Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

 _    _        __ 
| |__ | | __ __ _ / _|
| '_ \ | |/ / / _` | | |_
| |_) | | < | (_| | | _|
|_.__/ |_|\_\ \__,_| |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Eagle – řešení pro návrhy plošných spojů

Eagle verze 5.10.0 je přálské, výkonné a cenově přístupné řešení pro návrh plošných spojů, včetně pořízení schématu, návrhu desky a autorouteru. Eagle je produkt firmy CadSoft, která má sídlo v Německu a pobočku v USA. Jedná se o placený software a pro seznámení je k dispozici neplacená free verze s určitým omezením (velikost pracovní plochy, počet součástek atd.). V nadstavbě Eagle 3D je možné dokonce vizualizovat a vytvořit tak 3D animaci výsledné desky plošných spojů. Jedná se o velmi efektní zobrazení, které je možné i různě natáčet a podívat se na finální výtvor z různých úhlů.
 
 
Rozdělení
 
Program se skládá ze tří hlavních modulů:
 • Editor spojů (vytvoření a editace plošného spoje)
 • Editor schémat (tvorba a úprava schématu)
 • Autorouter (automatické vytvoření předlohy plošného spoje)
 
Tyto moduly je možné ovládat z jednoho uživatelského prostředí. Proto není třeba konvertovat „netlisty“ mezi schématy a deskami, což velmi urychluje práci a toto řešení je tak velmi efektivní.
 
Popis pracovní plochy programu
 
 
 • Print - vytiskne "kopii" obrazovky (pouze navrženou desku, tak jak ji vidíme)
 • CAM Procesor - výstupy z programu Eagle (tiskárna, plotter, tif, ...),
 • Switch to schematic - přepnutí do editoru schémat (pokud navrhujeme DPS ze schématu, tak musíme pro zpětnou vazbu provést případnou změnu nejprve ve schématu, ta se následně převede do editoru spojů)
 • Use a library - Použít (přidat) knihovnu součástek do "seznamu" knihoven
 • Execute a script - načte scriptový soubor s nastavením parametrů
 • Run a User Language Program - načte UPL podprogram (psaný v jazyce C)
 • Zoom to fit - zobrazí vše
 • Zoom in - přiblížení (zvětšení 2x)
 • Zoom out - oddálení (zmenšení 0.5x)
 • Redraw - překreslení (vyčištění) plochy
 • Zoom select - výřez (zobrazí vybranou část)
 • Undo - zpět (návrat)
 • Redo - vpřed (opakovat)

Základní vlastnosti programu Eagle:
 
 • dopředná a zpětná anotace v reálném čase
 • nápověda orientovaná podle obsahu
 • vícenásobná okna pro desku, schéma a knihovnu
 • výkonný uživatelský jazyk
 • integrovaný textový editor
   
Editor spojů
 • největší rozměr výkresu 1.6 x 1.6m (64 x 64 inch)
 • rozlišení 1/10.000 mm (0,1 mikronu)
 • až 16 signálových vrstev
 • klasické i SMD součástky
 • dodává se s plnou sadou knihoven součástek
 • snadné vytváření vlastních součástek v plně integrovaném editoru knihoven
 • funkce vpřed/vzad pro LIBOVOLNÝ editační příkaz, do libovolné hloubky
 • pomědění ploch („rozliti mědi“)
 • kontrola pravidel návrhu
 
 
 
Editor schémat
 • až 99 listů jednoho schématu
 • kontrola elektrických pravidel zapojení
 • prohazování hradel a pinů
 • vytvoření desky ze schématu jediným příkazem

Autorouter
 • až 16 signálových vrstev
 • strategie propojování nastavitelná uživatelem pomocí váhových faktorů
 
 
Požadavky na systém

Windows 95/98/NT4/2000/WIN XP/Windows 7 nebo Linux
myš
alespoň 128MB RAM
pevný disk s alespoň 500MB volného místa
procesor 1GHz
 
Závěr:
 
Jak bylo řečeno výše, program Eagle 5.10.0 je vysoce efektivním nástrojem pro rychlou tvorbu a editaci schématických výkresů a desek plošných spojů. Vzhledem k velikému rozšíření a dobře zpracované nápovědě je možno již po pár hodinách plně využívat většiny výhod tohoto programu. V plné verzi programu je možné vytvářet až 8 vrstvou desku plošných spojů, vytvářet si vlastní knihovny součástek atd. Velikého rozšíření programu využívají i výrobci součástek, kteří dávají k dispozici aktualizace stávajících knihoven součástek. Program je možné pro první seznámení zdarma nainstalovat a je tak možné za cenu určitých omezení (velikost desky, počet vrstvev, počet součástek) ihned používat. Na trhu je možné nalézt další specializované programy podobné tomuto, které jsou i více specializované, ale vzhledem k menšímu rozšíření (dostupnosti knihoven, nápovědy, cvičných ukázek) a menší uživatelské přívětivosti, nejsou tolik využívány.
 
Odkazy:
 

 

Bc. Petra Svobodová

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

laborator3