Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

 ____      _      
| __ ) __ _ | | __ __ _
| _ \ / _` | | |/ / / _` |
| |_) | | (_| | | < | (_| |
|____/ \__, | |_|\_\ \__, |
|___/ |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

On-line konference Nové technologie ve vzdělávání - vzdělávací sw a interaktivní tabule (11. - 15.10. 2010)

Hlavním cílem této elektronické konference je vytvořit účastníkům mezinárodní prostor pro získání nejnovějších poznatků a zkušeností z oblasti využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce. Důraz je kladen zejména na využívání výukového software a interaktivních tabulí. Účastníkům tak bude umožněna diskuse aktuálních problémů za účelem jejich analýzy a vymezení dalších postupů a cest jejich řešení... více

Konference je zaměřena na následující tematické okruhy:

 • aktuální trendy ve využívání ICT pro vzdělávací účely,
 • kompetence pedagoga a využívání ICT ve vzdělávání,
 • využití počítače ve vzdělávání,
 • interaktivní tabule,
 • využití vzdělávacího software, počítačových her a Internetu,
 • e-Learning a tvorba distančních opor,
 • využívání ICT při výuce jednotlivých vyučovacích předmětů na základních a středních školách (matematika, biologie, chemie, fyzika, dějepis, český jazyk, cizí jazyky, výtvarná výchova, technická výchova, hudební výchova, informatika, elektrotechnika, ekonomie, strojírenství…),
 • informačně-administrativní systémy pro základní, střední a vysoké školy,
 • projektové vyučování s využitím ICT,
 • využití ICT ve volném čase,
 • školní web,
 • recenze nových publikací a učebnic,
 • prezentace projektů zaměřených na využívání ICT ve vzdělávání jako zdroj inspirace.
   

Další informace a možnost přihlášení na     http://www.kteiv.upol.cz/ntvv/

Pořadatel:

PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy
Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
E-mail: j.dostal(at)upol.cz

 

Konference je pořádána v rámci projektu CZ.1.07/1.3.13/01.0044
Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků Olomouckého kraje pomocí e-Learningu

TATO KONFERENCE JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Konference je zdarma.

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

200810161856_PICT0094 (640 x 480)