Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

  _  __  _   _   _   __  __ 
| |/ / | | | | | | | \/ |
| ' / | | | | | | | |\/| |
| . \ | | | |_| | | | | |
|_|\_\ |_| \___/ |_| |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Kgeography v.0.7.0

Název programu: Kgeography v.0.7.0 Pro platformu KDE 4.7.2 „release 5“

Výrobce/dodavatel: Albert Astals Cid

Orientační cena: GNU-GPL v.2.0, zdarma.

Rok vydání: testováno k prosinci 2011


Anotace: Platformy a možnost získání: OS Linux prostředí KDE 4, lze provozovat i v KDE3 (starší verzi) a v Gnome při doinstalování příslušných knihoven. Spolu s balíky KDE Windows Initiative (http://windows.kde.org/) možno nainstalovat a provozovat v OS Windows. Sama instalace: http://techbase.kde.org/Projects/KDE_on_Windows/Installation Web: Součást projektu KDEdu http://edu.kde.org/kgeography/ Znalostní báze: http://userbase.kde.org/KGeography

Didaktické aspekty Slovní hodnocení Body
Shoda s RVP Ano, budeme-li vybírat jen příslušné lokality a kritéria z nabídky. 3
Motivace žáka k práci Spíše průměrná, vyžaduje žáka jenž k aplikaci usedá již dostatečně motivován. Spíše technické a věcné provedení. Srovnatelné se staršími produkty Terasoftu. 3
Použité didaktické metody Vzhledem k obsahu aplikace a jejímu určení téměř vyčerpávající: Označení státu na mapě podle jeho názvu. Fyzické umístění obrysu státu do obrysu ve slepé mapě s jeho pojmenováním. Anketní otázka - výběr textu z více možností (Vyber k hlavnímu městu stát a naopak). Výběr státu z několika možností podle zobrazené vlajky. Výběr správné vlajky z nabídky několika vlajek k názvu země. Prohlídka mapy (Poklikáním lze zobrazit informace) 3
Přiměřenost věku žáků Pro žáky od 5. tříd zcela přiměřené, pokud budou mít přesně zadány konkrétní mapy pro výběr (regiony Angoly jsou skutečně nad rámec). 4
Zpětná vazba Žák je konfrontován s chybou, po skončení testování se dozví správné výsledky a kde udělal chybu. 3
     
Technické aspekty programu Slovní hodnocení Body
Obtížnost instalace V případě, že je na PC nainstalován OS Linux, je instalace velmi snadná výběrem z příslušného repozitáře KDE. Lze samozřejmě instalovat pomocí kompilace balíčku (pro velmi zkušené). V případě instalace na OS Windows skrze prostředí KDE Windows Initiative vyžadována určitá míra zručnosti a zkušenosti uživatele, v zásadě však odpovídá nárokům běžné instalace. 3
Spolehlivost programu Pod OS Linux v KDE 4 stabilní (Testováno v OpenSUSE 12.1 64bit), Pod OS Windows jsem testoval pouze v rané fázi. 4
Využití multimedií Aplikace multimédia nevyužívá, neboť je ani pro svou koncepci nepotřebuje. Snad kdyby se poznávaly hymny či jazyk? 0
     
Obsahové aspekty Slovní hodnocení Body
Množství dat a informací Závisí na vybrané lokalitě a tématu. Obecně je množství dat velmi vysoké a lze je ještě doplňovat, při výběru pouze konkrétních lokalit a témat daných ŠVP (RVP) jde pouze o nejzákladnější strohé údaje a jejich procvičení. (Viz. např. výše zmíněné regiony afrických zemí, proti tomu dělení ČR pouze do stejné úrovně krajů, bez jejich vlajek). 3
Správnost dat a informací V rámci ČR faktické chyby v překladu a pojmenování krajů. Nedokáži posoudit, nakolik je dáno provedením aplikace a nakolik chybným překladem. Údaje pro většinu zemí jsem schopen posoudit jen povrchně. 3
Možnost aktualizace Aplikace je v permanentním vývoji a vylepšování, aktualizace obsahové části je dána mírou aktivity a zájmu komunity. Spíše tedy nepravidelně a bez záruky. 2
     
