Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

         _____   _       _   
__ __ | ____| | |__ | |_
\ \/ / | _| | '_ \ | __|
> < | |___ | |_) | | |_
/_/\_\ |_____| |_.__/ \__|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Windows Movie Maker 2.1

Uvádí se, že program Windows Movie Maker 2.1 je vhodný pro skutečné začátečníky, kteří nemají s editací videa žádné zkušenosti. Musím potvrdit, že tomu tak skutečně je. Ovládání je intuitivní a na základní úrovni se dá zvládnout bez problémů za několik minut. Potřeba je snad pouze základní zkušenost s operačním systémem Windows XP, jehož automatickou součástí uvedený program je. Movie Maker je opatřen i poměrně obšírnou nápovědou, tu jsem však při práci s ním prakticky nevyužila. Přišlo mi, že se v ní snaží autoři složitě slovně popisovat postupy, které se zjistí za několik sekund osvědčenou metodou pokus-omyl. Naopak v nápovědě nenajdeme odpovědi na problémy s barevným sladěním vytvořeného videa, s nimiž jsem se při následném přehrávání ve Windows Media Player setkala. Nápověda podle mého názoru tudíž příliš dobře zpracována není, to však na jednoduchosti a srozumitelnosti ovládání programu nic nemění.
 
Vzhled hlavní obrazovky programu je patrný z obrázku 1. V pravé části obrazovky je nabídka jednotlivých filmových úloh, které jsou přehledně seřazeny od samotné digitalizace videa z videozařízení či jeho importu jiným způsobem přes sestříhání vznikajícího filmu až po dokončení a export do výstupního formátu.
 
Obr. 1 – Základní obrazovka programu
 
Velkou výhodou programu je možnost bez problémů a hlavně rychle importovat prakticky jakékoliv videosoubory. Pro méně zkušené uživatele je možné si zvolit automatické nastavení záznamu, ti zkušenější si při digitalizaci z videozařízení mohou pohrát i s různými parametry. Do programu je možné bez problémů importovat rovněž obrázky z počítače a zvuk či hudbu, jež tvoří ve většině případů nedílnou součást vzniklého filmu. Ani při importu těchto souborů jsem nenarazila na nějaké problémy, jejich načtení je přímočaré a rychlé.
Po digitalizaci z videokamery či importu příslušných souborů se dostává na řadu samotný střih videa. K dispozici je tříúrovňová časová osa v dolní části obrazovky. První úroveň je pro samotné video, druhá pro hudební doprovod, třetí poté pro titulky. Umisťování videosouborů a hudebních souborů na časovou osu je intuitivní a bezproblémové stejně jako další manipulace s nimi. Při zadávání titulků je možné umístit titulky na začátek filmu, na konec, případně na začátek, konec či do samotného průběhu zvoleného klipu.
 
Zadání titulků se provádí v jednoduchém okně (viz obr. 2), kde je rovněž možné nastavit styl písma, barvu a pozici titulku. Je možné si rovněž pohrát s různými animacemi týkajícími pohybu titulků po obrazovce v rámci vybraného klipu. Nabídka animací je zde více než dostatečná. Na časovou osu je možné jednoduše vkládat různé efekty či přechody videa, jejichž pomocí je možné vytvořit vcelku profesionálně se tvářící filmy. V nabídce je těchto prvků poměrně hodně, jejich úroveň je dosti odlišná.

Obr. 2 – Zadávání titulků
 
Stříhání videa lze provádět v samotném okně přehrávače a to jednoduše pomocí symbolu žiletky. Program rovněž obsahuje nabídku Vytvořit automatický film, její význam jsem však příliš nepochopila. Pravděpodobně jde o snahu o nějaké zjednodušení práce začínajícím uživatelům, ve skutečnosti se však dosahuje efektu přesně opačného Naštěstí je možné pracovat bez této nabídky a film si připravit pomocí dalších nástrojů podle svého.Výhoda je že během editace videa si je možné pouštět to, jak připravovaný soubor aktuálně vypadá a podle toho provádět případné další úpravy.
 
Dostáváme se k poslednímu významnému bodu, a to dokončení videa a jeho exportu do výsledného formátu. Právě zde bych viděla asi největší slabinu programu. Vzniklý film je sice možné uložit do počítače, nahrát na disk CD či třeba odeslat e-mailem či nahrát do videokamery. Při samotném exportu jsou však podporovány jen dva formáty – WMV a DV-AVI, což je nejspíš dáno odchodními záměry Microsoft, pro uživatele je to však trošku na škodu. Hlavní problém je však při samotném exportu. Při nastavení exportu si je vhodné si nastavit formát DV-AVI (viz obr. 3), bez provedení tohoto přednastavení mi následně přehrávání ve Windows Media Player nefungovalo správně, protože grafické sladění bylo naprosto nevyhovující. V případě volby DV-AVI bylo všechno v pořádku. Nevím, zda to bylo pouze mým počítačem, ale prostě to tak fungovalo.Jak jsem již uvedla, o postupu při nesprávném fungování videa při přehrávání se v jinak obšírné nápovědě nic nepíše.
 
Obr. 3 – Nastavení při uložení filmu
 
Celkově je však Windows Movie Maker 2.1 program umožňující začátečníkovi zvládnout vše, co při editaci videa potřebuje a to bez zdlouhavého zaškolování se. Pro profesionála by asi nabídka možností programu nebyla dostatečně široká a proto by třeba použil nějaký jiný, obsáhlejší, program na editaci videa, existuje jich velmi mnoho. Mně však popisovaný program naprosto stačil, ani jsem neměla potřebu využít všechny jeho funkce. Proto celkově hodnotím program Windows Media Maker 2.1 pozitivně a doporučuji jej každému začátečníkovi, který si chce editovat jednoduché video.
 
Bc. Šárka Matuchová

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

200906101801_IMG_4134 (800 x 600)