Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

  ____      _   ____    _   _ 
| _ \ (_) | _ \ | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |_| | | | | |_| | | |_| |
|____/ _/ | |____/ \___/
|__/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Český jazyk 6 „Procvičujeme pravopis“

Název programu: Český jazyk 6 „Procvičujeme pravopis“

Výrobce/dodavatel: Terasoft

Orientační cena:

Rok vydání: 2010


Anotace na www stránkách Terasoftu: Program navazuje na velmi oblíbený titul TS Český jazyk 4 - Obsahuje celkem 300 cvičení zaměřených na procvičování pravopisných znalostí určených pro žáky 2. - 9.ročníku ZŠ - Velmi vhodný pro přípravu na přijímací zkoušky na SŠ, při opakování jej mohou používat i studenti SŠ Program obsahuje cvičení rozdělené do 17 hlavních kategorií (např. pravopisná cvičení pro 2. ročník, párové souhlásky na konci a uvnitř slov, vyjmenovaná slova, psaní u/ú/ů, koncovky podst. jmen, koncovky přítomných tvarů sloves, koncovky příčestí minulého, koncovky příd. jmen, skupiny -bě, -pě, -vě, -mě, skupiny souhlásek, předložky s a z, přepony s-, z- a vz-, psaní velkých písmen, čárka ve větě jednoduché a souvětí, psaní slov přejatých). Cvičení mohou žáci doplňovat v procvičovacím nebo testovacím režimu. Svoje znalosti si mohou žáci procvičit i při hraní dobrodružné hry. Setkají se zde opět s oblíbeným detektivem Koumesem, který je tentokrát postaven před další nelehký úkol. Při řešení záhady šesti vzácných koberců se podívá až do dalekého Egypta. Podaří se mu koberce najít a s nimi získat i klíč k velkému pokladu? Při své cestě musí splnit řadu obtížných úkolů a žáci mu jistě rádi pomohou alespoň s řešením pravopisných cvičení.

Výukový program Český jazyk 6 lze po vyzkoušení využívat v různých ročnících běžné základní školy a také v některých odborných učilištích a praktické škole dvouleté. Vzhledem k tomu, že provádím hodnocení z pohledu učitelky střední školy, která poskytuje vzdělání žákům s různým stupněm mentálního postižení, případně kombinovaným postižením, hodnotím tento program jako velmi kvalitní. S oblibou jej využívají vyučující, ale úkoly plní rádi i žáci.

Didaktické aspekty Slovní hodnocení Body
Shoda s RVP Program lze využívat v různých ročnících ZŠ, velmi dobře ale poslouží i v praktické škole dvouleté. 3
Motivace žáka k práci Příjemná grafická úprava, zajímavá a přehledná i pro žáky s mentálním postižením. 4
Použité didaktické metody Didaktické hry, kombinované s metodou procvičování a doplňování. 3
Přiměřenost věku žáků Vhodné pro široké spektrum uživatelů. 5
Zpětná vazba Kontrolní mechanismus, chyba je ihned oznámena a je nutno ji před pokračováním opravit 4
     
Technické aspekty programu Slovní hodnocení Body
Obtížnost instalace Bez problémů. 5
Spolehlivost programu Nebyly zaznamenány žádné problémy. 5
Využití multimedií Kvalitní ozvučení, jednoduché, barevně příjemné animace. 4
     
Obsahové aspekty Slovní hodnocení Body
Množství dat a informací Obsáhlá nabídka cvičení a her různé obtížnosti, namluvené zdůvodnění po opravě chyby, součástí programu je i modul k tisku pracovních listů. 5
Správnost dat a informací Nebyly zaznamenány chyby ani sporné body. 5
Možnost aktualizace Momentálně se jedná o nový program, aktualizace nebudou vzhledem k tématu dlouho zapotřebí, u některých starších programů Terasoft za poplatek nabízí upgrade při změně operačního systému. 3
     
Uživatelské přívětivost Slovní hodnocení Body
Navigační vlastnosti programu Intuitivní ovládání, po několikerém vyzkoušení nemají žáci s ovládáním problém. 4
Účelnost grafiky Profesionálně zpracovaný výukový program – pestrý, zajímavý pro děti, ale účelný, nerozptyluje. 5
Estetika programu Pestrost skloubená s dynamikou, úprava přiměřená účelu – barevnost a animace udržují pozornost a motivují. 4
Možnost využití ve speciálním školství Tento program ve speciální škole VYUŽÍVÁME pro žáky praktické školy dvouleté, tj. žáky střední školy, ale s mentálním postižením a jejich potřebám vyhovuje. 4
     

Hodnotila: D. M.

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

laborator8