Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

 __     __  _____  _       _ 
\ \ / / |__ / | | (_)
\ \ / / / / | | | |
\ V / / /_ | |___ | |
\_/ /____| |_____| |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

TS Český jazyk 1(Pravopis)

Název programu: TS ČESKÝ JAZYK 1 (PRAVOPIS)

Výrobce/dodavatel: Terasoft

Orientační cena: Jednouživatelská licence stojí 566,- Kč; cena multilicence pro školu je závislá od počtu titulů, které škola zakoupí (pro každou školu jiná cca 1700,- Kč).

Rok vydání:


Informace: TS Český jazyk 1 - PRAVOPIS je určen k zábavnému a velmi efektivnímu procvičování pravopisných jevů na úrovni ZŠ. Některé části lze využít již od druhé třídy ZŠ. Pro opakování látky mohou být naopak využity i studenty středních škol. V programu jsou použity postupně se odkrývající motivační obrázky vztahující se k tématu. Při chybné odpovědi se objeví vhodně zvolená nápověda, která i objasní, proč odpověď není správná. Tématy jednotlivých částí programu jsouVyjmenovaná slova, Přídavná jména, Podstatná jména, Velká písmena, Druhy slov, Pravopis s/z, Pravopis „ě“, shoda přísudku a spodoba. Jedná se o ty gramatické jevy, ve kterých se nejčastěji chybuje a jejichž zvládnutí je pro správný pravopis naprosto nutné.

Programy jsou velmi vhodné pro domácí procvičování. Mezi hlavní přednosti tohoto produktu patří především efektivnost výuky, velký rozsah procvičované látky a snadné ovládání. Velikou výhodou je možnost tisku pracovních listů. Ty lze velmi snadno vytvářet náhodným nebo ručním výběrem ze všech obsažených jevů. Takto vytvořené testy lze tisknout, ukládat na disk nebo i dále upravovat v textovém editoru. Pro mnohé uživatele může být důležité i kompletní ozvučení. Všechny procvičované výrazy jsou namluveny profesionálním mluvčím.

Minimální (doporučená) konfigurace: MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

Didaktické aspekty Slovní hodnocení Body
Shoda s RVP   5
Motivace žáka k práci   4
Použité didaktické metody   5
Přiměřenost věku žáků   5
Zpětná vazba   5
     
Technické aspekty programu Slovní hodnocení Body
Obtížnost instalace   5
Spolehlivost programu   5
Využití multimedií   2
     
Obsahové aspekty Slovní hodnocení Body
Množství dat a informací   5
Správnost dat a informací   5
Možnost aktualizace   2
     
Uživatelské přívětivost Slovní hodnocení Body
Navigační vlastnosti programu   4
Účelnost grafiky   4
Estetika programu   3
Možnost využití ve speciálním školství   5
     

Závěr: Program je ve shodě s RVP, je určen pro procvičování českého pravopisu, je možné omezit rozsah cvičení a stanovit obtížnost. Při práci s programem jsou žáci motivováni získáním obrázku za určitý počet správných odpovědí (při nesprávné odpovědi fragment obrázku mizí).Učitel získá přehled o chybovosti žáka z přehledu chybovosti. Věkové omezení je od 9 let do 15 let, vychází z učiva ČJ v jednotlivých ročnících ZŠ. Ovládání a přednastavení programu je jednoduché intuitivní. Program je graficky jednoduchý a účelný, lze ho využít i pro procvičování učiva se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Instalace programu je bezproblémová, zvládne ji běžný uživatel PC, program v průběhu užívání nevykazuje chybovost. Výhodou programu je možnost tisku pracovních listů.

Zdroj: http://www.terasoft.cz

Hodnotila: I. J.

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

200810161853_PICT0016 (640 x 480)