Uživatelské přívětivost Slovní hodnocení Body
Navigační vlastnosti programu Program se poměrně snadno naučíme ovládat, byť při první zkušenosti nám nemusí být vše zcela zjevné. Oblast, v níž se zobrazují státy či regiony k vyhledání se nachází poněkud nepochopitelně ukryta v pravém panelu, samotný text je nevýrazný a zprvu dá velkou práci jej vůbec nalézt. Naproti tomu kvízové otázky se nacházejí logicky v horní částí panelu nad odpověďmi. Tedy tam, kde bych hledal i zadání k úkolům pro práci s mapou. 3
Účelnost grafiky Grafika aplikace je omezena na nejnutnější možnou míru. Provedení map je jednoduché, v základních barvách, ovlivněno schopnostmi svých tvůrců. Z hlediska účelnosti v zásadě splňuje co se od ní očekává. 3
Estetika programu Estetické provedení se odvíjí od nastavení běhového prostředí KDE, jež je možná až příliš „prudce kovově elegantní“. Samotná aplikace si však na nic nehraje – je strohá, přímá, bez žádných „motivačních“ pozlátek. Hodnotím proto spíše pozitivně. Estetika mapek je podmíněna schopnostmi jejich tvůrce, většinou na úrovni starých aplikací Terasoftu. 3
Možnost využití ve speciálním školství Nedokáži posoudit  
     

Závěr: Aplikace je určena především k:

a) Poznávání států na politické mapě.

b) Rozpoznávání státních vlajek

c) Rozpoznávání regionů daného státu

d) Přiřazení hlavních měst ke státům

e) Přiřazení správních měst k příslušným regionům.

Víc aplikace neslibuje a zatím ani nikdy nedala. Od verze spojené s knihovnami QT4 užívanými v prostředí KDE4 přibyla poměrně atraktivní možnost umisťovat státy (regiony) do mapy přímo tažením myši.

Osobně v aplikaci spatřuji potenciál do budoucna. Otázkou však je, zda bude kdy využit, neboť komunita kolem něj se nezdá příliš velká a když jsem se před časem pokusil zkontaktovat tým kolem lokalizace do ČJ, nedostal jsem na svou nabídku pomoci žádnou odpověď. České reálie jsou zjevně překládány „mechanicky“ bez znalosti přesné terminologie, zahraniční reálie pak bývají přeloženy částečně, chybně či vůbec.

Aplikace teoreticky umožňuje naimportovat vlastní mapy a kvízy, avšak to již vyžaduje trochu zručnosti. Osobně bych je pak raději viděl přímo v hlavní instalaci. Zjevně při tvorbě chybí výraznější komunita geografického zaměření (velmi těžko tak Kgeography obstojí například s chemickou aplikací Kalzium, jež obsahuje kromě klasické tabulky a fotografií prvků (kde je to možné) i kalkulátory chemických rovnic a molekul, je navázán na wikipedii, grafy atomových hmotností, aktualizován o nové prvky, názornou animací provede historií objevů (poslední Ununpentium r.2004), modely atomů, jejich izotopy, spektrální čáry... to ale přenechávám chemikářům).

V základní podobě však dostatečně nahrazuje významnou část vzdělávacího materiálu ve výukových aplikacích Zeměpisu, s nimiž jsem se setkal, neboť ty se přes jednoduchou práci se slepými mapami a občas fotografiemi také jen těžko dostávají. Velmi oceňuji strohou a účelnou estetiku programu. Průměrná aplikace, jejíž možnosti nahradí mnohé z flashových on-line her. Přesto je její poměr nulové ceny ku výkonu výrazně zajímavý. Otázkou je, jestli se bude rozvíjet dál či zůstane u svého minima funkcí.

Hodnotil: S. E.

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

132