Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

 _          _____ 
(_) __ _ __ _ |_ _|
| | / _` | / _` | | |
| | | (_| | | (_| | | |
|_| \__,_| \__, | |_|
|_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

ProfiCAD 6.1.4 – program na vytváření elektrotechnických schémat

ProfiCad je program na profesionální úrovni, který vyniká svou jednoduchostí v kreslení slaboproudých a silnoproudých elektrotechnických schémat. Naučit se s tímto programem je velice jednoduché a běžný uživatel se naučí pracovat se základními funkcemi během pár minut. Přesto se doporučuje pro bližší seznámení s programem využít nápovědu. Program obsahuje funkci pro automatické stahování aktualizací, to znamená, že při každém spuštění programu se program snaží připojit na síť a zjistit nové aktualizace programu, tato funkce uživatele nikterak neomezuje, jen se objevuje bublinková informace v pravém dolním rohu obrazovky.
Tento program je volně stažitelný pro nekomerční účely a placený pro komerční využití. Volná verze tohoto programu má oproti placené několik omezení:

 

 • Chybí rozpis součástek – vypisuje seznam součástek použitý v daném schématu.
 • Chybí netlist – slouží k rozpisu jednotlivých uzlů a vývodů součástek k němu připojených.
 • Chybí výpis vodičů – pomocí této funkce se nám vypíše seznam spojů ve schématu, odkud kam vodič vede a jeho délka.
 • Není možné vytvářet popisová pole – lze pouze využít jedno ze dvou předem definovaných polí od výrobce, dle standardu normy EN ISO 7200.
 • Velikost dokumentu pouze 2 x 2 listy papíru.
 • Chybí možnost vkládat obrázky do dokumentu.
 • Chybí automatické ukládání.

Seznámení s programem
 
Při spuštění programu si nejprve musíme upravit prostředí, aby nám vyhovovalo. V panelu nástrojů si můžeme navolit, které bloky s tlačítky chceme mít zobrazené. Výběr je ze čtyř bloků panelu nástrojů.
Bloky panelu nástrojů obsahují standardní lištu, která má označení Standard, kde se nacházejí tlačítka, nový, otevřít, uložit, krok zpět a vpřed, náhled před tiskem, tisk, vyjmutí, kopírování, vkládání, export, kopírovat do schránky jako obrázek, dále směry otáčení objektů, přiblížení a oddálení, rozložení oken dokumentu, nastavení a také se zde nachází funkce rastr, kde si můžeme zvolit automatický rast, který vychází z velikosti našeho dokumentu a podle něj automaticky uspořádává objekty nebo je zde možnost manuálního výběru rastru v různých poměrech dle mřížky daného dokumentu.

Dalším blokem panelu nástrojů je lišta Objects, tato lišta je rozdělená na čtyři sekce. V první se nacházejí tlačítka pro vytváření objektů a to například úsečka, obdélník, kruhová výseč atd. V další sekci se vytváří textové pole, které je rozděleno na dva styly, první styl je nápis a druhý je text. V předposlední sekci jsou nástroje potřebné při tvorbě schémat a to je nástroj Spoj, který slouží pro spojování vývodů jednotlivých součástek a dále nástroj Propojení, který vytváří propojení křížících se spojů. Dále je zde nástroj Hradlo a Trafo, zde si můžeme vkládat do dokumentu hradla nebo transformátory a volit počty vinutí transformátorů a druhy jejich jader. V poslední sekci se nachází nástroje známé i z jiných programů a to je šipka a ruka, sloužící pro výběr a posouvání plochy dokumentu.
Dalším blokem panelu nástrojů je Fonts, zde se nachází stejně, jako v jiných textových editorech nastavení typu písma, velikost a barva.

V posledním bloku se nacházejí tlačítka pro zobrazování značek, symbolů značek, oblíbených značek, průzkumníka, vlastnosti objektů, nastavení integrovaných objektů a vrstvy.
Značky se dají zobrazovat textově nebo také graficky, u rozdělení textového je nabídka rozdělena na dvě okna. V horním je název skupiny značek a v dolním okně jsou názvy značek dané skupiny. U grafického zobrazení je každá skupina značek v jedné řádce a při najetí kurzoru myši na příslušný řádek požadované skupiny se otevře okno se všemi značkami spadající do dané skupiny.
Panel oblíbených značek je určen pro často využívané značky, které si do tohoto panelu můžeme přiřadit nebo je poté také z tohoto panelu odebrat.

