Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

  ____            __   ____  
| _ \ __ __ / _| | _ \
| | | | \ \/ / | |_ | | | |
| |_| | > < | _| | |_| |
|____/ /_/\_\ |_| |____/
Enter the code depicted in ASCII art style.

JERID Informační software pro železniční nákladní dopravu

Název programu: JERID Informační software pro železniční nákladní dopravu

Výrobce/dodavatel: ERIC – Europan Rail Information Centre v. 3.10.05, Jerid s.r.o. Hálkova 171/2 Olomouc, www.jerid.eu

Orientační cena:

Rok vydání: 2003


Anotace: Tento program se zabývá tarify a předpisy pro přepravu zboží, obsahuje několik základních modulů : TARIFY, INFORMAČÍ MODULY, TISKOVÉ DOKLADY, MAPY, POMOCNÉ FUNKCE, KNIHOVNY, KILOMETROVNÍKY. Používáme serverovou instalaci v jedné učebně s pevným HW klíčem ve „velitelském počítači“ v režimu WIN XP PRO

Tento program simuluje prostředí profesionálních výpočtů přepravy nákladů pomocí aktuálních tarifů, u nás ho používáme v různých formách asi 15 let, ostatním školám, které uvažují o zařazení Dopravy a Přepravy ho mohu vřele doporučit.

Didaktické aspekty Slovní hodnocení Body
Shoda s RVP Je to plánovaná součást výuky v předmětu Doprava přeprava . 4
Motivace žáka k práci Žák samostatně určuje ceny přepravy. 4
Použité didaktické metody Kontrola výstupů a výsledné ceny. 4
Přiměřenost věku žáků Odpovídá pro 3. a 4. ročník SPŠ Dopravní, Plzeň. 4
Zpětná vazba Příprava pro budoucí povolání. 4
     
Technické aspekty programu Slovní hodnocení Body
Obtížnost instalace Instalace na server, HW klíč, konfigurace lokálních stanic . 2
Spolehlivost programu Program se tváří celkem stabilně, nepadá ani v síti. 4
Využití multimedií Výklad a porovnání výstupů je vhodné podpořit projekcí. 3
     
Obsahové aspekty Slovní hodnocení Body
Množství dat a informací Databáze cvičných dat je dostačující. 4
Správnost dat a informací Data odpovídají současným tarifům. 3
Možnost aktualizace Probíhají podle potřeby na webovém rozhraní . 3
     
Uživatelské přívětivost Slovní hodnocení Body
Navigační vlastnosti programu Žák samostatně zadává ukazatele dle činnosti SW. 4
Účelnost grafiky Výstupy dokumentů ve formě Průvodních listů a Označení zásilek. 4
Estetika programu Uživatelské prostředí odpovídá potřebám na komfortní obsluhu. 3
Možnost využití ve speciálním školství Źák může pracovat samostatně, svým tempem. 3
     

Hodnotil: R. R.

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

12