Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

       _  _    _     
_ __ ___ | | | | __| | _ __
| '_ ` _ \ | |_| | / _` | | '_ \
| | | | | | | _ | | (_| | | | | |
|_| |_| |_| |_| |_| \__,_| |_| |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Olympiáda techniky Plzeň 2011

Již po páté se v Plzni sešli učitelé technických předmětů na tradiční mezinárodní soutěži s názvem Olympiáda techniky Plzeň 2011. Letos byla soutěž pořádána i jako studentská vědecká a odborná konference, které se zúčastnilo na 30 studentů ze sedmi univerzit a čtyř států Evropy. Pořadatelem této akce byla Západočeská univerzita, konkrétně Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, magistrát města Plzně a společnost zastřešující výrobce a dovozce učebních pomůcek Czech Didac.

Setkání bylo naplánováno jako dvoudenní a pořadatelé si pro studenty a jejich akademický doprovod připravili bohatý program. První den byl hlavně pracovní. Dopoledne proběhlo na radnici města Plzně setkání zahraničních akademických pracovníků se zástupci vedení města v čele s primátorem Martinem Baxou a vedením univerzity v čele s novou rektorkou Ilonou Mauritzovou. Po tomto přijetí následovalo slavnostní zahájení konference v naplněném obřadním sále radnice. Krátce vystoupila s projevem k účastníkům děkanka fakulty pedagogické Jana Coufalová a prezident soutěže Petr Mach. V projevech bylo zdůrazněna nutnost podpory technického vzdělávání, které je pro průmyslově profilovaný stát klíčové. Jinými slovy, kdo myslí na budoucnost, studuje techniku.
 
 
 
Program pokračoval v jednacích místnostech kongresového centra Courtyard-Marriott, kde studenti  v rámci jednacích sekcí prezentovali přítomným odborným komisím svoje příspěvky. Komise byly sestavené v zájmu objektivního posouzení ze zástupců univerzit a partnerů akce.
 
Jednání probíhalo ve dvou sekcích. První sekce byla věnována pracím didaktickým a multimediálním, kde jsme mohli vidět různé výukové kurzy, software nebo výzkumy realizované studenty. Například student Sławomir Czerwiec z polského Rzeszówa předváděl funkce svého programu pro vizuální ovládání Lego robota pomocí jednoduchých gest. Domácí účastník, mistr odborného výcviku SOUE v Plzni a současný student Fakulty pedagogické Pavel Moc předvedl nově koncipovanou multimediální učebnici pro výuku elektropneumatiky i s návrhem atraktivních praktických úkolů. Boris Vogrinec ze slovinského Koperu a Dana Škabradová z Plzně uchvátili porotu svými projekty směřovanými pro podporu tvořivosti a zručnosti u dětí na prvním stupni základních škol. Za svoje výstupy si oba odnesli i speciální ceny poroty. Naopak diplomová práce studentky Katariny Hrablayové z Trnavy byla ze soudku prací čistě výzkumných.
 
Druhá sekce byla pro laiky atraktivnější, neboť obsahovala výtvory studentům poněkud fyzičtější povahy. V této sekci má již několik let silné zastoupení pedagogická fakulta v Brně. Studenti vedení Jiřím Hrbáčkem pracují na zajímavých projektech a vytváří mnohdy neskutečné výrobky. Student Tomáš Šujan se do soutěžní sekce přihlásil hned se třemi pracemi. Jednou z nich byl i projekt výroby dětského autíčka z vraku Fiatu 500 nazvaný „Tomík – autíčko z pajdáku“. První místo ovšem vybojoval student Fakulty pedagogické v Plzni Aleš Křivánek s projektem „Výroba briket ze starého papíru“. Vytvořil z odpadního materiálu jednoduchý lis na papírové brikety, který vyzkoušel i v praxi.  Student Peter Kuna z pedagogické fakulty v Nitře, předvedl v improvizované laboratoři na terase kongresového centra jak umí regulovat pomocí vlastního softwaru přes internet výkonové motory.
 
 
Celá konference byla díky Českému rozhlasu medializována a tak jednání v sekcích mohla navštívit i veřejnost. Soutěž sledovali například i žáci 7. Základní školy pod vedením bývalé absolventky FPE Magdalény Tošnerové. Díky kvalitním projektům a zájmu všech přítomných se soutěžení a prezentace výsledků protáhla do odpoledních hodin. Večer pak následovalo vyhodnocení  celé soutěže a udílení cen. Druhý den si pořadatelé již od rána připravili tématické exkurze do plzeňského podzemí, pivovarského muzea a do science centra Techmania.
 
 
Web akce:
(fotogalerie, sborník příspěvků, další informace)
 
Partneři a sponzoři akce:

 

 Všem za účast a pomoc děkujeme!

Krotký, KMT

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

200810161856_PICT0100 (640 x 480)