Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

 _____          __ __ 
| ____| __ _ __ _ | \/ |
| _| / _` | / _` | | |\/| |
| |___ | (_| | | (_| | | | | |
|_____| \__,_| \__, | |_| |_|
|___/
Enter the code depicted in ASCII art style.

TS Český jazyk 3 – Diktáty ver. 3

Název programu: TS Český jazyk 3 – Diktáty ver. 3

Výrobce/dodavatel: Terasoft

Orientační cena: Jednouživatelské licence: 630 Kč • multilicence pro školu: (vypočítá v závislosti na počtu žáků producent). Pro školu se 700 žáky byla v roce 2000 cena 1790,- Kč.

Rok vydání:


Informace: Jazyk: čeština Minimální (doporučená) konfigurace: • MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika.

Doporučení pro využití hodnoceného programu: Program TS Diktáty 3 patří i přes svou zastaralost k nejoblíbenějším výukovým programům na škole. Je to dáno jeho univerzálností, stabilitou a obsahem výukových materiálů. Před přijímacími zkouškami na SŠ je nejvíce využívaný výukový program na škole. Vyučující ho používají nejenom při výuce s výpočetní technikou, ale i pro tisk diktátů ve všech ročnících. Multimediálně je již zastaralý, nicméně svým obsahem stále atraktivní pro výuku ČJ.

Didaktické aspekty Slovní hodnocení Body
Shoda s RVP Program se shoduje s RVP ZV a ŠVP „Škola pro 21. století.“ Ve vzdělávací oblasti Český jazyk a jazyková komunikace (jazyková výchova). Učitel vybírá diktát vhodný pro danou třídu a podle učební látky, kterou probírá ve výuce. Doporučený ročník v programu je pouze motivační. 2
Motivace žáka k práci Program motivuje v testovacím režimu. Na základě vyhodnocení diktátu je žák motivován k zdárnému výsledku. Tím probíhá nenásilně proces učení. Po vyhodnocení je možno u všech doplňovaných jevů si prohlédnout zdůvodnění. 2
Použité didaktické metody V programu je využito práce s textem, práce s obrazovým materiálem, práce s chybou. 2
Přiměřenost věku žáků Program využijí žáci od 2. třídy až do 9. třídy. Je velmi vhodný pro přípravu na přijímací zkoušky na gymnázia, víceletá gymnázia i jiné střední školy. 5
Zpětná vazba Program po vypracování diktátu v režimu procvičování ihned poskytne žákovi zpětnou vazbu. Obrazově zobrazí obrázek v míře úspěšnosti diktátu (zcela neúspěšný diktát – nezobrazí obrázek). Matematicky zobrazí procentuální úspěšnost správných odpovědí. Program přidělí žákovi známku za daný diktát. 4
     
Technické aspekty programu Slovní hodnocení Body
Obtížnost instalace Instalace je jednoduchá, nedělá problémy ani začátečníkovi, program lze spustit bez instalace přímo z CD-ROM. 5
Spolehlivost programu Lokální instalace a instalace ve školní počítačové síti funguje bez problémů, program je velice stabilní. 5
Využití multimedií Spouštění multimediálních prvků (zvukový záznam) probíhá rychle, navigace v menu bezproblémová, při běhu programu nedochází k technickým obtížím. Jiné multimediální prvky než zvuk a statické zobrazení obrázků program nemá. Vazba na internet není. 5
     
Obsahové aspekty Slovní hodnocení Body
Množství dat a informací Program obsahuje 300 diktátů pro žáky od 2. do 9. třídy. Diktáty jsou shromážděny podle probírané látky (např. v 3. třídě jsou vyjmenovaná slova). Pro vyučující českého jazyka slouží program jako doplňující zdroj výukových materiálů. 3
Správnost dat a informací Program TS Diktáty 3. Je třetím vydáním v řadě. Učitelé ČJ se nesetkali s chybnými daty v diktátech. 3
Možnost aktualizace Program nemá možnost aktualizace a zařazení nových diktátů do databáze. Z tohoto hlediska tvoří statický celek. 1
     
Uživatelské přívětivost Slovní hodnocení Body
Navigační vlastnosti programu Navigace je v celém programu jednotná, zvládají žáci i ve druhé třídě i méně zkušení pedagogové. 5
Účelnost grafiky Grafika je minimální, zobrazuje pouze motivační obrázky na začátku diktátu. Na konci diktátu zobrazí daný obrázek podle úspěšnosti vypracování diktátu. Jiné grafické prvky program neobsahuje. 2
Estetika programu Program z hlediska estetiky je již zastaralý, nesplňuje požadavky na nová estetická pravidla tvorby výukového software. 1
Možnost využití ve speciálním školství V programu nelze změnit velikost písmen, hlasový záznam diktátu lze opakovat pouze celý (ne jednotlivé segmenty). Program není vhodný pro speciální školství. 1
     

Hodnotila: M. H.

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

laborator34