Průzkumník má velkou roli v rozsáhlých dokumentech a při zhoršeném výběru požadovaného objektu myší, kde pro výběr daného objektu, stačí v průzkumníkovi kliknout na patřičný název objektu.
Dalším tlačítkem se zobrazí panel vlastností značek a objektů, kde se může nastavovat jejich pozice a barva, poté se už panel vlastností mění různě pro značky a pro objekty. U značek se dále nachází název, hodnota, zda se mají tyto názvy a hodnoty zobrazovat. Také je zde zaškrtávající políčko, zda chceme daný objekt neuvádět v rozpisu součástek. U objektů, lze nastavovat výplň, typ, tloušťka a barva čáry obrysu, text objektu, typ šrafování, tloušťka čar, rozteč čar a offset šrafování.

Předposledním tlačítkem je nastavení integrovaných obvodů, tato vlastnost se používá při využití integrovaného obvodu v daném schématu a nastavení různých vlastností IO, například počty vývodů, popis atd.
Posledním tlačítkem jsou vrstvy, tato funkce se velice hodí při vytváření složitých schémat, kde se vyskytují různé elektrické sítě, například při návrhu elektroinstalace domů, se zde může oddělit zobrazení vedení pro zásuvky a pro světla nebo při zobrazení elektroinstalace a elektrické sítě zabezpečovacího zařízení. Vrstvy se mohou vytvářet v libovolném počtu, upravovat jejich název a zároveň je i odstraňovat. Dále je velká výhoda v zobrazování jednotlivých vrstev, kde si můžeme pomocí zaškrtávajícího pole zobrazit všechny vrstvy nebo jen některé, co potřebujeme.


Cena programu
 
Rozdělení licencí:
 
Jednouživatelská licence – 4 920,- Kč
Uživatel je oprávněn nainstalovat a provozovat program na jednom počítači v organizaci, která program zakoupila a zároveň má právo instalace a provozování programu na svém počítači doma.
 
Multilicence - 14 920,- Kč
Uživatel je oprávněn nainstalovat a provozovat program na libovolném počtu počítačů v organizaci, která program zakoupila a zároveň si každý zaměstnanec této organizace může nainstalovat a provozovat program na svém počítači doma.
 
Multilicence pro školy a učiliště - 4 920,- Kč
Uživatel je oprávněn nainstalovat a provozovat program na libovolném počtu počítačů v organizaci (škole, učilišti), která program zakoupila. Zároveň, každý zaměstnanec a každý žák této organizace je oprávněn nainstalovat a provozovat program na svém počítači doma.
 
Pro domácnost - zdarma
Uživatel je oprávněn nainstalovat a provozovat program na svém počítači doma, čímž se rozumí místo, kam mají přístup pouze členové rodiny a on sám. Dále program nesmí být provozován k výdělečné činnosti.
Rozdíl oproti verzi 5.7.3
Při porovnání starší a novější verze je znatelný rozdíl. Tyto verze se liší přidáním grafického zobrazování značek, schématické značky mohou obsahovat obrázky, dále v přidání nástroje vrstvy a následné přidání funkce pro změnu pořadí vrstev. Dále jsou opraveny malé drobnosti, například vyvolání nastavení klávesou F12, obrázky lze ze schránky Windows (Ctrl+C) vkládat přímo do výkresu (Ctrl+V). Dále je možné z průzkumníka přetahovat myší do výkresu. Texty obsažené ve schránce Windows lze vkládat do výkresu klávesou Ctrl+V.
 
Vzhled Programu
 


Použitá literatura

(1) Slunečnice.cz. ProfiCAD 6 [online]. c2010, [cit. 12. 11. 2010] Dostupný na
WWW <http://www.slunecnice.cz/sw/proficad/>.
(2) Slunečnice.cz. ProfiCAD 6 manuál [online]. c2010, [cit. 12. 11. 2010] Dostupný na
WWW <http://www.slunecnice.cz/sw/proficad/manual/>.
(3) ProfiCAD. ProfiCAD [online]. c2004, [cit. 12. 11. 2010] Dostupný na
WWW <http://www.proficad.cz/>.
(4) Stahuj.cz. ProfiCAD [online]. c2004, [cit. 12. 11. 2010] Dostupný na
WWW <http://www.stahuj.centrum.cz/podnikani_a_domacnost/CAD-a-technika/proficad/?g[hledano]=proficad&g[oz]=2.3.2>.
 
Bc. Pavel Zeman

 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

127