktické prostředky můžeme dělit na materiální a nemateriální. Za nemateriální didaktické prostředky jsou považovány vyučovací metody, organizační formy nebo vyučovací zásady. Do materiálních didaktických prostředků zahrneme vyučovací pomůcky, žákovské potřeby a technické výukové prostředky. (Gerschwinder, 1995) Učební pomůcku nám charakterizuje například J. Průcha jako: „učební pomůcka je tradiční označení pro objekty, předměty zprostředkující nebo napodobující realitu, napomáhající větší názornosti nebo usnadňující výuku.“ (Průcha, 2004). Za technické výukové prostředky je považována tzv. didaktická technika neboli různá auditivni, audiovizuální, řídící a kontrolní technika aj.

V. Rambousek dělí materiální didaktické prostředky detailněji než J Gerschwinder a to konkrétních šesti kategorií (Rambousek, 1989):

1. Učební pomůcky (učebnice, modely, výukové programy a prezentace, audio a video záznamy atd.)

2. Metodické pomůcky (materiály pro učitele: metodické příručky, literatura atd.)

3. Zařízení (školní nábytek, nářadí, měřící a laboratorní přístroje atd.)

4. Didaktická technika (zařízení pro prezentaci učebních pomůcek, viz odstavec výše)

5. Školní potřeby (spotřební nebo krátkodobý charakter, sešity, psací potřeby atd.)

6. Výukové prostory (učebny, tělocvičny, hřiště atd.)

Závěr

„didaktické prostředky se vyvíjejí v závislosti na dosaženém stupni civilizace, kultury a techniky.“ (Maňák, 2003)

Kapitolu vypracoval: Jan Krotký, www.cdmvt.cz

Použitá literatura a zdroje

PRŮCHA, J., MAREŠ, J., WALTEROVÁ, E. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2004, ISBN 80-7178-772-8

GESCHWINDER, J.; RŮŽIČKA, E.; RŮŽIČKOVÁ, B.: Technické prostředky ve výuce. Olomouc: UP, 1995. ISBN 80-706-7584-5. 16

RAMBOUSEK, V., a kol.: Technické výukové prostředky. Praha: SPN, 1989.

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

laborator42