Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

             _   _   _____ 
___ __| | (_) | ___|
/ __| / _` | | | | |_
| (__ | (_| | | | | _|
\___| \__,_| |_| |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

TS Český jazyk 5 (Opakování mluvnice a literatury)

Název programu: TS Český jazyk 5 (Opakování mluvnice a literatury)

Výrobce/dodavatel: Terasoft

Orientační cena: 1980 Kč

Rok vydání: 2005


Anotace:

Didaktické aspekty Slovní hodnocení Body
Shoda s RVP Procvičované učivo se shoduje s RVP (pravopis, tvoření a význam slov, tvarosloví, skladba, literatura. 5
Motivace žáka k práci Žáci jsou k práci motivováni různorodými úkoly. 5
Použité didaktické metody Testové otázky, řazení do dvojic, úkoly na doplňování vybraných pravopisných jevů, přiřazovací úkoly, práce s literárními ukázkami, souhrnné testy… 5
Přiměřenost věku žáků Program lze využívat od 6. ročníku ZŠ, některé úkoly je však vhodné zařadit až v 9. ročníku (záleží na znalostech žáků). 5
Zpětná vazba Úkoly jsou vždy vyhodnoceny - žáci se dozvědí, jak byli úspěšní. 5
     
Technické aspekty programu Slovní hodnocení Body
Obtížnost instalace Bez problémů 5
Spolehlivost programu Program je spolehlivý, jen na některých počítačích se může objevit problém s „problikáváním“ chybných odpovědí (ten lze ale řešit aktualizací). 5
Využití multimedií Nechybí mluvené slovo 3
     
Obsahové aspekty Slovní hodnocení Body
Množství dat a informací K dispozici je 1800 různých úkolů... 5
Správnost dat a informací K dispozici jsou didakticky i věcně správné informace... 5
Možnost aktualizace K dispozici je aktualizace, která řeší problém s „problikáváním“ chybných odpovědí (ten se objevuje na některých počítačích, souvisí s grafickou kartou). 5
     
Uživatelské přívětivost Slovní hodnocení Body
Navigační vlastnosti programu Snadné ovládání. 5
Účelnost grafiky Graficky je program přívětivý a přehledný. 5
Estetika programu Estetická stránka programu má dobrou úroveň. 5
Možnost využití ve speciálním školství Program je velmi vhodný pro opakování učiva v 9. ročníku ZŠ a přípravu na přijímací zkoušky na SŠ, možnost jeho užití ve speciálním školství je spíše omezená. 1
     

Hodnotila: J. A. V.

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

111