Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

   _       _     
/ \ __ _ | |_ ____
/ _ \ / _` | | __| |_ /
/ ___ \ | (_| | | |_ / /
/_/ \_\ \__, | \__| /___|
|___/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Edice Škola DNES - Jak věci fungují – Fyzika 1

Název programu: Edice Škola DNES - Jak věci fungují – Fyzika 1

Výrobce/dodavatel: LANGMaster International, s.r.o.

Orientační cena: K CD A šlo zakoupit CD B + cvičebnice + obal na novinovém stánku za 149 Kč

Rok vydání: 2003


Anotace: Kvůli nepraktickému uspořádání a chybějícím výukovým materiálům bych tuto edici nedoporučil. Další dvě avizované kapitoly chybí. Jedná se spíše jen o demo než hotový produkt, ač je tak prezentován. Slibovaných tisíce interaktivních cvičení na CD rozhodně nenajdete. Přiložené animace jsou však povedené a použitelné mimo výukové CD (pozor na autorská práva).

Didaktické aspekty Slovní hodnocení Body
Shoda s RVP Obsah výukového CD se shoduje s RVP. 4
Motivace žáka k práci Aplikace působí moderně, místy až futuristicky, to však ztěžuje její ovládání. Výklad je obohacen o interaktivní prvky, kterými lze odzkoušet platnost fyzikální zákonů. 4
Použité didaktické metody Na výukovém CD jsou tvořeny sady testů, jež vytváří vhodnou zpětnou vazbu. Publikace je doplněna o sadu animovaných pokusů. 4
Přiměřenost věku žáků Výukové CD je určeno pro věkovou kategorii 9-16 let. 3
Zpětná vazba Výklad je doplněn o sadu testů (6-8 otázek), nejedná se jen o úlohy s výběrem odpovědí, ale i o různé doplňovací. Některé otázky vyžadují grafické vytvoření odpovědi – konstrukce úhlů odrazu. Test je rozdělen po dvou otázkách na obrazovku a vyhodnocení otázky lze provést okamžitě. V případě neúspěchu lze zobrazit správnou odpověď. Nelze zobrazit, jakých kroků bylo třeba ke správné odpovědi (výpočty, odvození, konstrukce). Nabízí oddělený uživatelský prostor (každý student má své přístupové konto, které je chráněno heslem). 5
     
Technické aspekty programu Slovní hodnocení Body
Obtížnost instalace Při dodržení minimálních požadavků jsem se nesetkal s problémem. Aplikace je určena jen pro OS Windows 95 a vyšší. 3
Spolehlivost programu Ve virtuálním počítači se nepovedlo aplikaci spustit. Pokud je program spuštěn, funguje bez problémů. 3
Využití multimedií Při výuce jsou používány audionahrávky, animace a videa. 5
     
Obsahové aspekty Slovní hodnocení Body
Množství dat a informací Chybí část probírané látky Optiky: základní fotometr. veličiny, lidské oko a jeho vady, optické přístroje. 3
Správnost dat a informací Bez problémů. 5
Možnost aktualizace Aplikace je dodávána na CD-ROM, její aktualizace není možná. 1
     
Uživatelské přívětivost Slovní hodnocení Body
Navigační vlastnosti programu Navigační oblast je schována v levé horní části a dolní střední části. Není intuitivní. 3
Účelnost grafiky Celá výuková část probíhá na ¼ obrazovky. Samotné animace působí profesionálně a vhodně, jejich ovládání je intuitivní. 3
Estetika programu Aplikace působí příliš temně. 4
Možnost využití ve speciálním školství Kvůli své navigační nepřehlednosti může aplikace působit problémy v orientaci. Po překonání těchto potíží by mohla být užitečným doplňkem. 3
     

Hodnotil: R. P.

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

16